Valintamenettelyssä hyödynnetään ns. ”minimum consideration score”-arvoa, joka on laskettu edellisen olympiadin ajalta lajikohtaisesti MC-kilpailuiden ja arvokilpailutulosten keskiarvona. MCS-arvo on keskiarvo lopputulosten pistemäärästä, jolla on sijoittunut sijalle 15. em kilpailuissa.

Lajikohtainen MCS-arvo ilmoitetaan alempana olevassa taulukossa.

VALINTAMENETTELY:

Näyttökilpailujen tuloksista lasketaan kunkin urheilijan keskiarvotulos, jota verrataan lajin MCS-rajaan. Kustakin näyttökilpailusta urheilija voi hyödyntää yhden tuloksen keskiarvotuloksensa laskentaan. Keskiarvotuloksen laskentaan käytetään kolmen parhaan eri kilpailun tulosta. Näyttökilpailujen maksimimäärälle ei ole rajaa.

Kaikki urheilijat, jotka ovat lajinsa MCS-rajan saavuttaneet, ovat valintakelpoisia, mutta he eivät ole automaattisesti valittuja arvokilpailujoukkueeseen. MCS-rajan saavuttaneiden joukosta ainoastaan näyttökilpailuiden parhaan keskiarvotuloksen ampunut (rank#1) on automaattisesti valittu ja muiden valintakelpoisten joukosta valinnan tekee päävalmentaja.

Päävalmentaja ottaa huomioon valitessaan MCS-rajan saavuttaneiden joukosta mm. seuraavia asioita:

  • ampujan kehityssuuntaa ja -ennustetta,
  • urheilijan kansainvälisten kilpailuiden näyttöjä,
  • urheilijan aikaisempaa arvokilpailumenestystä,
  • urheilijan harjoittelun määrää ja laatua,
  • urheilijan sitoutumista määrätietoiseen valmentautumiseen,
  • urheilijan paineensietokykyä.

MCS-rajan saavuttaneet urheilijat ovat oikeutettuja arvokilpailun osalta minimiomavastuuseen.

Alla taulukko MCS-rajoista lajikohtaisesti: