Ampumaurheilijan vastuu mustaruutiammunnassa

Jokainen urheiluampuja vastaa aina aseidensa ja oman toimintansa turvallisuudesta. Ampujan odotetaan tuntevan aseenkäsittelyyn liittyvät säännöt ja turvamääräykset sekä kotona, että ampumaradalla. Erikoisen tärkeää tämä on käsiteltäessä mustaa ruutia, joka on herkästi syttyvä räjähde. Lisäksi urheilijoiden ja urheilun piirissä toimivien edellytetään tuntevan ja noudattavan omassa lajissaan voimassa olevia antidoping säännöstöjä ja hyviä tapoja.

Osallistuminen mustaruutikilpailuihin vaatii lisäksi SAL lisenssin, jonka voit saada vain jonkin SAL seuran jäsenenä. Poikkeuksena ovat yksittäisten seurojen sisäiset kilpailut tai kahden seuran väliset kilpailut.

SAL:n urheilijasopimus

MM-, EM- tai PM-kisoihin maajoukkueen jäsenenä ilmoittautuva ampuja täyttää alla olevan urheilijasopimuksen ja palauttaa sen täytettynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena SAL:iin.

Kv.kisoihin voi osallistua kotimaassa myös ilman ko. sopimusta, mutta silloin ampuja ei ole oikeutettu jaoston päättämiin kisa-avustuksiin.

SAL EI ISSF URHEILIJASOPIMUS 2016