Ampumaurheiluseuratoiminnan kehittämisapuraha 2021 (SAL)

Ampumaurheiluseuratoiminnan kehittämisapuraha 2021 on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Apurahaa voivat hakea Ampumaurheiluliiton jäsenseurat.

Hakuaika alkaa 10.6.2021

Hakuaika päättyy 31.8.2021 klo 23.59.

Pienin haettava avustussumma on 500 euroa ja suurin 3 000 euroa.
Päätökset avustuksista tehdään 10.9.2021 mennessä.
Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Mihin apuraha on tarkoitettu
Kehittämisapurahan tavoitteena on edistää matalan kynnyksen harrastustoimintaa erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa, edistää tyttöjen ja naisten ampumaharrastusta ja harrastajamääriä, lisätä ohjatun toiminnan määrää ja laatua, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja ja ennaltaehkäistä ampumaharrastuksen lopettamista erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa.

Tuettavien projektien tulee toteuttaa joitain seuraavista tavoitteista:

 • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
 • lisätä ohjatun harrastustoiminnan määrää seurassa
 • edistää tyttöjen ja naisten harrastustoimintaa
 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia ammunnan harrastusmahdollisuuksia
 • ehkäistä ampumaharrastuksesta luopumista eli drop outia
 • edistää koko perheen yhteistä ampumaharrastusta
 • lisätä osaamista seurassa
 • kehittää uudenlaisia toimintamalleja

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan

Kehittämisapuraha on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään liiton vuotuisen talousarvion määrittämissä puitteissa. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa seuraavia asioita:

 • projektin tarkoituksenmukaisuus suhteessa tavoitteisiin
 • toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus
 • tavoitteiden realistisuus
 • projektin laatu, laajuus ja vaikuttavuus seuran toimintaympäristö huomioiden (mm. harrastajamäärien kasvu, ohjatun toiminnan ryhmämäärien kasvu, laadukkaan ohjatun toiminnan mahdollistaminen, erityisryhmien ja vähemmistöjen huomioiminen).

Projektilta edellytetään, että seuran johto on sitoutunut siihen. Projektilla tulee olla vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet. Myös kehitettävän toiminnan mahdollisen vakiinnuttamisen toimenpiteet tulee esittää.

Ehtoja kehittämisapurahan käyttöön

Avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2021 kuluessa.

Apurahaa voi käyttää toiminnasta aiheutuneisiin välittömiin kuluihin, kuten ohjaaja- ja valmentajapalkkioihin ja -kulukorvauksiin sekä ohjaaja- ja valmentajakoulutuskuluihin, tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneisiin kuluihin (osana kehittämisprojektia), tiedotuskuluihin ja matkakustannuksiin.

Apurahaa ei saa käyttää seuran oman toimitilan vuokra-, ylläpito- tai rakentamiskustannuksiin, jäsenmaksuihin, lisenssimaksuihin tai vakuutuksiin.

Apurahaa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys Ampumaurheiluliittoon viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi.

Tiedustelut:
Timo Rautio
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

Hakulomakkeen löydät tästä.

Koronatuki seuroille

HUOM! Kehittämisapurahahakuun on koronatilanteesta johtuen lisätty yhdeksi mahdolliseksi hakukriteeriksi koronavirustilanteen aiheuttamat palkanmaksuvaikeudet seuran työntekijöille. Tämä tarkoittaa sitä, että seura voi hakea tukea joko kehittämisprojektiin tai puhtaasti vain koronavirustilanteen aiheuttamiin palkanmaksuvaikeuksiin tai molempiin tarkoituksiin.

Seurojen koronatuen arviointikriteerit

Tukea voidaan myöntää koronavirustilanteen aiheuttamiin palkanmaksuvaikeuksiin jäsenseuroille, joilla on palkattuja työntekijöitä (ampumaurheilutoiminnassa). Tuen myöntäminen ja hakemusten keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin.

 • Koronatilanteen seurauksena aiheutuneiden taloudellisten menetysten (alijäämän) suuruus
 • Tuen vaikuttavuus suhteessa järjestön toimintakyvyn turvaamiseen poikkeustilanteessa
 • Tuen maksaminen ei edellytä työntekijöiden lomauttamista, mutta töiden sisältö on tullut uudelleen järjestellä järkevästi, jos normaalit työtehtävät ovat koronarajoitusten vuoksi vähentyneet oleellisesti

Tukea voidaan maksaa enintään 2000 euroa per seura. Maksimituen saamisen edellytyksenä on, että seuralla on vähintään yksi kokoaikainen työntekijä.

Koronatuen haku tapahtuu samalla lomakkeella kuin kehittämisapurahan. Jos seura hakee vain koronatukea, jätetään kehitysprojektiin liittyvät tarpeettomat kysymykset täyttämättä tai merkitään vastaukseksi yksi kirjain, jos kyseinen kysymys on merkitty kehitysapurahan hakemisessa pakolliseksi.