Aselakikysely ampumaurheilun harrastajille

Alla on linkki kyselyyn ammunnan harrastajille. Vastausaika päättyy 15. kesäkuuta. Vastaajan tulisi valita se ryhmä, johon eniten samaistuu. Toivon myönteistä suhtautumista ja runsaasti vastauksia kyselyyn. Tässä on hyvä tilaisuus ammunnan harrastajilla esittää näkemyksiään Suomen ampuma-aselainsäädännön toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia sen edelleen kehittämiseksi. https://webropol.com/s/aseharrastajat Seppo Immonen Tohtorikoulutettava Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos seppoimm@uef.fi, +358 44 583 4601