Vakuutukset ja lisenssit

Vakuutukset ovat toiminnan turva

Suomen Ampumaurheiluliiton tarjoama vakuutusturva seuroille ja harrastajille on kattava.

Seuratoiminnan vakuutus (Pohjolan Tuplaturva) kattaa seuran talkootoiminnassa sattuneet tapaturmat. Se sisältää myös vastuuvakuutuksen kolmannelle osapuolelle (esim. yleisö) sattuneesta tapaturmasta tai esinevahingosta.

Kilpailulisenssi ja nuorisolisenssit oikeuttavat kilpailemaan SAL:n alaisissa kilpailuissa. Lisenssit sisältävät urheiluvakuutuksen ampumaurheilun kilpailu- ja harjoitustoiminnassa sattuvia tapaturmia varten. Lisenssiin kuuluu myös vastuuvakuutus.

Harrastelisenssi ei sisällä kilpailuoikeutta. Se antaa vakuutusturvan seuratason harjoitteluun koko vuodeksi.

Kultahippuvakuutus on tarkoitettu alle 16-vuotiaille ampumakoululaisille. Se sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutuksen lisäksi kilpailuoikeuden SAL:n seurojen järjestämiin tukisarjan kilpailuihin.

Tarkat vakuutusehdot eri vakuutuksista löydät täältä.

Tuoteseloste 2018

Osta lisenssi täältä.

Kokeilu- ja tapahtumavakuutus

Tapahtumavakuutuksen myöntää Suomen Ampumaurheiluliitto järjestäjän perustellusta esityksestä. Vakuutus on tarkoitettu henkilöille jotka haluavat tutustua lajiin ns. avoimien ovien tapahtumissa, yritystilaisuuksissa, lajiin tutustumistilaisuuksissa eli ns. kertaluonteisissa ampumatapahtumissa. Tämä vakuutus ei ole voimassa kilpailuissa – se ei anna kilpailuoikeutta eikä korvaa mitään SAL:n lisenssiä.

Vakuutusohje ja kaavake (Tapahtumavakuutus 2017) täältä.