Avoimet työpaikat

Suomen Ampumaurheiluliitto ry (SAL) on maamme urheilutoiminnan vanhimpia ja menestyksekkäimpiä lajiliittoja. Se on perustettu vuonna 1919. Ampumaurheiluliittoon kuuluu noin 300 jäsenseuraa, joissa ampumaurheilua harrastaa noin 30 000 henkilöä.

Ampumaurheiluliitossa on avoinna seuraavat tehtävät (2 kpl):

Projektikoordinaattori (hakuaika päättyy 17.7.2022)

Etsimme ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ja valmennuskulttuurin kehittämishankkeeseemme määräaikaista projektikoordinaattoria aikavälille 1.9.2022-31.5.2023. Työsuhde on päätoiminen, mutta tietyin edellytyksin voi olla mahdollista tehdä töitä myös osa-aikaisena hieman pidempi jakso, kuitenkin enintään 31.12.2023 asti. Hanke on pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Hankkeessa pääset kehittämään ampumaurheilukoulutuotteitamme, jotka on suunnattu seurojemme käyttöön erityisesti lasten ja nuorten alkeiskurssi- ja harrastustoiminnassa, sekä niiden ohjaaja- ja kouluttajakoulutusta. Hankkeessa tuodaan käyttöön myös uudenlaisia opetusteknisiä laitteita ja menetelmiä ja hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä. Lisäksi pääset suunnittelemaan ja käynnistämään Ampumaurheiluliiton valmentajaverkoston toimintaa, joka tähtää valmennustietouden levittämiseen ja syventämiseen sekä valmennuskulttuurin kehittämiseen.

Tehtävänäsi on vastata hankkeemme koordinoinnista ja eteenpäin viennistä aikataulussaan. Osallistut toimenpiteiden toteuttamiseen, kuten koulutustilaisuuksien järjestämiseen, sekä vastaat hankkeen viestinnästä. Vastaat myös hankkeen raportoinnista ja talouden seurannasta. Lähimpinä työkavereina sinulla on projektipäällikkö (osa-aikainen), nuoriso- ja koulutuspäällikkö, seurakehittäjä ja valmennuksen johtaja. Toimit työssäsi monipuolisen verkoston kanssa, johon kuuluu myös vapaaehtoistoimijoita.

Edellytämme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä suullisesti että kirjallisesti suomen kielellä, vahvoja IT-taitoja (mm. MS Office, verkkokoulutusalustat) sekä sujuvaa viestintäosaamista, organisointitaitoja ja yhteistyökykyä.

Onnistuminen tehtävässä edellyttää kykyä sekä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työhön että tiimityöhön ja jonkinlaista kosketuspintaa valmennus- ja koulutusasioihin liikunnan parissa.

Luemme eduksi lajin tuntemuksen, mutta se ei ole pakollinen. Arvostamme myös pedagogista osaamista.

Toimistomme sijaitsee Pitäjänmäellä Helsingissä, mutta työtä voi tehdä myös etänä.

Tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässämme vaativuustasolle B. Tehtävän päätoimisen palkka on valittavan henkilön taito- ja kokemustasosta riippuen 2500-3000 €/kk.

Liity joukkoomme äärimmäisen mielenkiintoiseen ympäristöön kehittämään suo­malaista ampumaurheilua ja itseäsi!

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Anne Laurila, 040 5785860, ja aikavälillä 12.-15.7.2022 seurakehittäjä Marko Keskitalo, 040 8484201.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 17.7.2022 klo 23:59. Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen rekry@ampumaurheiluliitto.fi. Liitäthän hakemukseesi myös CV:si.

 

Valmennuksen johtaja (hakuaika päättyy 20.7.2022)

Nykyisen työntekijämme siirtyessä uusiin tehtäviin haemme joukkoomme valmennuksen johtajaa päätoimiseen työsuhteeseen. Tehtävä on määräaikainen 4+2 vuotta (kahden vuoden optio). Toivottu aloittamisajankohta on viimeistään 1.9.2022.

Valmennuksen johtaja vastaa Ampumaurheiluliiton huippu-urheilutoiminnasta yhdessä lajikohtaisista maajoukkuevalmentajista koostuvan tiiminsä kanssa. Tehtävänäsi on organisoida ja kehittää liiton valmennusjärjestelmä sellaiseksi, että se mahdollistaa nyt ja tulevaisuudessa maailman huipun saavuttamisen motivoituneille huippu-urheilijoille ja varmistaa laadukkaan valmennuksen kautta polun tulevaisuuden menestyjille seuroissa ja liiton valmennusryhmissä. Osallistut SAL:n valmentajakoulutuksen kehittämiseen yhdessä nuoriso- ja koulutuspäällikön kanssa. Vastaat myös huippu-urheilun budjetista.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulutasoista koulutusta, kokemusta huippu-urheilu- ja valmennustoiminnasta, vahvaa johtamis- ja organisointikykyä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla, kykyä toimia laajassa verkostossa ja hallita laajoja kokonaisuuksia, paineensietokykyä, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Luemme eduksi muun kielitaidon. Ampumaurheilutausta ei ole välttämätön.

Lisätietoa tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Anne Laurila, puh. 040 5785 860, anne.laurila@ampumaurheiluliitto.fi.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen 20.7.2022 mennessä sähköpostitse osoitteella rekry@ampumaurheiluliitto.fi.