Lajiesittely

Laaja mustaruutilajien esittely löytyy täältä.

Lajien nimitykset

Moni mustaruutiammuntaa seurannut ja tulosluetteloita lukenut on varmaan ihmetellyt eri lajien outoja nimiä. Koska mustaruutiammunnassa on pitkälti kyse myöskin perinteiden vaalimisesta, on lajeihin kansainvälisesti omaksuttu nimet, jotka jotenkin liittyvät asehistoriaan. Lajit on myöskin numeroitu ja Suomessa on joissakin kilpailuissa käytetty lajin numeroa sekä suomennettua nimeä. Kirjain O nimen yhteydessä tarkoittaa alkuperäisasetta ja R replikaa, eli täysin alkuperäistä vastaavaa asejäljennöstä. Joskus käytetään vastaavassa tarkoituksessa myöskin kirjaimia A ja B. Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, on lisäksi joukkuekilpailussa eri numero ja nimi kuin samalla aseella yksilökilpailussa. Tälläkin nimellä on asehistoriallinen tausta.

1. MIQUELET. Varhainen espanjalainen piilukko, jossa on ulkopuolinen iskujousi. Lajin joukkuelajinumero on 9 ja joukkuekilpailunimi on Gustaf Adolph. Hän oli Ruotsin kuningas, joka otti armeijassaan käyttöön paperipatruunat. Ase on sileäpiippuinen sotilaskäyttöön tarkoitettu piilukkomusketti. Replika-musketin joukkuekilpailu 31 on nimeltään Halikko.

2. MAXIMILIAN. Itävallan keisari (1459-1519), innokas metsästäjä ja aseharrastaja. Hänen sanotaan ensimmäisenä käyttäneen rihlattuja lunttulukkoaseita. Joukkuelaji (O) No 26, joukkuenimi Wedgnock, mikä on Britannian mustaruutiliiton omistama kansallinen ampumarata. 1996 ja 1998 se oli MLAIC MM-ampumakilpailupaikka. Ase on vapaa piilukkokivääri. Joukkuelaji (R) No 29 tässä lajissa on Lucca.

3. MINIE. Paul Etienne Minie oli Ranskan armeijan upseeri (1804-1879). Hän keksi kapteenina 1849 laajenevan onttoperäisen luodin, joka nopeutti lataamista. Joukkuelaji (O) No 10 Pauly. Hän oli sveitsiläinen tykistöupseeri (1766-1817) ja ensimmäisen keskisytytteisen metallipatruunan suunnittelija. Ase on sotilaskäyttöön tarkoitettu nallilukkokivääri, jonka cal on yli 13,5 mm. Joukkuelaji (R) No 32 on Magenta.

4. WHITWORTH. Sir Joseph Whitworth oli kuuluisa 1800-luvun koneinsinööri (1803-1887). Hän edisti koneenosien valmistuksen tarkkuutta ja kehitti rihlauksen pitkän matkan ammuntaan. Joukkuelaji (O ja R yhd.) No 20 on Rigby. John Rigby oli dublinilainen aseseppä, joka erikoistui pitkien matkojen hienoihin urheilukivääreihin. John Rigbyn liike on edelleen toiminnassa. Ase on vapaa nallilukkokivääri, jota ei luokitella lajiin 3 Minie.

5. COMINAZZO. Kuuluisa aseiden valmistajasuku Gardone Val Trompiassa Italiassa 1500 ja 1600-luvuilla. Joukkuelaji (O ja R yhd.)No 25 on Wogdon. Hän oli 1700-luvun lopulla Lontoossa vaikuttanut aseseppä, joka erikoistui hienoihin kaksintaistelupistooleihin. Ase on vapaa kerranlaukeava, sileäpiippuinen piilukko- tai alkuperäinen lunttulukkopistooli, cal yli 11 mm.

Kuva: Anssi Hakkarainen

6. KUCHENREUTER. Kuuluisa aseseppäsuku Regensburgista, tunnettu hienoista pistooleista vuodesta 1626 nykypäiviin. Joukkuelaji (O) No 18 on Boutet. Nicolas Boutet (1761-1833) oli Versaillesin asetehtaan johtaja ja Napoleonin paras aseseppä. Joukkuelaji (R) No 33 on Forsyth. Ase on vapaa kerranlaukeava nallilukkopistooli, rihlattu, cal. vapaa.

7. COLT. Ensimmäinen onnistuneen suursarjana valmistetun nallilukkorevolverin suunnittelija. Joukkuekilpailu on nimeltään Adams. Ase on alkuperäinen, vapaa nallilukkorevolveri.

8. WALKYRIE. Skandinavian muinaisten sankaritarujen soturineito. Joukkuelaji (O ja R yhd.) No 17 on Amazons, mikä on ollut Vähä-Aasian tarunomainen naissoturiheimo. Walkyrie on naisten laji. Ase tässä lajissa on vapaa- tai sotilaskäyttöön tarkoitettu nallilukkokivääri.

12. MARIETTE. Tunnettu belgialainen ns. pippuripurkkipistoolien valmistaja. Joukkuelaji No 13 on Peterlongo. Hän oli tunnettu itävaltalainen aseseppä (1826-1898), joka muunsi suustaladattavia aseita takaaladattaviksi. Ase on vapaa nallilukkorevolveri, vain replikat.

14. TANEGASHIMA. Saari Japanin etelärannikolla, jonne ensimmäiset lunttulukkoaseet tulivat 1543 pyörremyrskyssä rantaan ajautuneen Portugalilaisen laivan mukana. Joukkuelaji (O ja R yhd.) No 19 on Nagashino – Japanin sisällissotakauden ratkaiseva taistelu 1575. Ase on vapaa sileäpiippuinen lunttulukkokivääri, pystyasento. Joukkuelaji (O) No 27 on Nobunaga.

Kuvat: Anssi Hakkarainen

15. VETTERLI. Friedrich Vetterli (1822-1882) oli sveitsiläisen 13-patruunaisen makasiinikiväärin (tunnetaan suomessa myös Grafton-kiväärinä) suunnittelija. Joukkuelaji (O ja R yhd.) No 24 on Pforzheim. Keskiaikainen saksalainen kaupunki, jonka ampumaseura on perustettu 1450. Seura piti ensimmäiset kansainväliset mestaruuskilpailut v. 1521. Ase on vapaa lunttu-, pii- tai nallilukkomusketti tai -kivääri.

16. HIZADAI. Samuraiden harjoituksissaan käyttämä nimitys polviasennosta. Ei joukkuelajia. Ase on vapaa sileäpiippuinen lunttulukkokivääri, polviasento.

Kuva: Anssi Hakkarainen

21. MANTON. Veljekset Joseph ja John Manton, kuuluisia englantilaisia aseseppiä. Haulikkolaji. Ase on vapaa piilukkoase, kaliiperi vapaa.

22. LORENZONI. Firenzessä Italiassa 1683-1733 elänyt varhaisen monilaukauksisen piilukkokiväärin suunnittelija. Haulikkolaji. Ase on vapaa nallilukkoase, kaliiperi vapaa.

Kuva: Anssi Hakkarainen

23. DONALD MALSON. Vapaalla nallilukkorevolverilla ammuttava 50 m laji. Ase on sama, jota kilpailija käyttää lajissa Mariette tai Colt. Ei joukkuekilpailua.

28. TANZUTSU. On japaniksi lyhyt ase. TAN merkitsee lyhyttä ja ZUTSU (lausutaan TSUTSU) merkitsee asetta. Siis Tanzutsu – lyhyt ase. Ase on sileäpiippuinen lunttulukkopistooli. Ei joukkuelajia.

34. HAWKER. Haulikkoammunnan joukkuelaji, jossa kolme ampujaa lajista 21 MANTON (O ja R yhd.).

35. BATESVILLE. Haulikkoammunnan joukkuelaji, jossa kolme ampujaa lajista 22 LORENZONI (O ja R yhd.).

36. PENNSYLVANIA. Vapaa piilukkokivääri ilman kaliiperirajoitusta. Ammutaan 50m pistoolitauluun pystystä.

37. LAMARMORA. Sotilaskäyttöön tarkoitettu nallilukkokivääri ja kaliiperin pitää olla yli 13.5mm.
Siis yksinkertaisesti sanottuna, Minie kiväärillä pystystä 50m pistoolitauluun. Lajissa ei ole joukkuekilpailua.

42. KOSSUTH. Pennsylvanian (vapaa piilukkokivääri) joukkuelaji, kolme ampujaa.

38. REMINGTON. Lajia ei ammuta, vaan tulokset lasketaan yhteen Mariette tai Colt lajeista ja lajista Donald Malson.

90. REMINGTON RIFLE. Remington Rifle on Pohjoismainen laji patruunalla ladattavalle kiväärille avotähtäimin. Lajin nimi viittaa kuuluisaan amerikkalaiseen kiväärivalmistajaan. Aseen on oltava alkuperäinen avotähtäimin. Remington ei kuulu MLAIC:n lajeihin. Lajissa ei ole joukkuekilpailua.

91 REMINGTON MATCH. Sama kuin laji 90, mutta ase voi olla myös replika ja aseessa voi olla diopteritähtäimet. Juokkuelajina ammutaan Nordic Cup 3 miehisin joukkuein jossa on yksi ampujia lajista 91 ja kaksi 90 tai kaikki 3 lajista 90. Kilpailut 90 ja 91 voidaan ampua joko yhdellä kertaa tai erikseen – riippuen järjestäjästä.

93. SMITH & WESSON. Smith & Wesson on Pohjoismainen laji patruunalla ladattavalle revolverille. Tämäkään laji ei kuulu MLAICin lajivalikkoon. Laji on nimetty kuuluisan amerikkalaisen käsiasevalmistajan mukaan. Lajissa ei ole joukkuekilpailua.

Mielenkiintoinen kuva jossa näkyy mustaruutirevolverista lähtevä luoti