Practical-ammunnan tuomaritoiminta Suomessa

Practical-ammunta tapahtuu tiukasti säänneltynä niin kansainvälisten kuin kansallisten lakien, sääntöjen ja ohjeiden taholta. Practical-tuomaritoimintaa Suomessa ohjaa ja valvoo NROI Finland, kansallinen tuomaritoimikunta, Practical-jaoston alaisuudessa.

National Range Officers Institute Finland

National Range Officers Institute Finland, NROI-Finland, on Suomen Practical-Jaoston alatoimikunta. Jaosto nimittää NROI-Finland toimikunnan ja sen mahdolliset täydentävät toimihenkilöt. Lähtökohtaisesti NROI-Finland puheenjohtajana toimii jaoston varapuheenjohtaja. NROI puheenjohtajan täytyy aina olla kokenut RO.

NROI toimii kansainvälisen tuomaritoimikunnan (International Range Officer Institute, IROA), ohjelinjojen sekä kotimaisten sääntöjen ja normien mukaan. IROA toimittaa NROI:lle esimerkiksi tuomarikoulutusmateriaalin.

NROI-Finland toimintasäännöt ja toimintaohjeet vahvistaa aina Practical-Jaosto

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi. Ohje päivitetään tarpeen mukaan ja hyväksytetään aina practical-jaostolla.

Tuomaroinnit ilmoitetaan itsepalveluna jaoston tietojärjestelmään: https://pelias.ipscfin.org

Practical-Ammunnan tuomaritoiminta Suomessa 2019, päivitetty 1.1.2019