Kouluttajakoulutus Oulussa

Suomen Ampumaurheiluliitto
Koulutus
Tapahtuman kuvaus

Koulutus on tarkoitettu SAL.n kouluttajille, jotka kouluttavat tai ovat kiinnostuneita kouluttamaan ohjaajia monilajiseen ampumaurheilukouluun.

Koulutukseen voivat ilmoittautua kouluttajiksi kutsutut henkilöt täältä.

Jos et ole saanut kutsua, mutta olet kiinnostunut toimimaan kouluttajan tehtävissä, ole yhteydessä 28.2.2023 mennessä sähköpostilla jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi

Lyhyesti kouluttajakoulutuksesta ja monilajisesta ampumaurheilukoulusta, johon nyt koulutamme kutsun saaneita:

Monilajisen ampumaurheilukoulun taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman ohjaaja- ja valmennuskoulutuksen sekä valmennuskulttuurin kehittämishankkeen puitteissa luodaan seurojen hyödynnettäväksi uutta, monilajista ampumaurheilukoulua. Ensimmäisessä vaiheessa kivääri- ja pistoolilajien rinnalle otetaan haulikkolajit, joihin tutustutaan pääasiassa SimWay Hunt -simulaattoreiden avulla.

Uuden ampumaurheilukoulu-konseptin avulla halutaan tehdä ampumaurheilulajeja kattavammin tutuiksi lajista kiinnostuneille uusille harrastajille. Erityyppisiä lajeja kokeilemalla jokaisen on helppo löytää kiinnostavin ja itselleen sopivin laji/lajit. Monilajisen ampumaurheilukoulun avulla halutaan myös parantaa sekä seurojen sisäistä että seurojen välistä alueellista yhteistyötä, jolloin on mahdollista tarjota kattavampaa harrastustoimintaa resurssitarpeen kohtuuttomasti kasvamatta. Pienet seurat voivat yhdistää voimiaan keskenään ja mm. metsästysseurojen sekä riistanhoitoyhdistysten kanssa kattavan lajivalikoiman tarjoamiseksi.

Pilottivaiheessa monilajista ampumaurheilukoulua toteutetaan 5-6 seurassa. Liiton nettisivuille on julkaistu uutinen, jossa kerrotaan mahdollisuudesta hakea mukaan pilottiin. Mukaan valittavien seurojen ohjaajille järjestetään ohjaajakoulutus vuoden 2023 keväällä. Ohjaajakoulutus sisältää teoriaosuuden verkkokoulutuksena sekä kaksi käytännönläheistä lajipäivää, joista molempiin osallistutaan riippumatta ohjaajan lajitaustasta.

Kouluttajakoulutus

Järjestämme kouluttajakoulutuksen teille kouluttajille, jotka ovat ohjaajakoulutuksen kouluttajina nyt keväällä 2023 ja / tai myöhemmin.

Kouluttajakoulutus Jyväskylässä la 22.4.2023 klo 10.00-17.00

Kouluttajakoulutus Oulussa su 23.4.2023 klo 10.00-17.00

Kummankin kouluttajakoulutuksen sisältö on sama. Tarjoamme kaksi kouluttajakoulutusta kouluttajien asuinpaikkakunnat mahdollisimman hyvin huomioiden. Kouluttajakoulutukseen osallistumisen matkakorvaukset korvataan ja päivä sisältää liiton puolelta ruokailut. Kouluttajakoulutukseen osallistumisesta ei korvata muita palkkioita.

Kouluttajan tehtävät monilajisessa ohjaajakoulutuksessa

Kun seuroille suunnattua ohjaajakoulutusta järjestetään, pidetään koulutukseen osallistuville seuravalmentajille kaksi lajipäivää, jotka sovitaan yhdessä kouluttajien kesken.

Lajipäivä 1: pistoolin ja kiväärin lajitekniikan opettaminen
Lajipäivä 2: tekniset apuvälineet ampumaharjoittelussa ja SimWay Hunt

Yhden lajipäivän pitämisestä liitto korvaa 150€ ja matkakulut/kouluttaja.

Kouluttajan tehtävät
– osallistua kouluttajakoulutukseen
– sopia liiton kanssa koulutuspäivä ja tilat
– valmistella koulutus (valmiiden materiaalien pohjalta)
– toteuttaa koulutus

Mikäli hyväksyt kutsun osallistua kouluttajakoulutukseen ja olet kiinnostunut kouluttajana toimimisesta, ilmoita siitä sähköpostilla jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi 28.2.2023 mennessä. Voit olla Jaanaan yhteydessä, mikäli sinulla herää kysymyksiä monilajisesta ampumaurheilukoulusta ja/tai sen kouluttamisesta.

23.04.2023 10:00 - 23.04.2023 17:00
Muu...
Tapahtuman osoite Koulutus pidetään Oulussa. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
https://www.suomisport.fi/events/d52dedd4-1707-49cd-8135-505f587a7552
Koulutus on maksuton