Ampumaurheiluseuratoiminnan kehittämisapuraha 2022 (SAL)

Ampumaurheiluseuratoiminnan kehittämisapuraha 2022 on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Apurahaa voivat hakea Ampumaurheiluliiton jäsenseurat.

Hakuaika alkaa 1.6.2022

Hakuaika päättyy 31.8.2022 klo 23.59.

Pienin haettava avustussumma on 500 euroa ja suurin 3 000 euroa.
Päätökset avustuksista tehdään 15.9.2022 mennessä.
Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Mihin apuraha on tarkoitettu
Kehittämisapurahan tavoitteena on edistää matalan kynnyksen harrastustoimintaa erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa, edistää tyttöjen ja naisten ampumaharrastusta ja harrastajamääriä, lisätä ohjatun toiminnan määrää ja laatua, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja ja ennaltaehkäistä ampumaharrastuksen lopettamista erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa.

Tuettavien projektien tulee toteuttaa joitain seuraavista tavoitteista:

 • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
 • lisätä ohjatun harrastustoiminnan määrää seurassa
 • edistää tyttöjen ja naisten harrastustoimintaa
 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia ammunnan harrastusmahdollisuuksia
 • ehkäistä ampumaharrastuksesta luopumista eli drop outia
 • edistää koko perheen yhteistä ampumaharrastusta
 • lisätä osaamista seurassa
 • kehittää uudenlaisia toimintamalleja

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan

Kehittämisapuraha on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään liiton vuotuisen talousarvion määrittämissä puitteissa. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa seuraavia asioita:

 • projektin tarkoituksenmukaisuus suhteessa tavoitteisiin
 • toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus
 • tavoitteiden realistisuus
 • projektin laatu, laajuus ja vaikuttavuus seuran toimintaympäristö huomioiden (mm. harrastajamäärien kasvu, ohjatun toiminnan ryhmämäärien kasvu, laadukkaan ohjatun toiminnan mahdollistaminen, erityisryhmien ja vähemmistöjen huomioiminen).

Projektilta edellytetään, että seuran johto on sitoutunut siihen. Projektilla tulee olla vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet. Myös kehitettävän toiminnan mahdollisen vakiinnuttamisen toimenpiteet tulee esittää.

Ehtoja kehittämisapurahan käyttöön

Avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2022 kuluessa.

Apurahaa voi käyttää toiminnasta aiheutuneisiin välittömiin kuluihin, kuten ohjaaja- ja valmentajapalkkioihin ja -kulukorvauksiin sekä ohjaaja- ja valmentajakoulutuskuluihin, tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneisiin kuluihin (osana kehittämisprojektia), tiedotuskuluihin ja matkakustannuksiin.

Apurahaa ei saa käyttää seuran oman toimitilan vuokra-, ylläpito- tai rakentamiskustannuksiin, jäsenmaksuihin, lisenssimaksuihin tai vakuutuksiin.

Apurahaa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys Ampumaurheiluliittoon viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi.

Tiedustelut:
Marko Keskitalo
040 8484 201
marko.keskitalo@ampumaurheiluliitto.fi

Hakulomakkeen löydät tästä.