Hämeen alueen syyskokous

Hämeen aluejaosto
Kokous
Tapahtuman kuvaus

SAL: N HÄMEEN ALUEEN AMPUMASEUROJEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOKOUS

Aika:          Lauantaina, 26.9.2020 klo 14.30 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 14:20 alkaen)

Paikka:      Kauppakeskus Tuulonen, Tuulosentie 1, Tuulos.

Kokouspaikka sijaitsee toisessa kerroksessa ja sisäänkäynti löytyy pääsisäänkäynnin vierestä.

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

Esityslista:

 1. a) kokouksen avaus
 2. b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 4. d) valitaan kaksi (2) äänten laskijaa
 5. e) todetaan äänivaltaiset edustajat ja muut kokouksessa läsnä olevat
 6. f) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 8. Päätetään aluejaoston koko SAL aluetoimintasääntöjen 7§:n rajoissa
 9. Valitaan aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle ja määritellään heidän vastuualueensa

– Erovuorossa: Katja Seppälä, Kari Niemelä ja Heikki Romppanen.

 1. Vahvistetaan aluejaoston toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle esitettäväksi osana SAL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa SAL:n liittovaltuustolle hyväksyttäväksi
 2. Käsitellään seurojen yhtä (1) kuukautta ennen kokousta esittämät asiat
 3. Muut aluejaoston esittämät asiat

– Menestyneiden palkitseminen

– Alueen seurojen juhlavuosien huomioiminen

 1. Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA!

 

SAL:n Hämeen aluejaosto

Tapio Törmä aluejaoston puheenjohtaja 040-5575 703

LIITE            Valtakirja

Talousarvio ja toimintasuunnitelma on luettavissa alueen sivuilta viikkoa ennen kokousta:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/alueet_ja_seurat/hame/hameen_aluejaoston_uutisia/

26.09.2020 14:20 - 26.09.2020 17:00
Häme
Tapahtuman osoite Kauppakeskus Tuulonen, Tuulosentie 1, Tuulos.
Opastus tapahtumapaikalle Kokouspaikka sijaitsee toisessa kerroksessa ja sisäänkäynti löytyy pääsisäänkäynnin vierestä.
SAL_Häme_syyskokous_2020 kutsu.pdf
Valtakirja syyskokous 2020.doc
Valtakirja syyskokous 2020.pdf
kirje seuroille 2020 syksy.pdf