TOKIO kesäolympialaiset 2020                            Päivitys vuodelle 2020 2.10.2019

AMMUNNAN OLYMPIAVALINNAT

Valintaperusteet

Valintaperusteina käytetään Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) yleisiä perusteita ja ammunnan omia valintakriteerejä, jotka on sovittu yhdessä lajiliiton ja HUY:n kesken. Olympiavalinnat tekee Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö.

Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja – kriteerit, Olympiakomitea, Huippu-urheiluyksikkö (Olympiakomitean hallituksen vahvistama 19.6.2018)

 1. Yleistä ja valintojen lähtökohdat
 2. a) Valintajärjestelmä tukee tavoitetta saada olympialaisiin parhaat ja eniten menestyspotentiaalia omaavat urheilijat, jotka kilpailujen aikana ovat parhaassa tuloskunnossa.
 3. b) Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelee yhteistyössä lajiliittojen valmennusjohdon kanssa valintakriteerien (katso kohta 2) mukaiset olympiavalinnat.
 4. c) HUY valitsee valintakriteerien mukaisesti urheilijat/joukkueet olympialaisiin. Valinnoissa huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Tokion Olympialaisten valintakriteerit. Nämä kriteerit asettavat ne reunaehdot valintakriteereille, joita kansallisten olympiakomiteoiden on noudatettava. Olympiakomitean hallitus vahvistaa valinnat. Ellei hallitus vahvista urheilija/joukkuevalintoja, asia palautuu HUY:n uudelleen valmisteltavaksi tarpeellisin ohjein (HUY:n ohjesääntö, 7 §) siltä osin kuin esitystä ei ole vahvistettu.
 5. d) HUY valitsee olympiajoukkueen muut jäsenet (yleisjohto, lajijohto, valmentajat, terveydenhuolto, muut asiantuntijat) olympiakisabudjetin ja kisojen akkreditointikiintiöiden rajoissa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan lajiliittojen toiveet.
 6. e) Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavan valinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja joukkueen muita jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttymisen kuluessa siihen saakka, kun on viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa urheilijoita Tokion Olympiakisajärjestäjille.
 7. Valintakriteerit

1§ Olympialaisiin voidaan valita urheilijat/joukkueet, joilla HUY arvioi olevan kansainvälisten näyttöjen sekä urheilijoiden/joukkueiden kehitysennusteen perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon. Kansainvälisten näyttöjen arvioinnissa otetaan lähtökohtaisesti huomioon tulokset lajin vuosien 2018-2020 kansainvälisissä arvokilpailuissa, Tokion Olympialaisten karsintakilpailuissa (ml. saavutetut tulosrajat) ja maailman cupin osakilpailuissa sekä sijoitukset lajin virallisessa maailman rankingissa. HUY voi harkintansa mukaan huomioida valintoja tehtäessä myös muut kansainväliset näytöt.

2§ Olympialaisiin voidaan valita harkinnalla myös uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa olevia urheilijoita, jotka HUY arvioi kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteellatulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi.

3§ Mikäli kohtien 2.1-2.2§ perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on lajikohtaisesti enemmän kuin Suomesta voidaan urheilijoita lähettää, valitaan urheilijat HUY:n arvioinnin ja harkinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja arviointikriteereitä.

Ammunnan valintaperusteet ja aikataulut
Maapaikat Tokion Olympialaisiin ammutaan vuosien 2018 – 2020 kansainvälisissä kilpailuissa (MM- ja EM -kilpailut, World Cup -kilpailut, European Games -kisat sekä maanosakarsinnat).  HUY:n olympiavalintojen lähtökohtana on lajin saavuttamat kiintiöpaikat olympialaisiin.

Tokion 2020 Olympialaisiin valitaan ensisijaisesti ampuja, joka on hankkinut lajissaan olympiapaikan Suomelle joko henkilökohtaisessa tai Mixed team -kilpailussa.

Potentiaalisten ampujien menestystä ja kehitystä seurataan ohessa mainituissa arvokilpailuissa (EM, MM, EUG), World Cupin -osakilpailuissa sekä kevään 2020 maanosakarsinnoissa. Mitali- ja finaalisijoilla saavutetulla olympiapaikalla on valinnoissa erityinen painoarvo. Olympialaisiin voidaan valita myös sellainen ampuja, joka ei ole hankkinut Suomelle maapaikkaa Tokioon, jos hän osoittaa nousujohteista ja maapaikan hankkineeseen ampujaan verrattuna merkittävästi parempaa tuloskuntoa ohessa mainituissa kilpailuissa.

Tasaväkisessä tilanteessa maapaikan ampunut urheilija on valinnoissa etusijalla. Valintoja tehtäessä otetaan huomioon vuoden 2018-2020 olympianäyttökilpailujen tulokset.

Valintoja tehtäessä arvioidaan ja otetaan huomioon myös ampujan aikaisempi olympia- ja arvokilpailumenestys (myös huono menestys), ampujan kehityssuunta ja -ennuste, tulostaso sekä ampujan finaalisuoritukset ampujia keskenään vertailtaessa.

World Rankingin perusteella jaettavat olympiapaikat (1/laji) ovat henkilökohtaisia.

Olympiavalinnan perusteena olevat näyttökilpailut

Näyttökilpailuiksi kelpaavat Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) määrittämät viralliset olympiapaikkojen jakamiseen oikeuttamat kansainväliset kilpailut v. 2018 – 2020 sekä liiton erikseen määrittämät kilpailut.

 • vuosi 2018
 • MM -kisat, kaikki lajit, Changwon, Korea 31.8.-15.9.2018
 • vuosi 2019
 • World Cup – osakilpailut (4 osakilpailua/lajiryhmä)
  • kivääri ja pistooli: New Delhi/IND, Peking/CHN, München/GER, Rio de Janeiro/BRA
  • haulikko: Acapulco/MEX, Al Ain/UAE, Changwon/KOR, Lahti/FIN
 • European Games-30.6.2019, Minsk, BLR
 • EM – kisat (haulikko), 3. – 17.9.2019 Lonato, ITA
 • EM – kisat (kivääri ja pistooli), 12. – 23.9.2019 Bologna, ITA
 • vuosi 2020/tarkennetut olympialaisten näyttökilpailut
 • Kypros GP (haulikko), 9.-17.2.2020, Nikosia, CYP
 • EM – kisat (ilma-aselajit), 23.2.-2.3.2020, Wroclaw, POL
 • World Cup (haulikko), 4.-13.3.2020, Nikosia, CYP
 • World Cup (kaikki lajit), 15.-26.3.2020, New Delhi, IND
 • Olympic Test Event (kaikki lajit), 15.–27.4.2020, Tokio, JPN
 • EM -kilpailut (haulikko), 6.-20.5.2020, Châteauroux, FRA
 • Euroopan maanosakarsinta (kivääri ja pistooli), 17.-28.5.2020, Plzen, CZE
  Skeetin vuoden 2021 näyttökilpailuja ovat:

  • Kypros GP (3.-4.4.)
  • Beretta Gold Cup, Arezzo (1.-2.5.) ja
  • Lonato MC (9.-10.5.)

  Mikäli yllä mainittuihin kilpailuihin tulee koronaviruksen takia peruutuksia, uusi valintajärjestelmä pyritään ilmoittamaan huhtikuun alussa.

  Yllämainituista kilpailuista olympiapaikkoja on jaossa ilma-aseiden EM -kilpailuissa, haulikon EM -kilpailuissa sekä Euroopan maanosakarsinnassa kiväärissä ja pistoolissa. Vuonna 2020 ilma-aseiden EM -kilpailuissa, haulikon EM -kilpailuissa ja Euroopan maanosakarsinnassa saavutetut paikat toukokuussa 2020 ovat lähtökohtaisesti henkilökohtaisia, mikäli ampuja täyttää OK:n valintakriteerit.

Saavutettujen olympiapaikkojen osalta voidaan käyttää aikaisen valinnan periaatetta, mikäli urheilijan näytöt ovat riittävät ja OK:n valintakriteerien mukaiset. Tavoitteena on tehdä ko. olympiavalinnat viimeistään huhtikuussa edellyttäen, että näytöt ovat siinä vaiheessa riittävällä ja kriteerien mukaisella tasolla. Haulikkolajeissa huomioidaan vuoden 2020 osalta erityisesti suoritukset ja tulokset Kypros GP:ssä, Nikosian Word Cup- ja New Delhin World Cup -kilpailuissa muiden olympianäyttökilpailujen lisäksi, mikäli ko. maapaikkaa ei ole vielä täytetty.

World Rankingin perusteella jaettavat olympiapaikat (1/laji) ovat henkilökohtaisia.