Nuorista aktiivisia vaikuttajia Ampumaurheiluliiton seurojen alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan

SAL:n hakemus nuorten aktiivisuutta ja kasvua ampumaurheilun seura- ja valtakunnallisen tason vaikuttajiksi vahvistamaan pyrkivän ACTYOUNG-hankkeen rahoitus on hyväksytty ja rahoitusta myönnettiin Erasmus+ Nuoriso-ohjelman kautta 39 424 euroa.

Nostamme harrastuksemme parista esiin niitä nuoria jotka ovat jo aktiivisena paikallisen seuransa toiminnassa, ideoimaan yhdessä ja aktivoimaan muitakin nuoria mukaan omien urheiluseurojensa toimintaan ja päätöksentekoon. Lajimme alueellisessa ja liittotason toiminnassa ei ole aiemmin ollut montaa nuorta (alle 29 vuotiasta) koska nuoret eivät ole kokeneet liittotason toiminnan olevan heitä varten tai eivät ole tienneet, miten voisivat olla vaikuttamassa ampumaurheilun kehittymiseen liittotasolla.

Haluamme hankkeemme myötä osoittaa niin nuorille kuin aikuisille miten yhdistystoiminta Suomessa toimii ja miten yhdistyksien jäsenet voivat vaikuttaa toimintansa tulevaisuuteen. Tällä hankkeella luodaan pohjaa nuorten aktivisuudelle yhdistystoiminnassa ja maaperää nuorten osallisuudelle, muokataan nykyisiä käytäntöjä/asenteita sekä luotaisiin uusia toimintatapoja seuroille jotta he voisivat rekrytoida nuoria mukaan toimintaansa entistä paremmin. Syntynyttä mallia halutaan myös jatkokehittää paremmaksi kansainvälisellä tasolla jota varten haetaan erillistä rahoitusta myöhemmin Erasmus + ohjelman kautta. Hankkeessa on suunnitteluvaiheessa määritelty erilaisia työpaketteja (TP) joiden kautta tavoitteisiin on helpompi tehdä konkreettisia toimintaa edistäviä toimintamalleja joita kokeillaan hankkeen toiminta-aikana. Nuoret pääsevät näin olemaan erittäin suuressa roolissa hankkeemme suunnittelussa, toteutuksessa ja sen toteutumisen arvioinnissa.

TP1: Nuoret mukaan paikallisten seurojen aktiivisen toimintaan (kesä 2023-kevät 2024)
Tämän paketin tarkemmat toimenpiteet valitaan aidosti nuorten kanssa yhdessä mutta niitä voisivat alustavien keskustelujen mukaan olla mm. tutustuminen seurojen erilaisiin tehtäviin, nuorisokokous, palautteiden keruu nuorilta ja niiden pohjalta toimintaa nuorille. Tällöin tavoitteena olisi luoda seuroille malleja, miten nuorten osallisuus kehittyy seuran päätöksentekoon, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen esim. malli nuorten parlamentista.

TP2: Nuoret mukaan alueelliseen toimintaan (syksy 2023-kevät 2024)
Tämän paketin tarkemmat toimenpiteet valitaan aidosti nuorten kanssa yhdessä mutta niitä voisivat alustavien keskustelujen mukaan olla mm. kuinka ja miten tiedotus lajeistamme olisi nuorten näköistä ja miten sitä toteutettaisiin nuorten toimesta, kuinka järjestetään alueellista yli lajirajojen olevaa nuorten leiri- ja kisatoimintaa.

TP3: Nuoret mukaan liittotason päätöksentekoon (kevät 2024-syksy 2024)
Tämän paketin tarkemmat toimenpiteet valitaan aidosti nuorten kanssa yhdessä mutta niitä voisivat alustavien keskustelujen mukaan olla mm. miten valiokuntiin ja tehtäviin valitaan myös nuoria ja kuinka niiden toiminnasta tiedotetaan muitakin nuoria, miten järjestetään valtakunnallisia yhteisleirejä nuorille ja kuinka aktiivista nuorten kuulemista kehitetään.

TP4: Yhdistystoiminnan merkitys nuorille (kesä 2023-syksy 2024)
Yhdistystoiminnan esittely kevyen koulutuksen myötä ja erilaisten toimijoiden haastattelut ja esimerkkejä muistakin lajeista joissa nuoret ovat aktiivisia toimijoita esim. yleisurheilu, cheerleading, partio jne. Näiden pohjalta keskustelua ja ideointia oman lajin toiminnasta ja yhdistystoiminnan esiin tuominen mm. nuorten CV:ssä.

TP5: Kehiteltyjen toimintatapojen esittelyt ja jalkauttaminen osaksi toimintaa (kevät 2024-syksy 2024)
Kokeilujen perusteella parhaiksi havaittujen toimintojen esiin nostoja, niin nuorten omien kuin seurojen ja liiton muiden toimijoiden mielipiteet ja havainnot kirjallisessa ja videon muodoissa helposti jakeluun kaikille. Videolla nuoret voivat kertovat muille nuorille, miksi yhdistystoiminnassa on kiva olla mukana ja miten he voivat vaikuttaa ampumaurheiluun eri tasoilla (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen). Kehitettyjen mallien levittämisen aloittaminen ohjatusti muihinkin
seuroihin ja lajeihin.

Hankkeen toiminta-aika: 1.6.2023 – 30.11.2024

Valtakunnalliset tapaamiset ydinjoukon nuorille järjestetään tapaamisia Jyväskylässä ja Tampereella.
Alueellisia tapaamisia 15-29-vuotiaille nuorille pilotoidaan: Oulussa, Turussa, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Hämeenlinnassa.

Tavoitteet

1. Seurataso: Kartoitamme, miten monessa seurassa on perustettu omia nuorten parlamentteja tai muita nuorten ryhmiä nuorten toiminnan ja osallisuuden lisäämiseksi.

2. Aluetaso: Aluejaostojen toimintakertomuksista ja aluetuen raporteista seuraamme nuorten toiminnan määrää.

3. Valtakunnallinen taso: Arvioimme, miten nuorisovaliokunnan toiminnassa ja liiton viestinnässä on näkynyt nuorten osallisuus. Onko hallituksen kokouksissa käsitelty nuorten esiin nostamia asioita säännöllisesti?

4. Liiton viestintä: Analysoimme liiton viestinnän (erityisesti some:n) muutosta, miten paljon nuorten aktiivisuus on näkynyt someseuraajien määrässä ja postausten tiheydessä sekä uusien viestintäkanavien (esim. Tiktok) käyttöönotossa.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmämme koostuu seuraavista jäsenistä (tehtävä):

  • Marko Keskitalo, seurakehittäjä (koordinoi hanketta)
  • Kustaa Ylitalo, nuoriso- ja koulutuspäällikkö (toiminnan juurruttaminen osaksi organisaation rakenteita)
  • Johanna Björkroth, liiton hallituksen jäsen (hallituksen yhteyshenkilö)
  • Anne Laurila, toiminnanjohtaja (liiton strategian toteuttamisen operatiivinen vastuu)
  • Henna Viljanen, ydinryhmän nuori, nuori valitaan ohjausryhmään ensimmäisen valtakunnallisen tapaamisen yhteydessä (nuorten ”ääni” ohjausryhmässä)

#ActYoung #NuoretToimii #ampumaurheilu #ErasmusPlusFI @erasmusplusfinland @ampumaurheiluliitto

TikTok: @salnuoret

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus