Practical-ammunnan tuomaritoiminta Suomessa

Practical-ammunnan tuomaritoiminta Suomessa 2021 (PDF, virallinen)

NROI 16.1.2021, jaosto 16.1.2021

National Range Officers Institute Finland

National Range Officers Institute Finland, NROI Finland (jäljempänä “NROI”), on Suomen Ampumaurheiluliiton Practical-jaoston (jäljempänä “jaosto”) toimikunta. Jaosto nimittää NROI:n ja sen mahdolliset täydentävät toimihenkilöt. Lähtökohtaisesti NROIn puheenjohtajana toimii practical-jaoston varapuheenjohtaja. NROI puheenjohtajan täytyy olla vähintään CRO.

Practical-tuomaritoimintaa Suomessa ohjaa ja valvoo NROI, kansallinen tuomaritoimikunta.

NROI toimii kansainvälisen tuomaritoimikunnan (International Range Officer Institute, IROA), ohjelinjojen sekä kotimaisten sääntöjen ja normien mukaan. NROI:n toimintaohjeet vahvistaa jaosto.

IPSC:n jäsen tarkoittaa tässä asiakirjassa henkilöä, joka on SAL:n practical-jaoston turvallisen ampujan listalla turvallisena, tai jonkin muun IPSC:n alueen (region) jäsen.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi. Ohje päivitetään tarpeen mukaan.

NROIn tehtävät

NROI:n tehtävät ovat:

 1. Tuomarikoulutuksen järjestäminen pitämällä kansallisen tason tuomarikursseja kansainvälisen ohjelman mukaisesti
 2. Kansallisen tuomarikoulutusmateriaalin ylläpitäminen IROA:n koulutusohjelman mukaisesti
 3. Tuomarirekisterin ylläpitäminen
 4. Toimia jaoston sääntöasiantuntijana ja antaa maakohtaisia ohjeita sääntöjen soveltamisesta.

Tuomarikoulutus

NROI järjestää Practical-ammunnan kansalliset tuomarikurssit. Kursseja voidaan järjestää seuralle / seuroille, joissa harrastetaan Practical-ammuntaa. Kun seura tarvitsee tuomarikoulutusta, ilmoittaa seura tästä toimikunnalle.

Merkittävien sääntömuutosten jälkeen toimikunta järjestää päivityskursseja (3 vuoden välein), tai materiaalin, jolla alueilla voidaan pitää päivityskurssi.

Kurssista kirjoitetaan aina englanninkielinen todistus, jolla voi myöhemmin hakea IROAn jäsenyyttä.

Ratatuomarikurssi (NROI Level I Seminar)

Ratatuomarikurssi järjestetään käyttäen IROA:n level I –materiaalia. Kurssi on kaksipäiväinen.

Kurssille ilmoittautuvien täytyy ilmoittaa erikseen, mikäli haluaa suorittaa kokeen englannin kielellä, näin kouluttaja voi varata tarvittavan määrän materiaalia.

Kurssille voidaan ottaa henkilö, jolla on:

 • IPSC:n jäsenyys
 • Vähintään 6 pisteen edestä kilpailukokemusta, nämä 6 pistettä pitää olla tason II tai korkeammista kilpailuista, vähintään 1 vuoden ajalta.

Kurssilta valmistutaan ratatuomariharjoittelijaksi (PRO).

Pistoolipääratatuomarikurssi (NROI Level II Handgun Seminar)

NROI järjestää näitä tarpeen mukaan.

IROAn järjestämät kurssit

IROAn järjestämien level I ja level II – seminaarien todistukset hyväksytään sellaisenaan.

Toisen IPSC-alueen NROI:n järjestämät kurssit

NROI:n puheenjohtaja voi hyväksyä toisella IPSC:n alueella järjestetyn level I tai level II – seminaarin todistuksen.

Kansallisen tuomarikoulutusmateriaalin ylläpitäminen

NROI Finland ylläpitää omaan käyttöönsä tuomarikoulutusmateriaalia tarjolla olevan IROA-materiaalin pohjalta.

Tuomaristatukset

Tuomarilistalle merkittävät asiat

Nimi, Id#, Seura, käydyt kurssit, tuomaroinnit.

NROI lisää tuomarikurssin hyväksytysti läpäisseet tuomarit tuomarilistalle kouluttajan antaman ilmoituksen perusteella, ja päivittää tuomarirekisteriä muutenkin.

Tuomarilista on rakennettu jaoston tietojärjestelmän yhteyteen.

NROI -toimitsijatasot

NROI Range Officer (Practical-tuomari) pätevyysvaatimukset ja koulutustasot NROI- järjestelmässä ovat:

Ratatuomariharjoittelija – Provisional Range Officer (PRO)

Nimityksen vaatimukset ovat seuraavat:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n jäsen
 • Suorittanut NROI Level I seminaarin eli ratatuomarikurssin.

Ratatuomariharjoittelijan status pysyy voimassa 2 vuotta ratatuomarikurssin suorittamisesta. Ellei henkilö tässä ajassa saavuta ratatuomarin pätevyyttä, hänet poistetaan tuomarirekisteristä.

Ratatuomariharjoittelija voi toimia kilpailussa ainoastaan ohjattuna. Kilpailunjohtaja päättää harjoittelijoiden ottamisesta. Ratamestari vastaa ohjauksen järjestämisestä. Tason III ja korkeammissa kilpailuissa ohjaus on järjestettävä henkilökohtaisesti (ts. ratatuomariharjoittelija ei näissä kilpailuissa voi olla ainoa tuomari asemalla). Alemman tasoisissakin kilpailuissa henkilökohtainen ohjaus on suositeltavaa.

Mahdolliset poikkeukset myöntää NROI puheenjohtaja.

Ratatuomari – Range Officer (RO)

Nimityksen vaatimukset ovat seuraavat:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n jäsen ja ratatuomariharjoittelija.
 • Vähintään 3 valvottua pistettä harjoittelusta. Näistä pisteistä tulee ainakin osan kertyä tason II tai suuremmista kilpailuista. Harjoittelussa lasketaan hyväksi ainoastaan PRO-nimityksen jälkeen kilpailuissa suoritetut harjoittelut.

Ehtojen täyttyessä henkilö nimitetään ratatuomariksi.

Mahdolliset poikkeukset myöntää NROI puheenjohtaja.

Pääratatuomari – Chief Range Officer (CRO)

Nimitystä voi hakea, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n jäsen ja ratatuomari.
 • Suorittanut L2 IROA/NROI seminaarin
 • Aktiivinen tuomaritoiminnassa. Hakijan tulee omata tuomarikokemusta tason II tai korkeamman tason kilpailuista tuomarina vähintään 2 vuodelta.
 • Hakijalla tulee olla suositus joltakin näistä; CRO, RM, NROI puheenjohtaja tai RD.
 • Vähintään 28 tuomaripistettä, joista:
  • 10 pistettä CRO tehtävissä taso II tai korkeampi.
  • 3 pistettä taso III tai korkeampi.

Hakijan on lähetettävä vapaamuotoinen hakemus NROI:lle. Hakemuksessa on otettava kantaa mainittujen ehtojen täyttymiseen.

NROI käsittelee hakemuksen ja hyväksyy tai hylkää sen. Hylkäävä päätös tulisi perustella.

Jos hakemus hylätään, hakija voi hakea korotusta 12 kk kuluttua uudelleen.

Poikkeukset ehtoihin myöntää NROI.

Ratamestari – Range Master (RM)

Nimityksen vaatimukset ovat seuraavat:

 • Henkilön tulee olla IPSC:n jäsen ja pääratatuomari.
 • Toiminut aktiivisesti vähintään CRO:n roolissa tuomarina. Henkilöllä tulee olla vähintään 1 vuoden kokemus CRO tai korkeammasta tehtävästä.
 • Tuomaripisteitä tulee olla kertynyt vähintään 55, joista:
  • 15 pistettä vähintään CRO tehtävissä tason III tai suuremmassa kilpailussa.
  • Työskennellyt RM tehtävissä vähintään yhdessä tason III kilpailussa itsenäisesti tai NROI RM:n valvonnassa.

NROI RM:n nimittää NROI tai jaosto. Henkilö tai seura ei voi hakea RM nimitystä itselleen tai jäsenelle. Poikkeukset myöntää NROI tai jaosto.

Tuomarikouluttaja – Instructor

Tuomarikouluttajat nimeää jaosto NROI:n esityksestä. Tuomarikouluttajalle suositellaan RM–tuomaritasoa. Edellytyksenä on soveltuvuus kouluttajaksi, sekä tiedollisesti, että opetustaidollisesti. Lisäksi tuomarikouluttajalla tulee olla valmius kouluttaa tuomarikoulutuksissa säännöllisesti Suomessa.

NROI-tuomaripisteet tuomaritoiminnassa

Tuomaripisteet saa aina kun toimii kilpailussa toimitsijana. On kuitenkin suositeltavaa, että jokainen toimii myös kellottavana ratatuomarina.
II- ja III-tason kilpailuissa tuomaripisteet saa myös toimimisesta vetoomusjuryssä, mikäli se on kokoontunut käsittelemään protestia. (Arbitration Committee)

Toimitsijapisteitä saa kilpailusta yhtä monta kuin kilpailun IPSC-taso on.

Peruskurssin, NROI-tuomarikurssin tai NROI-päivityskurssin kouluttajana, sekä ampumakokeen vastaanottajana toimimisesta saa kolme toimitsijapistettä.

NROI-päivityskurssille tai IROA L1 tai L2 seminaariin osallistumisesta saa kolme pistettä

Pisteet saa kukin osallistuja vain kerran tapahtumaa kohden.

Jokainen tuomari kirjaa omat pisteensä Peliaksen itsepalvelukäyttöliittymän kautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. NROI voi oman harkintansa mukaan tarkastaa kirjattuja tuomaripisteitä.

Statuksen ylläpito, poistaminen tai laskeminen:

PRO

Status pysyy voimassa 2 vuotta tuomarikurssin suorittamisesta. Tämän jälkeen se lakkaa olemasta voimassa.

RO, CRO ja RM

Statuksen ylläpitämiseen vaaditaan vähintään 3 pistettä kalenterivuoden aikana. Mikäli pistemäärä ei tarkastelujaksolla täyty, henkilö palautetaan ratatuomariharjoittelijaksi 1 vuoden vanhenemisajalla. Mikäli ratatuomariharjoittelijaksi palautettu henkilö ei tee harjoittelua uudelleen määräajassa, henkilön tuomaristatus lakkaa olemasta voimassa.

Vaadittavat tuomaritasot kilpailujen eri järjestämistehtävissä

Ratatuomarirekisteriin merkitty henkilö voi toimia ammuttamisesta vastaavana toimitsijana tai hänen esimiehenään (siis ratatuomariharjoittelijana, ratatuomarina, pääratatuomarina tai ratamestarina) ainoastaan sellaisessa kilpailussa, jossa hän voisi itse TA-statuksensa mukaan ampua. Esimerkiksi ratatuomari, joka on TA-listalla statuksella ”Turvallinen (IP)”, ei voi olla ratatuomarina pistoolikisoissa.

Kilpailun johtaja, Match Director (MD)

Kilpailun johtajan tulee olla sopiva tehtävään ja lajissa kokenut sekä järjestelykykyinen.

Ratamestari, Range Master (RM)

Level III -kilpailuissa RM. RD voi hyväksyä muun ratamestarin.

Level II -kilpailuissa CRO.

Level I -kilpailuissa RO.

RD hyväksyy luokittelukelpoisen kilpailun RM:n järjestäjän esityksestä kilpailun hyväksymisprosessin osana.

Pääratatuomari, Chief Range Officer (CRO)

Level III- kilpailuissa yleensä CRO.

Level II- kilpailuissa RO.

Ratatuomari, Range Officer (RO)

Tason III ja tätä korkeammissa kilpailutapahtumissa RO.

Tuloslaskentavastaava, Stats Officer (SO)

Riittävä taito ja kokemus tuloslaskentaohjelman käytöstä.

Sääntöasiantuntija

NROI Finland toimii kansallisena sääntöasiantuntijana tarkoituksenaan pitää suomalaiset kilpailukäytännöt ja sääntöjen soveltaminen kansainvälisellä tasolla. Viralliset sääntötulkinnat tekee IPSC:n hallitus.

Kurinpito

NROI-tuomareiden kurinpitoasiat käsittelee ensimmäisenä asteena NROI. Mikäli NROI on jäävi käsittelemään asiaa (esimerkiksi sen vuoksi, että käsiteltävä asia koskee NROI:n enemmistöä), asia siirtyy jaostolle.

NROI-tuomareiden kurinpitoasioissa sovelletaan Suomen lainsäädännön lisäksi seuraavia lähteitä:

 • IPSC:n ja IROA:n säännöt ja ohjeistukset
 • SAL:n säännöt ja ohjeistukset, mukaan lukien jaoston antamat ohjeet
 • Tämä ohje
 • Muut lähteet, joita voidaan perustellusta syystä soveltaa

NROI voi määrätä tai esittää seuraavanlaisia seuraamuksia:

 • Ei seuraamusta
 • Huomautus
 • Varoitus
 • Tuomarinarvon alennus – määräajaksi tai kokonaan
 • Tuomarinarvon poisto (toimitsijakielto) – määräajaksi tai kokonaan

Määräaikaisten ja pysyvien seuraamusten määräämisessä noudatetaan voimassa olevia SAL kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita (tätä kirjoitettaessa KY/2020).

Muuta

NROI -paita

NROI-tuomareilla on oma paita, josta heidät tunnistaa. Tuomaripaitaa käytetään vain lajin tuomaritehtävissä. Paitaan ei saa laittaa mainoksia, eikä mm. seuratunnuksia. Tuomari (RO) toimii lajin kilpailijoiden apuna, eikä siten edusta mitään seuraa tai muuta tahoa kuin NROI:ta. Paitaa on käytettävä tuomarina toimittaessa aina, kun se esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan on mahdollista.

Kilpailutuomareille suoritettavat korvaukset

Tehtävä Matkat Majoitus Ruokaraha (mikäli ei ole järjestettyä ruokailua)
RO Ei Kyllä 15 € / vrk
CRO Ei Kyllä 15 € / vrk
RM Kyllä Kyllä 15 € / vrk

Majoitus ja mahdollinen ruokaraha koskevat kilpailupäiviä, eivät mahdollisia esikilpailupäiviä, poikkeuksena kilpailun ratamestari, jolle korvataan matkat, majoitus ja ruokailut tehtävän suoritusajalta. Tuomarit ja toimitsijat eivät maksa osallistumismaksua, jos he osallistuvat kilpailuun.