SAL: n Hämeen alueen ampumaseurojen sääntömääräinen syyskokokous

Hämeen aluejaosto
Kokous
Tapahtuman kuvaus

Aika: torstaina 26.10.2017 klo 18.30 alkaen (valtakirjojen tarkastus klo 18:00 alkaen)

Paikka: Tuuloksen Ampujien sisärata Suolijärventie, Tuulos.

Paikka on valtatie 12 Lahti-Tampere varrella noin pari kilometriä Hämeenlinnantien risteyksestä Tampereelle päin.

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat

Esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
  3. valitaan kaksi ( 2 ) pöytäkirjan tarkastajaa
  4. valitaan kaksi ( 2 ) äänten laskijaa
  5. todetaan äänivaltaiset edustajat ja muut kokouksessa läsnä olevat
  6. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 2. Valitaan aluejaoston puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi
 3. Valitaan aluejaoston jäsenet erovuoroisten tilalle ja määritellään heidän vastuualueensa (3kpl)
 4. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet, tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 5. Vahvistetaan aluejaoston jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset
 6. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 7. Käsitellään seurojen yhtä ( 1 ) kuukautta ennen kokousta esittämät asiat
 8. Muut aluejaoston esittämät asiat – Menestyneiden palkitseminen
 9. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

SAL:n Hämeen aluejaosto
Tapio Törmä aluejaoston puheenjohtaja 040-5575703

LIITE Valtakirja

Valtakirja syyskokous 2017 (pdf)

Valtakirja syyskokous 2017 (doc)

Kokouskutsu (pdf)

Kokouskutsu (doc)

kirje alueen seuroille (pdf)

kirje alueen seuroille (doc)

Talousarvio ja toimintasuunnitelma on luettavissa alueen uutisista viikkoa ennen kokousta:

Hämeen alueen uutiset

26.10.2017 18:00 - 26.10.2017 21:00
Häme
Tapahtuman osoite Tuuloksen Ampujien sisärata Suolijärventie 23, Tuulos
Opastus tapahtumapaikalle Tuuloksen Ampujien sisärata Suolijärventie 23, Tuulos