Esteettömyys

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki. Rakennetun liikuntaympäristön esteettömyyttä tulee tarkastella monitahoisesti liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen esteettömyyden sekä tilojen helpon ymmärrettävyyden näkökulmasta. Liikuntapaikkojen suunnittelussa tulee huomioida liikkujien ja urheilijoiden lisäksi yleisö, ohjaajat ja muut tilassa toimivat henkilöt.

Ampumaurheiluseurat voivat tehdä harjoitustiloistaan esteettömyyskuvauksen, joka sisältää tiiviin kuvauksen liikuntapaikasta. Voit ladata esteettömyyskuvailumallin Paralympiakomitean internetsivuilta tästä linkistä. Lisätietoa urheilulajien esteettömyydestä tästä linkistä

Esteettömyys ampumaradoilla

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi urheiluammunnan harjoittelu- ja kilpailutoimintaan tarkoitetun sisäampumaradan osalta edellytetään seuraavia asioita:

 • Ampumaradalle johtavat (äänieristetyt ja tiivistetyt) ovet ovat itsenäisesti avattavissa.
 • Ampumapaikan numeromerkintä on riittävän isolla kirjasinkoolla ja hahmottuu kontrastierolla ympäristöstään. Taulujen kehykset tai taululaitteet on merkitty ampumapaikkoja vastaavilla numeroilla.
 • Eri ammuntalajien radat ja makuuammuntapaikat on merkitty opasteilla.
 • Ampumapaikkojen rakenteet ja kalusteet erottuvat kontrastilla ympäristöstään.
 • Ampumapaikan takana olevalla käytävällä on riittävästi tilaa pyörätuolilla liikkumiseen.
 • Ampumalinja on merkitty selkeästi ympäristöstä erottuvalla merkinnällä ja tuntoon perustuvalla merkinnällä lattiassa.
 • Ampumapaikoilla on korkeussäädettävät ampumapöydät, jotka sopivat sekä seisaaltaan että istualtaan ampujille. Ampumapöydän alla on polvitilaa vähintään 600 mm syvyyssuunnassa, 800 mm leveyssuunnassa ja 670 mm korkeussuunnassa. Pöydässä on pieni korotettu reuna estämässä pienten esineiden putoamista. Ampumapöydällä on tilaa elektroniselle taululaitteelle.
 • Hyvin äänieristetty tila ja lyhyt jälkikaiunta-aika auttavat näkövammaisia suuntautumaan kuulon avulla oikein ampumatilanteessa.
 • Kontrastierot ampumaradan taustan ja ampujan välissä olevalla alueella ovat vähäiset. Valaistus ei aiheuta varjoja ja heijastuksia pinnoilla.
 • Tähtäyspaikan valaistuksen säätämiseksi pistooli- ja kivääriammuntapaikat on varustettu valokytkimillä.
 • Ampumapaikalla on pistorasia.
 • Ampumaradalla on kello, jonka kirjasinkoko on riittävä ja hahmottuu kontrastierolla ympäristöstä.
 • Taulujen siirtojärjestelmä on selkeä ja itsenäisesti käytettävissä.
 • Elektroniset ampumataulut helpottavat näkövammaisten toimintaa radalla.
 • Ampumaradalla varoitusilmoitukset annetaan sekä varoitusvaloilla että äänimerkein.
 • Ampumapaikkojen väliseinät ovat läpinäkyviä ja ylösnostettavissa. Väliseinät voidaan varustaa rulla- tai sädekaihtimilla.