Urheiluammunta on vastuullista nuoriso- ja harrastustoimintaa sekä menestyvä huippu-urheilulaji – sillä ei ole mitään tekemistä rikollisen toiminnan ja terrorismin kanssa
28.11.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 18.11.2015 ehdotukset mahdollisiksi ampuma-asedirektiivimuutoksiksi. Ne julkistettiin nopeasti Pariisin terroritekojen jälkeen, ja niissä on useita kohtia, jotka tulisivat merkittävästi vaikeuttamaan suomalaista urheiluammuntaa ja harrastusta.

Suomen Ampumaurheiluliitto painottaa, että urheiluammuntatoiminta on vastuullista, kurinalaista ja tiukasti säädeltyä urheilua, eikä urheiluammunnalla ole mitään tekemistä terroritoiminnan kanssa. Ampumaurheiluliiton toiminta on liikuntalain alaista toimintaa, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee.

Suomen Ampumaurheiluliitto tukee muiden ampumaharrastusjärjestöjen tavoin toimia laittomien aseiden pois kitkemiseksi, mutta ei hyväksy tiukennuksia lailliseen aseenomistukseen. Liitto pitää Suomen nykyistä aselainsäädäntöä riittävänä. Ampumaurheiluliitto antoikin jo marraskuun 12. päivänä lausuntonsa hallintovaliokunnalle asedirektiivien mahdollisesta muuttamisesta. Lausunnossa ilmaistun kannanoton mukaan urheiluammuntaa rajoittavat muutokset eivät ole hyväksyttäviä, mutta luonnollisestikin kaikki rikollinen toiminta on äärimmäisen tuomittavaa.

Suomen Ampumaurheiluliittoon kuuluu 304 jäsenseuran kautta noin 34 000 jäsentä. Näistä noin 20-25 000 harrastaa aktiivisesti ampumaurheilua (kerran tai useammin viikossa). Ampumaurheilu on elinkaariurheilua. Nuorimmat ovat alle 8-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita. Kilpasarjoja on kaikille ikäluokille ja molemmille sukupuolille sekä vammaisurheiluluokille.

Ampumaurheiluliitossa harrastetaan ammuntaa kahdeksassa lajiryhmässä, joissa jokaisessa on useita eri lajeja. Olympialajeja on viisitoista, ja ei-olympialajeja on useita. Esimerkiksi practicalin lajiryhmässä on 20 eri lajia ja siluetissa 14. Tunnusomaista näille on, että lähes jokaista lajia harrastetaan omalla tarkoitukseen sopivalla urheiluvälineellä eli aseella.

Vuoden 2014 aikana Ampumaurheiluliitossa järjestettiin liitto- ja aluetasolla 350 kilpailua, joista 44 oli SM-kilpailuja. Urheiluammunnassa kilpaillaan myös kansainvälisellä tasolla laajalti lajeissa, joihin mahdolliset kiristysmuutokset tulisivat merkittävästi vaikuttamaan (mm. yksi olympialaji, useat kansalliset pistoolilajit ja practical-lajit). Samoin esitetyt muutokset koskettaisivat myös Reserviläisurheiluliiton alaisia kilpailulajeja.  EU:n esittämä asekielto johtaisi monien lajiemme harrastuksen loppumiseen. Lajien mahdollinen lakkautuminen aiheuttaisi satojen miljoonien eurojen vaikutukset koko ampumaharrastajakunnalle.

Ampumaurheiluliitto painottaa, että liittojen toiminta on vastuullista, kurinalaista ja kansainvälisten liittojen säännöt säätelevät toimintaa tiukasti. Urheiluammunnassa toiminta on aina ohjattua ja järjestäytynyttä ja mm. ihmisen aseella osoittaminen tai tähtääminen on kaikissa tilanteissa ehdottomasti kiellettyä ja johtaa suorituksen välittömään hylkäämiseen. Ampumaradoilla tapahtuvaa urheiluammuntaa ei missään olosuhteissa tule sekoittaa minkäänlaiseen rikolliseen toimintaan. Ampumaurheilijoiden käyttämät haulikot, kiväärit ja pistoolit ovat kansainvälisten liittojen sääntöjen mukaisia urheiluvälineitä, joiden hankkiminen on jo nyt viranomaisten taholta tarkoin säädeltyä ja niitä säilytetään viranomaisten määräämällä tavalla.

Ampumaurheiluliiton mielestä luvan myöntämisen sitominen vain joihinkin yksittäisiin laillisen harrastamisen lajeihin ja vakiintuneeseen harrastus- ja kilpaurheilutoimintaan tulee ongelmalliseksi lajien kehittyessä (esim. KOK:n toiveet, ISSF:n, IPSC:n jne sääntömuutokset) eikä välttämättä parantaisi aseturvallisuutta. Aseturvallisuus ei muodostu aseiden teknisellä luokittelulla, vaan lainsäätäjän ja lain täytäntöön panijan tulee kohdistaa huomionsa ensisijaisesti käyttäjälle ja käyttötarkoitukselle asetettuihin vaatimuksiin. Myöskään lipaskapasiteetin kategorinen rajoittaminen ei paranna aseturvallisuutta. Aseiden ominaisuuksia tulee arvioida harrastettavien lajien tarpeiden perusteella, ei teoreettisen tulivoiman mukaisesti (tulinopeus, tulenantokyky, kantama, osuvuus, vaikutus kohteessa). Liitto ei myöskään näe hallussapitolupien määräaikaisuuden vaikuttavan aseturvallisuuteen.

Ampumaurheiluliiton mielestä direktiivin ja kansallisen lainsäädännön muutosten pitää keskittyä laillisen aseen omistuksen rajoittamisen sijasta laittoman asekaupan ja laittomien aseiden hallussapidon vastaiseen taisteluun.

Lisäksi Ampumaurheiluliitto esittää, että Suomen tulee luoda pitkäjänteinen ja selkeä aselainsäädännön linja, jonka mukaan johdonmukaisesti toimitaan. Linja tulee luoda yhteistoiminnassa harrastajakunnan kanssa. Lakeihin ei tule tehdä hätiköityjä muutoksia, joiden merkitystä turvallisuudelle ja muita vaikutuksia ei ole selvitetty.

28.11.2015

Suomen Ampumaurheiluliiton hallitus ja liittovaltuusto