Practical-ammunnan tuomaritoiminta Suomessa

Practical-ammunta tapahtuu tiukasti säänneltynä niin kansainvälisten kuin kansallisten lakien, sääntöjen ja ohjeiden taholta. Practical-tuomaritoimintaa Suomessa ohjaa ja valvoo NROI Finland, kansallinen tuomaritoimikunta, Practical-jaoston alaisuudessa.

National Range Officers Institute Finland

National Range Officers Institute Finland, NROI-Finland, on Suomen Practical-Jaoston alatoimikunta. Jaosto nimittää NROI-Finland toimikunnan ja sen mahdolliset täydentävät toimihenkilöt. Lähtökohtaisesti NROI-Finland puheenjohtajana toimii jaoston varapuheenjohtaja. NROI puheenjohtajan täytyy aina olla kokenut RO.

NROI toimii kansainvälisen tuomaritoimikunnan (International Range Officer Institute, IROA), ohjelinjojen sekä kotimaisten sääntöjen ja normien mukaan. IROA toimittaa NROI:lle esimerkiksi tuomarikoulutusmateriaalin.

NROI-Finland toimintasäännöt ja toimintaohjeet vahvistaa aina Practical-Jaosto

Tämä ohje on voimassa 31.2.2014 asti.

Voimassa olon jatkamiseksi ohje on päivitettävä ja hyväksytettävä jaostolla.

NROI Finland Toimikunta

Puheenjohtaja Taisto Takkumäki, HeiA ry
Sihteeri Aki Pakka, VsVa ry
Pistoolisääntövastaava Aki Pakka, VsVa ry
Kiväärisääntövastaava Mikael Kaislaranta, HVA ry
Haulikkosääntövastaava Vesa Vasara, TIPSC ry
Action Air -sääntövastaava Lauli Suojalan-Mikkola, HAUR ry

Toimikunnan valtuuttamat kouluttajat

Kouluttaja Kristian Poikonen, KuAS ry
Kouluttaja Riku Kalinen, PAS ry
Kouluttaja Petteri Aro, RM ry

NROI-Finland tehtävät ovat:

  1. Tuomarikoulutuksen järjestäminen
  2. Pitämällä kansallisen tason tuomarikursseja kansainvälisen ohjelman mukaisesti
  3. Avustamalla IROA:a järjestämään kansainvälisen tason tuomarikursseja Suomessa.
  4. Kansallisen tuomarikoulutusmateriaalin ylläpitäminen IROA:n koulutusohjelman mukaisesti
  5. Tuomarirekisterin ylläpitäminen
  6. Toimia Practical-Jaoston alueellisena (Regional) sääntöasiantuntijana

Tuomarikoulutus

NROI Finland järjestää Practical-Ammunnan kansalliset tuomarikurssit. Kursseja voidaan järjestää seuralle / seuroille, joissa harrastetaan Practical-Ammuntaa. Kun seura tarvitsee tuomarikoulutusta, ilmoittaa seura tästä toimikunnalle. Kurssin kouluttajan vaatimuksista säädetään alla eri kurssien kuvauksen yhteydessä. Merkittävien sääntömuutosten jälkeen toimikunta järjestää päivityskursseja, tai materiaalin jolla alueen RM-tasoiset henkilöt voivat pitää revisiokurssin, muutosten voimaan saattamiseksi. Kansainvälisiä IROA RO-kursseja järjestetään yhdessä IROA:n kanssa tarpeen mukaan.

IROA:n koulutusjärjestelmä on muuttunut tämän ohjeen laatimisen jälkeen siten, että IROA tuorikursseja järjestetään ainoastaan Level 4 ja 5 kilpailuiden yhteydessä. Uuden käytännön mukaan NROI koulutuksen yhteydessä voi kokeen suorittaa myös englanninkielisenä. Tästä tulee tällöin erillinen maininta todistukseen. Tällä todistuksella voi myöhemmin anoa itselleen IROA-tuomaristatusta.

Tämä edellyttää sitä että koulutus on järjestetty virallisen IROA-koulutusmateriaalin ja suunnitelman mukaan. Suomessa tuomarikoulutus on järjestetty vaaditulla tavalla aina.

Kurssille ilmoittautuvien täytyy ilmoittaa erikseen mikäli haluaa suorittaa kokeen lontoon murteella, näin kouluttaja voi varata tarvittavan määrän materiaalia. Tämä muutos kirjataan seuraavaan ohjeversioon.

Kansallisen tuomarikoulutusmateriaalin ylläpitäminen

NROI Finland ylläpitää omaan käyttöönsä tuomarikoulutusmateriaalia tarjolla olevan IROA-materiaalin pohjalta

Tuomarirekisteri

NROI -toimitsijatasot

NROI Range Officers (Practical-Tuomari) pätevyysvaatimukset ja koulutustasot NROI- järjestelmässä ovat:

1 ) Range Officer (RO),

Nimityksen pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:

Hänen tulee olla SAL:n alaisen seuran jäsen, Peruskurssin hyväksyttävällä tavalla suorittanut sekä läpäissyt NROI Level I seminaarin eli tuomarikurssin.

Range Officer -tuomarikoulutus järjestetään käyttäen IROA:n level I –materiaalia. Kurssi on kaksipäiväinen.

Hänen tulee saada 3 toimitsijapistettä. (Astuu voimaan mikäli saadaan sellainen kirjanpito mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tuomariseurannan.) Tämän voi saada toimimalla IPSC kilpailussa NROI Range Officer’in alaisuudessa.

2 ) Chief Range Officer (CRO)

Nimityksen pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:

Hakijan tulee olla SAL:n alaisen seuran jäsen, saavuttanut Range Officer (RO) pätevyyden, omata kokemusta myös Level III tuomaritehtävistä kahden vuoden ajalta, sekä saanut suosituksen joko Chief Range Officer’in taholta (CRO) tai Regional Director’in (RD) eli Jaoston puheenjohtajalta osalta. Hyväksymistodistuksen voi saada hankittuaan vähintään 28 kilpailusuorituspistettä kumulatiivisesti. (tietojärjestelmän mahdollistaessa näistä vähintään 15 tulee tulla vähintään L-2 tasoisista kilpailuista

3 ) Range Master (RM),

Nimityksen pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:

Hänen tulee olla SAL:n alaisen seuran jäsen, saavuttanut Chief Range Officer (CRO) pätevyyden sekä omata vähintään 55 toimitsijasuorituspistettä kumulatiivisesti, näistä viidentoista on tultava vähintään L-II tason kilpailun CRO tai RM-tehtävistä ja niistä on erikseen mainittava hakemuksessa sekä saanut suosituksen joko Range Master’in (RM) tai Regional Director’in (RD) taholta. Pistemäärässä tulee huomioida, että vaativan Range Master -tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta suurista arvokilpailuista, joten vaadittava pistemäärä ei voi täyttyä seuratason kilpailupisteillä.

Range Masterin arvon saaminen perustuu kokemukseen ja käytännön tuomaritoiminnassa myös kilpailun suunnittelun ja rakentamisen osalta, osoitettuun pätevyyteen ja sopivuuteen tähän tehtävään. Pätevyys ja sopivuus arvioidaan kunkin hakijan osalta erikseen RM-statuksen käsittelyn yhteydessä. Tällä hetkellä Range Master -tasolle ei ole omaa koulutusmateriaalia. Jatkossa vaaditaan IROA:n level II –seminaarin, lisättynä tarpeellisilla SAL:n kilpailutoiminnan yleissäännöillä (KY), läpäisyä.

4 ) Match Director (MD),
5 ) Instructor, tuomarikouluttaja

Tuomarikouluttajat nimeää Practical-Jaosto NROI Finland–toimikunnan esityksestä. Tuomarikouluttajalle suositellaan Range Master -tuomaritasoa mutta myös kokenut CRO tai RO voi toimia tuomarikouluttajana. Edellytyksenä on soveltuvuus kouluttajaksi sekä tiedollisesti että opetustaidollisesti. Lisäksi tuomarikouluttajalla tulee olla valmius kouluttaa tuomarikoulutuksissa säännöllisesti Regionin alueella.

NROI-toimitsijasuorituspisteet tuomaritoiminnassa

Toimitsijapisteet saa aina kun toimii kilpailussa toimitsijana. On kuitenkin suositeltavaa että jokainen toimii myös varsinaisena RO:na.

Level-II ja III-tason kilpailuissa toimitsijapisteet saa myös toimimisesta vetoomusjuryssä, mikäli se on kokoontunut käsittelemään protestia. (Arbitration Comitee)

Toimitsijapisteitä saa kilpailusta yhtä monta kuin kilpailun IPSC level on.

Peruskurssin, NROI-tuomarikurssin tai NROI-päivityskurssin kouluttajana toimimisesta saa kolme toimitsijapistettä.

NROI-päivityskurssille tai IROA L1 tai L2 seminaariin osallistumisesta saa kolme pistettä

Pisteet saa vain kerran tapahtumaa kohden.

NROI-Finland tarkistaa vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä vastaanotettujen ilmoitusten perusteella kunkin NROI tuomarin toimitsijasuoritukset ja hankitut pistemäärät.

Statuksen ylläpito sekä poistaminen tai laskeminen:

RO ja CRO

Statuksen ylläpitämiseen vaaditaan vähintään 3 pistettä 3 peräkkäisen vuoden aikana, pelkästään L1 seurakilpailut eivät riitä. Mikäli pistemäärä ei kolmena perättäisenä vuonna täyty, status poistuu. RO- tai CRO-statuksen voi palauttaa keräämällä vähintään kolme (3) valvottua pistettä seuraavan vuoden aikana.

RM

Statuksen ylläpitämiseen vaaditaan vähintään 6 pistettä 2 peräkkäisen vuoden aikana, pelkästään L1 seurakilpailut eivät riitä. Mikäli pistemäärä ei kahtena perättäisenä vuonna täyty, saavutettu RM-status laskee CRO-statukseksi. Sen voi palauttaa takaisin RM-statukseksi keräämällä seuraavana vuonna vähintään (6) valvottua pistettä vähintään L-II tasoisista kisoista. RM statuksen noston valvojan on oltava kilpailun RM.

Kaikki toimitsijapisteet poistuvat mikäli tuomari ei ole neljään vuoteen saavuttanut ylläpitoon vaadittavia pisteitä.

Toimikunta kirjaa NROI-toimitsijapisteet kilpailijan tai kootusti seuran seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä toimikunnalle toimittaman selvityksen mukaan.

Toimikunta tarkastaa ilmoitetut pisteet RM raporttien ja seurojen selvitysten mukaan. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy voi kyseinen henkilö menettää statuksensa.

Toimikunta voi peruuttaa joko kokonaan henkilön tuomaristatuksen tai alentaa sitä mikäli tähän ilmenee pätevää syytä.

Toimikunta ylläpitää Practical-Jaoston virallisilla sivuilla tuomarirekisteriä toimivaltaisista Practical-Tuomareista

Vaadittavat tuomarikortit kilpailujen eri järjestämistehtävissä

Kilpailun johtaja, Match Director (MD)

Kilpailun johtajan tulisi olla vähintään RO. Hänen tulee olla sopiva tehtävään ja lajissa kokenut sekä järjestelykykyinen .

Ratamestari, Range Master (RM)

Level III -kilpailuissa Range Master–tuomarikortti. Ratamestariksi voidaan nimetä RD:n hyväksynnällä myös kokenut RO tai CRO, tällöin kyseessä on kuitenkin aina erityisjärjestelystä.

Level II -kilpailuissa riittää CRO tai RO -tuomaristatus.

Level I -kilpailuissa riittää RO -tuomarikortti.

RD hyväksyy luokittelukelpoisen kilpailun RM:n järjestäjän esityksestä kilpailun hyväksymisprosessin osana.

Pääratatuomari, Chief Range Officer (CRO)

Level III tason kilpailuissa CRO -kortti.

Level II-tason kilpailuissa kokenut RO.

Pääratatuomari on yleensä tarpeen vain level III -ja tätä arvokkaammissa kilpailuissa.

Ratatuomari, Range Officer (RO)

Luokittelukelpoisissa Level II, Level III ja tätä korkeammissa kilpailutapahtumissa RO -kortti.

Level II-tason kilpailutapahtumissa suositellaan RO -kortti.

Tuloslaskentavastaava, Stats Officer (SO)

Tulossa oleva tuomarikorttitaso. Koulutusmateriaali suunnitteilla kv. -liitossa. Tällä hetkellä RO -kortti tai riittävä taito ja kokemus tuloslaskentaohjelman käytöstä.

Tuomarilistalle merkittävät asiat

Nimi, Id#, Seura ensimmäinen kurssivuosi, kokonaispisteet vuosittain, kokonaispisteet

Sääntöasiantuntija

NROI Finland toimii kansallisena sääntöasiantuntijana tarkoituksenaan pitää suomalaiset kilpailukäytännöt ja sääntötulkinnat kansainvälisellä tasolla. Viralliset ennakkosääntötulkinnat tehdään IROA:n toimesta.

Muuta

NROI -paita

NROI Finland Toimikunnan tuomareilla on oma NROI Finland paita, josta heidät tunnistaa. Tuomaripaitaa käytetään vain lajin tuomaritehtävissä. Paitaan ei saa laittaa mainoksia, eikä mm. seuratunnuksia. Tuomari (RO) toimii lajin kilpailijoiden apuna, eikä siten edusta mitään seuraa tai muuta tahoa kuin NROI -toimikuntaa. Paitaa on käytettävä tuomarina toimittaessa aina kun se esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan on mahdollista.

Kilpailutuomareille suoritettavat korvaukset 2012

Tehtävä Matkat Majoitus Mahdollinen ruokaraha (*)
RO Ei Kyllä 15 € / päivä
CRO Ei Kyllä 15 € / päivä
RM Kyllä Kyllä 15 € / päivä

(*) jos ruokailua ei järjestetä kilpailupaikalla

Majoitus ja mahdollinen ruokaraha koskevat kilpailupäiviä, eivät mahdollisia esikilpailupäiviä, poikkeuksena kilpailun Ratamestari, jolle korvataan matkat, majoitus ja ruokailut tehtävän suoritusajalta. Tuomarit eivät maksa osallistumismaksua, jos he osallistuvat kilpailuun.