Lajijaoston tehtävät

Lajijaoston tehtävänä on

laatia lajinsa toiminta- ja taloussuunnitelmat liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä toimeenpanna hyväksytyt suunnitelmat ja seurata niiden toteutumista,

keskittyä erityisesti uusien kykyjen etsimiseen (=uusien huippuampujakykyjen etsimiseen) sekä kilpailu- sekä harrastetoiminnan kehittämiseen ja lajinsa markkinointiin,

kehittää lajiaan ampujien, jäsenyhdistysten ja liiton tarpeiden mukaisesti ja tarpeen mukaan järjestää lajiin liittyvää koulutusta,

toimia kiinteässä yhteistyössä valmennusjohdon, valmentajien sekä muiden liiton toimihenkilöiden kanssa sekä noudattaa mahdollisimman avointa toimintaperiaatetta asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja niistä tiedottamisessa,

valmistella hyvissä ajoin ja järjestää oman lajinsa lajiparlamentti SAL:n lajiparlamentin yhteydessä vuosittain marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna,

seurata oman lajinsa kansallista ja kansainvälistä kehitystä,

toimia oman lajinsa asiantuntijana ja tarvittaessa lausunnonantajana,

toimia lajin harrastajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana,

laatia edellisen vuoden toiminnastaan kertomus ja jättää se liittohallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti.