Practical-ammunnan tuomaritoiminta Suomessa

Practical-ammunnan tuomaritoiminta Suomessa 2024 (PDF, virallinen)

NROI 16.9.2023, jaosto 12.10.2023, parlamentti 28.10.2023

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi.

National Range Officers Institute Finland

National Range Officers Institute Finland, NROI Finland (jäljempänä “NROI”), on Suomen Ampumaurheiluliiton practical-jaoston (jäljempänä “jaosto”) toimikunta. Jaosto nimittää NROI:n ja sen mahdolliset täydentävät toimihenkilöt. Lähtökohtaisesti NROIn puheenjohtajana toimii practical-jaoston varapuheenjohtaja. NROI puheenjohtajan täytyy olla vähintään CRO.

Practical-tuomaritoimintaa Suomessa ohjaa ja valvoo NROI.

NROI toimii kansainvälisen tuomaritoimikunnan (International Range Officer Institute, IROA), ohjelinjojen sekä kotimaisten sääntöjen ja normien mukaan. NROI:n toimintaohjeet vahvistaa jaosto.

IPSC:n jäsen tarkoittaa tässä asiakirjassa henkilöä, joka on SAL:n practical-jaoston turvallisen ampujan listalla turvallisena, tai jonkin muun IPSC:n alueen (region) jäsen.

NROIn tehtävät

NROI:n tehtävät ovat:

 1. Tuomarikoulutuksen järjestäminen pitämällä kansallisen tason tuomarikursseja kansainvälisen ohjelman mukaisesti
 2. Kansallisen tuomarikoulutusmateriaalin ylläpitäminen IROA:n koulutusohjelman mukaisesti
 3. Tuomarirekisterin ylläpitäminen
 4. Tason II kilpailujen asemien ennakkotarkastus
 5. Toimia jaoston sääntöasiantuntijana ja antaa maakohtaisia ohjeita sääntöjen soveltamisesta.
 6. Antaa lausuntoja IROA-hakemuksista
 7. Vastata NROI-tuomareiden kurinpidosta

Tuomarikoulutus

NROI järjestää practical-ammunnan kansalliset tuomarikurssit. Kursseja voidaan järjestää seuralle / seuroille, joissa harrastetaan practical-ammuntaa. Kun seura tarvitsee tuomarikoulutusta, ilmoittaa seura tästä toimikunnalle.

Sääntöpäivitykset

Merkittävien sääntömuutosten jälkeen toimikunta järjestää päivityskursseja, tai materiaalin, jolla alueilla voidaan pitää päivityskurssi. Sääntöpäivitykseen osallistumista ei ole rajoitettu.

Ratatuomarikurssi (NROI Level I Seminar)

Ratatuomarikurssi järjestetään käyttäen IROA:n level I –materiaalia. Kurssi on kaksipäiväinen.

Kurssista kirjoitetaan aina englanninkielinen todistus, jolla voi myöhemmin hakea IROAn jäsenyyttä.

Kurssille ilmoittautuvien täytyy ilmoittaa erikseen, mikäli haluaa suorittaa kokeen englannin kielellä, näin kouluttaja voi varata tarvittavan määrän materiaalia.

Kurssille voidaan ottaa henkilö, jolla on:

 • IPSC:n jäsenyys
 • Vähintään 6 pisteen edestä kilpailukokemusta, nämä 6 pistettä pitää olla tason II tai korkeammista kilpailuista, vähintään 1 vuoden ajalta. Kilpailukokemukseksi lasketaan ampuminen kilpailussa tai missä hyvänsä toimitsijatehtävässä toimiminen. Pisteet saa vain kerran tapahtumaa kohden.

Mahdolliset poikkeukset myöntää NROI puheenjohtaja.

Kurssilta valmistutaan ratatuomariharjoittelijaksi (PRO).

Pistoolipääratatuomarikurssi (NROI Level II Handgun Seminar)

Pistoolipääratatuomarikurssi järjestetään käyttäen IROA:n level II – materiaalia. Kurssi on kaksipäiväinen. NROI järjestää näitä tarpeen mukaan.

Kurssista kirjoitetaan aina englanninkielinen todistus, jolla voi myöhemmin hakea IROAn jäsenyyttä.

Kurssille hakeutuvalla henkilöllä tulee olla ratatuomarikurssi (NROI L I Seminar) suoritettuna. Mikäli kurssille hakeutuu enemmän, kuin voidaan ottaa, karsitaan seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Ensin karsitaan niistä, joilla ei ole voimassa olevaa ratatuomarin pätevyyttä (vähintään RO).
 • Mikäli vieläkin on ylimäärää, karsitaan sellaisia henkilöitä, joilla ei ole CRO-arvoon tarvittavia muita suorituksia.
 • Mikäli edelleen on ylimäärää, otetaan kurssille ne, jotka ovat ensiksi ilmoittautuneet.
 • Yksittäistapauksissa, perustellusta syystä, voi NROI:n PJ poiketa näistä.

IROAn järjestämät kurssit

IROAn järjestämien level I ja level II – seminaarien todistukset hyväksytään sellaisenaan.

Toisen IPSC-alueen NROI:n järjestämät kurssit

NROI:n puheenjohtaja voi hyväksyä toisella IPSC:n alueella järjestetyn level I tai level II – seminaarin todistuksen.

Kansallisen tuomarikoulutusmateriaalin ylläpitäminen

NROI ylläpitää omaan käyttöönsä tuomarikoulutusmateriaalia tarjolla olevan IROA-materiaalin pohjalta.

Tuomaristatukset

Tuomarilistalle merkittävät asiat

Nimi, Id#, Seura, käydyt kurssit, tuomaroinnit.

NROI lisää tuomarikurssin hyväksytysti läpäisseet tuomarit tuomarilistalle kouluttajan antaman ilmoituksen perusteella, ja päivittää tuomarirekisteriä muutenkin.

Tuomarilista on rakennettu jaoston tietojärjestelmän yhteyteen.

NROI -toimitsijatasot

NROI Range Officer (practical-tuomari) pätevyysvaatimukset ja koulutustasot ovat:

Ratatuomariharjoittelija –  Provisional Range Officer (PRO)

Nimityksen vaatimukset ovat seuraavat:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n  jäsen
 • Suorittanut NROI Level I seminaarin eli ratatuomarikurssin.

Ratatuomariharjoittelijan status pysyy voimassa 2 vuotta ratatuomarikurssin suorittamisesta. Ellei henkilö tässä ajassa saavuta ratatuomarin pätevyyttä, hänet poistetaan tuomarirekisteristä.

Ratatuomariharjoittelija voi toimia kilpailussa ainoastaan ohjattuna. Kilpailunjohtaja päättää harjoittelijoiden ottamisesta. Ratamestari vastaa ohjauksen järjestämisestä. Tason III ja korkeammissa kilpailuissa ohjaus on järjestettävä henkilökohtaisesti (ts. ratatuomariharjoittelija ei näissä kilpailuissa voi olla ainoa tuomari asemalla). Alemman tasoisissakin kilpailuissa henkilökohtainen ohjaus on suositeltavaa.

Mahdolliset poikkeukset myöntää NROI puheenjohtaja.

Ratatuomari – Range Officer (RO)

Nimityksen vaatimukset ovat seuraavat:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n jäsen ja ratatuomariharjoittelija.
 • Vähintään 3 valvottua pistettä harjoittelusta. Näistä pisteistä tulee ainakin osan kertyä tason II tai suuremmista kilpailuista. Harjoittelussa lasketaan hyväksi ainoastaan PRO-nimityksen jälkeen kilpailuissa suoritetut harjoittelut.

Ehtojen täyttyessä henkilö nimitetään ratatuomariksi.

Mahdolliset poikkeukset myöntää NROI puheenjohtaja.

Pääratatuomari – Chief Range Officer (CRO)

Nimitystä voi hakea, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n jäsen ja ratatuomari.
 • Suorittanut Level II IROA/NROI seminaarin
 • Aktiivinen tuomaritoiminnassa. Hakijan tulee omata tuomarikokemusta tason II tai korkeamman tason kilpailuista ratatuomarina vähintään 2 vuodelta.
 • Hakijalla tulee olla suositus joltakin näistä; CRO, RM tai RD.
 • Vähintään 28 tuomaripistettä, joista:
  • Vähintään 10 pistettä CRO-tehtävistä tason II tai korkeammista kilpailuista.
  • Vähintään 3 pistettä tason III tai korkeammista kilpailuista.
  • Näiden pisteiden tulee olla kertynyt hakemuspäivästä laskien 5 vuoden sisällä.

Hakijan on lähetettävä vapaamuotoinen hakemus NROI:lle. Hakemuksessa on otettava kantaa mainittujen ehtojen täyttymiseen.

NROI käsittelee hakemuksen ja hyväksyy tai hylkää sen.

Jos hakemus hylätään, hakija voi hakea korotusta 12 kk kuluttua uudelleen.

Poikkeukset ehtoihin myöntää NROI.

Ratamestari – Range Master (RM)

Nimityksen vaatimukset ovat seuraavat:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n jäsen ja pääratatuomari.
 • Toiminut aktiivisesti vähintään CRO:n roolissa tuomarina. Henkilöllä tulee olla vähintään 1 vuoden kokemus CRO tai korkeammasta tehtävästä.
 • Tuomaripisteitä tulee olla kertynyt vähintään 55, joista:
  • Vähintään 15 pistettä CRO- tai RM-tehtävistä tason III tai korkeammista kilpailuista.
  • Vähintään 3 pistettä toimimisesta tason III tai korkeamman kilpailun ratamestarina NROI ratamestarin valvonnassa.
  • Lisäksi:
   • Ohjaajana toimii kisan RM, jonka pitää olla NROI RM.
   • Harjoittelu pitää ilmoittaa etukäteen NROI puheenjohtajalle ja hänen pitää se hyväksyä.
   • RM harjoittelija kulkee kisan RM mukana. Kaikki RM:lle tulevat asiat ratkaisee harjoittelija ensin. RM voi vielä muuttaa ratkaisua.
   • Harjoittelija kirjoittaa NROI PJ:lle raportin, jossa luetellaan ratkaistut asiat, ratkaisun peruste ja se, muuttiko ohjaaja harjoittelijan ratkaisuja.
   • NROI PJ ratkaisee raportin perusteella, ohjaajaa kuultuaan, onko harjoittelu hyväksyttävä vai ei.
  • Näiden pisteiden tulee olla kertynyt myöntämispäivästä laskien 8 vuoden sisällä.

NROI RM:n nimittää NROI tai jaosto. Henkilö tai seura ei voi hakea RM nimitystä itselleen tai jäsenelle. Poikkeukset myöntää NROI tai jaosto.

Tuomarikouluttaja – Instructor

Tuomarikouluttajat nimeää jaosto NROI:n esityksestä. Edellytyksenä on soveltuvuus kouluttajaksi, sekä tiedollisesti, että opetustaidollisesti. Lisäksi tuomarikouluttajalla tulee olla valmius kouluttaa tuomarikoulutuksissa säännöllisesti Suomessa.

NROI-tuomaripisteet tuomaritoiminnassa

Tuomaripisteet saa aina kun toimii kilpailussa toimitsijana. On kuitenkin suositeltavaa, että jokainen toimii myös kellottavana ratatuomarina.

II- ja III-tason kilpailuissa pisteet saa myös toimimisesta vetoomusjuryssä (Arbitration Committee), mikäli se on kokoontunut käsittelemään protestia.

Pisteitä saa kilpailusta yhtä monta kuin kilpailun IPSC-taso on.

Peruskurssin, NROI-tuomarikurssin tai NROI-päivityskurssin kouluttajana, sekä ampumakokeen vastaanottajana toimimisesta saa kolme pistettä.

NROI-päivityskurssille tai IROA Level I taikka Level II seminaariin osallistumisesta saa kolme pistettä

Pisteet saa kukin osallistuja vain kerran tapahtumaa kohden.

Jokainen tuomari kirjaa omat pisteensä Peliaksen itsepalvelukäyttöliittymän kautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. NROI voi oman harkintansa mukaan tarkastaa kirjattuja tuomaripisteitä.

Mikäli samassa tapahtumassa on IPSC:n sääntöjen mukaan kaksi eri kilpailua (esimerkiksi pistooli ja pistoolikarbiini), tulee molemmista kilpailuista pisteet erikseen.

Grand Tournamentista merkitään pisteet ainoastaan GT:n johtajalle (Grand Tournament Director), GT:n ratamestarille (Grand Tournament Range Master) ja tuloslaskentavastaavalle (SO). GT:n osakilpailuista merkitään pisteet normaalisti.

Statuksen ylläpito, poistaminen tai laskeminen:

PRO

Status pysyy voimassa 2 vuotta tuomarikurssin suorittamisesta. Tämän jälkeen se lakkaa olemasta voimassa.

RO, CRO ja RM

Statuksen ylläpitämiseen vaaditaan vähintään kuusi pistettä kahden kalenterivuoden aikana. Kaikki tuomaripisteet eivät saa olla tason I kilpailuista – toisin sanoen joukossa pitää olla vähintään yksi tason II tai korkeampi kilpailu. Mikäli pistemäärä ei tarkastelujaksolla täyty, henkilö palautetaan ratatuomariharjoittelijaksi 1 vuoden vanhenemisajalla. Mikäli ratatuomariharjoittelijaksi palautettu henkilö ei tee harjoittelua uudelleen määräajassa, henkilön tuomaristatus lakkaa olemasta voimassa.

Vaadittavat tuomaritasot kilpailujen eri järjestämistehtävissä

Ratatuomarirekisteriin merkitty henkilö voi toimia ammuttamisesta vastaavana toimitsijana tai hänen esimiehenään (siis ratatuomariharjoittelijana, ratatuomarina, pääratatuomarina tai ratamestarina) ainoastaan sellaisessa kilpailussa, jossa hän voisi itse TA-statuksensa mukaan ampua. Esimerkiksi ratatuomari, joka on TA-listalla statuksella ”Turvallinen (IP)”, ei voi olla ratatuomarina kiväärikisoissa.

Kilpailun johtaja, Match Director (MD)

Ei tuomaritasovaatimusta.

Ratamestari, Range Master (RM)

Level III -kilpailuissa RM. RD voi hyväksyä muun ratamestarin.

Level II -kilpailuissa CRO.

Level I -kilpailuissa RO.

RD hyväksyy luokittelukelpoisen kilpailun RM:n järjestäjän esityksestä kilpailun hyväksymisprosessin osana.

Pääratatuomari, Chief Range Officer (CRO)

Level III- kilpailuissa CRO. Ratamestarin ja kilpailunjohtajan päätöksellä myös RO.

Level II- kilpailuissa RO.

Ratatuomari, Range Officer (RO)

Tason III ja tätä korkeammissa kilpailutapahtumissa RO.

Tuloslaskentavastaava, Stats Officer (SO)

Ei tuomaritasovaatimusta.

Kalustovastaava, Quartermaster (QM)

Ei tuomaritasovaatimusta.

Asemien tarkastus

Suomessa pidettävät tason II ja korkeammat kilpailut ovat aina luokittelukelpoisia, ts. niiden tulokset menevät rankingiin. NROI tarkastaa tason II kilpailujen asemakuvaukset ennalta kirjallisen materiaalin perusteella. Asemakuvaukset on toimitettava NROI:lle viimeistään 21 vuorokautta ennen tarkastuksen toivottua valmistumispäivää.

Tason III ja korkeampien kilpailujen asemat tarkastaa IROA. Jos kilpailun järjestäjä haluaa, voi NROI tarkastaa myös näiden kilpailujen asemakuvaukset ennen kuin ne lähetetään IROAlle.

Sääntöasiantuntija

NROI toimii kansallisena sääntöasiantuntijana tarkoituksenaan pitää suomalaiset kilpailukäytännöt ja sääntöjen soveltaminen kansainvälisellä tasolla. Viralliset sääntötulkinnat tekee IPSC:n hallitus.

IROA-hakemukset

Suomalaisia ratatuomareita, jotka tuomaroivat tai aikovat tuomaroida säännöllisesti ulkomailla, kannustetaan hakeutumaan IROAan. Osana hakuprosessia jaoston ja NROI:n puheenjohtajat allekirjoittavat hakemukset. Käytäntö on osoittanut, että ilman kv-kokemusta ja kv-suosittelijoita hakemuksen läpimeno on epävarmaa. Hakemusta harkitsevan ratatuomarin on syytä varmistua seuraavista asioista:

 • Hakemuksessa kysytään viittä viimeistä tason 3+ – kilpailua, jossa hakija on ollut töissä. Näistä vähintään yhden pitäisi olla ulkomailla.
 • Hakemukseen pitää nimetä kolme suosittelijaa.
  • Näistä vähintään yhden tulisi olla ulkomaalainen IROAn jäsen.
  • Jaoston eikä NROIn puheenjohtajat eivät voi toimia suosittelijoina, koska he allekirjoittavat hakemuksen. Sama koskee IROAn hallituksen ja valintakomitean jäseniä.
  • Suosittelijoiden tulisi olla henkilöitä, jotka ovat olleet hakijan lähiesihenkilönä kilpailussa ja voivat kommentoida hänen toimintaansa, siis joko aseman CRO tai alueen CRO. On erittäin suotavaa ilmoittaa IROA-suosittelijan tarpeesta kilpailuun ilmoittautuessaan.

Kurinpito

NROI-tuomareiden kurinpitoasiat käsittelee ensimmäisenä asteena NROI. Mikäli NROI on jäävi käsittelemään asiaa (esimerkiksi sen vuoksi, että NROI:n enemmistö on osallisena käsiteltävässä asiassa), asia siirtyy jaostolle.

NROI-tuomareiden kurinpitoasioissa sovelletaan Suomen lainsäädännön lisäksi seuraavia lähteitä:

 • IPSC:n ja IROA:n säännöt ja ohjeistukset
 • SAL:n säännöt ja ohjeistukset, mukaan lukien jaoston antamat ohjeet
 • Tämä ohje
 • Muut lähteet, joita voidaan perustellusta syystä soveltaa

NROI voi määrätä tai esittää seuraavanlaisia seuraamuksia:

 • Ei seuraamusta
 • Huomautus
 • Varoitus
 • Tuomarinarvon alennus – määräajaksi tai kokonaan
 • Tuomarinarvon poisto (toimitsijakielto) – määräajaksi tai kokonaan

Määräaikaisten ja pysyvien seuraamusten määräämisessä noudatetaan voimassa olevia SAL kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita (tätä kirjoitettaessa KY/2022-2).

Muuta

NROI -paita

NROI-tuomareilla on oma paita, josta heidät tunnistaa. Tuomaripaitaa käytetään vain lajin tuomaritehtävissä. Paitaan ei saa laittaa mainoksia, eikä mm. seuratunnuksia. Ratatuomari (RO) toimii lajin kilpailijoiden apuna, eikä siten edusta mitään seuraa tai muuta tahoa kuin NROI:ta. Paitaa on käytettävä tuomarina toimittaessa aina, kun se esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan on mahdollista.

Kilpailutuomareille suoritettavat korvaukset

Tehtävä Matkat Majoitus Ruokaraha (mikäli ei ole järjestettyä ruokailua)
RO Ei Kyllä 15 € / vrk
CRO Ei Kyllä 15 € / vrk
RM Kyllä Kyllä 15 € / vrk

Majoitus ja mahdollinen ruokaraha koskevat kilpailupäiviä, eivät mahdollisia esikilpailupäiviä, poikkeuksena kilpailun ratamestari, jolle korvataan matkat, majoitus ja ruokailut tehtävän suoritusajalta. Tuomarit ja toimitsijat eivät maksa osallistumismaksua, jos he osallistuvat kilpailuun.