Aselakikysely ampumaurheilun harrastajille
30.4.2020 klo 10:27
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Alla on linkki kyselyyn ammunnan harrastajille. Vastausaika päättyy 15. kesäkuuta. Vastaajan tulisi valita se ryhmä, johon eniten samaistuu.

Toivon myönteistä suhtautumista ja runsaasti vastauksia kyselyyn. Tässä on hyvä tilaisuus ammunnan harrastajilla esittää näkemyksiään Suomen ampuma-aselainsäädännön toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia sen edelleen kehittämiseksi.

https://webropol.com/s/aseharrastajat

Seppo Immonen
Tohtorikoulutettava
Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteiden laitos
seppoimm@uef.fi, +358 44 583 4601