Avoimet työpaikat

Valmennuskoordinaattori, practical (hakuaika 2.6.-16.8.2020, hakuaikaa jatkettu 13.9.2020 asti)

Valmentajat

Suomen Ampumaurheiluliitto ry (SAL) on maamme urheilutoiminnan vanhimpia ja menestyksekkäimpiä lajiliittoja. Se on perustettu vuonna 1919. Ampumaurheiluliittoon kuuluu noin 300 jäsenseuraa, joissa ampumaurheilua harrastaa noin 30 000 henkilöä.

Sopimuskauden päättyessä avaamme nyt haettavaksi kaikki ampumaurheiluliiton valmentajien tehtävät:

  • trap: päävalmentaja, nuorten valmentaja, paravalmentaja
  • skeet: päävalmentaja, nuorten valmentaja
  • kivääri: päävalmentaja, nuorten valmentaja, paravalmentaja
  • pistooli: päävalmentaja
  • liikkuva maali: päävalmentaja
  • practical: valmennuskoordinaattori

Tehtäviä voidaan tarpeen mukaan yhdistellä. Katso tarkemmat kuvaukset tehtävittäin. Kaikki valmentajat toimivat maajoukkueiden valmennustehtävien lisäksi SAL:n valmentajakoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi jokaisessa lajissa yhden valmentajan tehtäviin kuuluu myös nuorten tehoryhmän valmennuksen suunnittelu ja koordinointi yhdessä tehoryhmävalmentajien kanssa.

Edellytämme valittavilta erinomaista lajiosaamista, tehtävän tasosta riippuen riittävää valmentajakoulutusta, käytännössä osoitettua valmennusosaamista sekä kykyä toimia kansainvälisissä yhteyksissä englannin kielellä.

Kaikissa tehtävissä onnistuminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä, riittäviä tietoteknisiä taitoja, paineensietokykyä ja halua kehittää omaa valmennusosaamistaan.

Tehtävät ovat määräaikaisia ja alkavat 1.1.2021. Sopimukset ovat 2+2-vuotisia. Osa tehtävistä on päätoimisia ja valtaosa eri laajuisia osa-aikaisia tai oto-tehtäviä.

Lisätietoa tehtävistä antaa valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell, puh. 0400 525 114, per-ole.lindell@ampumaurheiluliitto.fi.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 16.8.2020 mennessä osoitteeseen rekry@ampumaurheiluliitto.fi. Kerro hakemuksessasi myös, kuinka laajasta tehtävänkuvasta olet kiinnostunut.

Tehtäväkohtaiset kuvaukset:

Trap

(pääasiallinen työn sijoittumispaikka Lahti-Orimattila)

Päävalmentaja:
Trapin päävalmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä, maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Valmentaja vastaa trapin aikuisten maajoukkueryhmien päivittäisvalmennuksen tukemisesta, suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä yhdessä urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Tehtävä on osa-aikainen.

Nuorten valmentaja:
Trapin nuorten valmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä päävalmentajan apuna, nuorten maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista yhteistyössä päävalmentajan kanssa sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Valmentaja vastaa trapin nuorten maajoukkueryhmien päivittäisvalmennuksen tukemisesta, suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä yhdessä trapin päävalmentajan, urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Lisäksi nuorten valmentaja osallistuu trapin tehoryhmävalmennuksen koordinointiin ja leirityksen, valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnitteluun yhdessä trapin tehoryhmävalmentajien kanssa. Tehtävä on osa-aikainen.

Paravalmentaja:
Trapin paravalmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä päävalmentajan apuna, paramaajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista yhteistyössä päävalmentajan kanssa sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Valmentaja vastaa trapin paramaajoukkueryhmien päivittäisvalmennuksen tukemisesta, suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä yhdessä trapin päävalmentajan, urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Tehtävä on osa-aikainen ja se yhdistetään ensisijaisesti trapin nuorten maajoukkuevalmentajan tehtävien kanssa.

Skeet

(pääasiallinen työn sijoittumispaikka Lahti-Orimattila)

Päävalmentaja:
Skeetin päävalmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä, maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Valmentaja vastaa skeetin aikuisten maajoukkueryhmien päivittäisvalmennuksen tukemisesta, suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä yhdessä urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Tehtävä on osa-aikainen.

Nuorten valmentaja:
Skeetin nuorten valmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä päävalmentajan apuna, nuorten maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista yhteistyössä päävalmentajan kanssa sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Valmentaja vastaa skeetin nuorten maajoukkueryhmien päivittäisvalmennuksen tukemisesta, suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä yhdessä skeetin päävalmentajan, urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Lisäksi nuorten valmentaja osallistuu skeetin tehoryhmävalmennuksen koordinointiin ja leirityksen, valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnitteluun yhdessä skeetin tehoryhmävalmentajien kanssa. Tehtävä on osa-aikainen.

Kivääri

(pääasiallinen työn sijoittumispaikka Turku)

Päävalmentaja:
Kiväärin päävalmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä, maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Päävalmentaja vastaa Turun Seudun Urheiluakatemian (TSUA) kiväärilajien valmennustoiminnasta, suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä valmennuksen johtajan, TSUA:n vastuuhenkilöiden ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lajivastaavan kanssa. Valmentajalla on päävastuu TSUA:n kiväärilajien päivittäisvalmennuksen toteutuksesta, suunnittelusta ja seurannasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Tehtävä on päätoiminen tai osa-aikainen.

Nuorten valmentaja:
Kiväärin nuorten valmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä päävalmentajan apuna, nuorten maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista yhteistyössä päävalmentajan kanssa sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja toimii nuorten olympiavalmentajana (NOV). Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Valmentaja vastaa kiväärin nuorten maajoukkueryhmien päivittäisvalmennuksen tukemisesta, suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä yhdessä kiväärin päävalmentajan, urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Lisäksi nuorten valmentaja osallistuu kiväärin tehoryhmävalmennuksen koordinointiin ja leirityksen, valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnitteluun yhdessä kiväärin tehoryhmävalmentajien kanssa. Tehtävä on osa-aikainen.

Paravalmentaja:
Kiväärin paravalmentajan työtehtävät koostuvat kiväärin paramaajoukkueryhmän valmennuksesta, sen suunnittelusta ja raportoinnista sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Lisäksi valmentaja osallistuu valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen kiväärin para-ammunnan osalta erikseen sovittavalla tavalla. Valmentaja vastaa kiväärin paramaajoukkueryhmän päivittäisvalmennuksen tukemisesta, suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä yhdessä kiväärin päävalmentajan, urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa. Tehtävä on osa-aikainen ja se voi sijoittua muualle kuin Turkuun.

Pistooli

(pääasiallinen työn sijoittumispaikka Turku-Lohja)

Päävalmentaja:
Pistoolin päävalmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä, maajoukkueiden (aikuiset, nuoret, iso- ja vakiopistooli) valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen sekä pistoolin tehoryhmävalmennuksen koordinointiin ja leirityksen, valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnitteluun yhdessä liikkuvan maalin tehoryhmävalmentajien kanssa. Tehtävä on päätoiminen tai osa-aikainen.

Liikkuva maali

(työn sijoittumispaikka avoin)

Päävalmentaja:
Liikkuvan maalin päävalmentajan työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä, maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista sekä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Valmentaja osallistuu myös valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen sekä liikkuvan maalin tehoryhmävalmennuksen koordinointiin ja leirityksen, valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnitteluun yhdessä liikkuvan maalin tehoryhmävalmentajien kanssa. Tehtävä on osa-aikainen.

Practical

(työn sijoittumispaikka avoin)

Valmennuskoordinaattori:

Practicalin valmennuskoordinaattori vastaa SAL:n practicalin kansainvälisestä menestyksestä ja sen edellytysten luomisesta. Työtehtävät koostuvat lajin valmennusjärjestelmän kehittämisestä ja maajoukkueiden valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Valmennuskoordinaattori osallistuu valmentajakoulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen practicalin osalta erikseen sovittavalla tavalla. Tehtävä on osa-aikainen.