Huippu-urheilun kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit

Kaikilta SAL:n arvokilpailuihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n urheilijasopimuksen allekirjoittamista ja noudattamista.

Arvokilpailuihin (EM- ja MM-kilpailut) valittavan edustusjoukkueen nimeää valmennuksen johtaja lajin maajoukkuevalmentajien esityksien perusteella. Valmennuksen johtaja esittelee valinnat liittohallitukselle. Valinnat vahvistaa Ampumaurheiluliiton liittohallitus.

MC- ja EC-kilpailuihin ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin joukkueen valitsee lajin maajoukkuevalmentaja yhdessä valmennuksen johtajan kanssa. Joukkueen vahvistaa valmennuksen johtaja.

Valinnat perustuvat kansainvälisten ja kansallisten näyttö- ja katsastuskilpailujen tuloksiin, tarvittaessa leireillä tapahtuviin kilpailuihin sekä lajin maajoukkue valmentajan sekä valmennuksen johtajan harkintaan ja perusteluihin.

Arvokisoissa odotetaan urheilijan sijoittuvan 16 parhaan joukkoon. MC- ja EC-kilpailuissa urheilijan odotetaan sijoittuvan ensimmäisen kolmanneksen joukkoon. Joukkuekilpailuun valittavalta joukkueelta edellytetään mahdollisuutta sijoittua mitalille ja mahdolliset joukkuevalinnat käsitellään aina erikseen.

Urheilijoita arvioidessa voidaan tarvittaessa valinnoissa ja harkinnassa sekä menestysennustettavuutta arvioitaessa huomioida ja käyttää lisäapuna:

  • urheilijan aikaisempaa arvokilpailumenestystä
  • kansainvälisten kilpailujen näyttöjä
  • ampujan kehityssuuntaa ja -ennustetta
  • urheilijan harjoittelun laatua ja määrää
  • urheilijan sitoutumista määrätietoiseen valmentautumiseen
  • urheilijan paineensietokykyä
  • testituloksia (laji ja fyysiset)

Mikäli urheilija ei ole ylittänyt vuosittain julkaistuja valintakriteerejä ja tulosrajavaatimuksia voidaan tarvittaessa käyttää samoja edellä mainittuja kriteerejä

Suomen Ampumaurheiluliiton tavoitteena on ylläpitää ajantasaista näyttökilpailutulosseurantaa liiton nettisivuilla mahdollisuuksien mukaan.