Ampumaurheiluseuratoiminnan kehittämisapurahan 2022 hakulomake

Perustiedot

Huomaathan, että vuosi-ilmoitus tulee olla päivitettynä hakuajan päättymiseen mennessä, jotta hakemus otetaan käsittelyyn.

Perustelut kehittämisapurahan käyttämiselle

Projektin kesto:

Talousarvio

Tulot:
Omarahoitukseen lasketaan vain tosiasialliset eurot, ei talkootunteja tms.
Menot:
Kokonaiskustannuksiin lasketaan vain todelliset euromääräiset kustannukset, ei laskennallisia kustannuksia, kuten talkootyötä.
Kerro, millaisiin kuluihin projektin kustannukset jakautuvat. Voit tarvittaessa liittää budjetin erillisenä liitetiedostona.
Liitä tarvittaessa erillinen tiedosto projektin budjetista. Liitetiedoston maksimikoko on 2 Mt.
Viimeisimmän tilinpäätöksen osoittama luku taseesta

Lisäkysymykset koronatukea hakeville

Nämä kysymykset täytetään vain, jos seura hakee tukea koronaviruksen aiheuttamiin palkanmaksuvaikeuksiin.
Koronarajoitusten seuran taloudelle aiheuttamat:
Seuran taloustiedot:
Seuran henkilöstökulut:
Seuran palkatut työntekijät:
Ilmoita vastauksessa työntekijöiden lukumäärä eriteltynä ohjaajiin/valmentajiin, hallintoon ja muihin työntekijöihin.
Ilmoita vastauksessa työntekijöiden lukumäärä eriteltynä ohjaajiin/valmentajiin, hallintoon ja muihin työntekijöihin.
Ilmoita vastauksessa työntekijöiden lukumäärä eriteltynä ohjaajiin/valmentajiin, hallintoon ja muihin työntekijöihin.