Hämeen alueen syyskokous 23.10.2019

Hämeen aluejaosto
Kokous
Tapahtuman kuvaus

SAL: N HÄMEEN ALUEEN AMPUMASEUROJEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOKOUS

Aika: Keskiviikko, 23.10.2019 klo 18.30 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 18:00 alkaen)
Paikka: Tuuloksen Ampujien sisärata Suolijärventie, Tuulos.
Paikka on valtatie 12 Lahti-Tampere varrella noin pari kilometriä Hämeenlinnantien risteyksestä
Tampereelle päin.

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat
Esityslista:
1.
a) kokouksen avaus
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
d) valitaan kaksi (2) äänten laskijaa
e) todetaan äänivaltaiset edustajat ja muut kokouksessa läsnä olevat
f) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
3. Päätetään aluejaoston koko SAL aluetoimintasääntöjen 7§:n rajoissa
4. Valitaan aluejaoston puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi
5. Valitaan aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle ja määritellään heidän vastuualueensa
– Erovuorossa: Sami Haume, Jarmo Syvänne ja Jarmo Pyyhtiä
6. Vahvistetaan aluejaoston toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle esitettäväksi
osana SAL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa SAL:n liittovaltuustolle hyväksyttäväksi
7. Käsitellään seurojen yhtä (1) kuukautta ennen kokousta esittämät asiat
8. Muut aluejaoston esittämät asiat
– Menestyneiden palkitseminen
– Alueen seurojen juhlavuosien huomioiminen
9. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
SAL:n Hämeen aluejaosto
Tapio Törmä aluejaoston puheenjohtaja 040-5575 703

LIITE Valtakirja
Talousarvio ja toimintasuunnitelma on luettavissa alueen sivuilta viikkoa ennen kokousta:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/alueet_ja_seurat/hame/hameen_aluejaoston_uutisia/

23.10.2019 18:00 - 23.10.2019 16:11
Häme
Tapahtuman osoite Tuuloksen Ampujien sisärata Suolijärventie, Tuulos
SAL_Häme_syyskokous_2019.pdf
Valtakirja syyskokous 2019.pdf
kirje seuroille 2019 syksy.pdf