Valtiolta varoja nuorisotoimintaan
26.2.2003 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

LASTEN LIIKUNNALLISIA ILTAPÄIVÄKERHOJA TUETAAN 1 200 000 EUROLLA

Nyt on aika hakea tukea lukuvuoden 2003 – 2004 liikunnalliseen iltapäivätoimintaan. Tukea jaetaan yhteensä 1 200 000 euroa. Tuki jaetaan suoraan paikallisille liikunnallista iltapäivätoimintaa järjestäville hankkeille. Paikallistukea voivat hakea mm. urheiluseurat, kunnat, rekisteröidyt yhdistykset ja seurakunnat. Hakemukset tulee postittaa lääninhallituksiin 14.3.2003 mennessä. Ampumaseurat ovat hakeneet ja saaneet avustusta tätä kautta aiempina vuosina lasten kerhotoimintaan.

Opetusministeriön myöntämää Liikkuvan Iltapäivätoiminnan paikallistukea jakaa Nuori Suomi ry yhdessä lääninhallituksen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Tukea voivat hakea hankkeet, jotka järjestävät liikunnallista iltapäivätoimintaa 6–12-vuotiaille lapsille. Toimintaa pitää tarjota säännöllisesti, useamman kerran viikossa samalle ryhmälle. Haussa huomioidaan arkisin klo 12–17 varsinaisen kouluajan ulkopuolella tapahtuva toiminta sekä aamu- ja loma-aikojen toiminta. Tuki on tarkoitettu käytettäväksi 1.6.2003 – 31.5.2004.

Iltapäivätoiminta on mahdollisuus lapsen liikkumiselle! Päivittäinen iltapäivätoiminta voi auttaa lasta liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Pienen koululaisen pitäisi liikkua päivittäin mielellään useita tunteja. Nykyään lapset istuvat paljon TV:n ja tietokoneen äärellä ja sen vuoksi liikunnan tarve korostuu. ”Päivittäisessä iltapäivätoiminnassa liikuntaa pitäisi olla joka päivä. Liikkuminen koostuu lapsen omaehtoisesta liikkumisesta esimerkiksi ulkoillessa ja ohjatuista liikuntatuokioista. Liikunnan rasittavuuden vaihtelu on tärkeää; käveleminen on hyväksi, mutta välillä on liikuttava niin, että hengästyy ja tulee hiki”, toteaa Liikkuva Iltapäivä -hankkeen projektipäällikkö Riikka Eerola Nuoresta Suomesta. Kuntakoordinaatiolla pysyvämpää iltapäivätoimintaa Iltapäivätoiminnan paikkakuntakohtainen koordinointi on kehittänyt iltapäivätoimintaa entistä pysyvämmäksi ja laadukkaammaksi. Koordinoidussa hankkeessa paikkakunnan iltapäivätoimijat kokoavat ohjausryhmän, joka sopii toiminnan periaatteet ja päättää yhteisistä asioista. Käytännön koordinoinnin hoitaa tehtävään nimetty kuntakohtainen iltapäivätoiminnan vastuuhenkilö, joka on yhteydessä toiminnan järjestäjiin huolehtien mm. tiedottamisesta, ohjaajien koulutuksesta ja sijaisjärjestelyistä. Vastuuhenkilö huolehtii myös järjestelyistä, joilla varmistetaan iltapäivätoiminnan päivittäiset liikuntatuokiot pienimmille ja riittävä määrä monipuolisia liikuntakerhoja isommille koululaisille.

Hakulomakkeita voi tilata Nuoresta Suomesta, lääninhallituksesta tai liikunnan aluejärjestöstä. Hakulomakkeet löytyvät myös internetistä osoitteesta www.minedu.fi/opm/avustukset/hakuajat.html

Lisätietoja: Opetusministeriö, Hannu Tolonen puh. (09) 1607 7031 Nuori Suomi ry, Riikka Eerola puh. (09) 3481 2008, riikka.eerola@ns.slu.fi SAL, Samuli Rasila, puh. (09) 3481 2507, samuli.rasila@sal.slu.fi

PS. Moni ampumaseurojen ohjaaja on vapaalla iltapäivisin, silloin kun iltapäivätoimintaa tulisi järjestää. Seurojen kannattaa pohtia omia mahdollisuuksiaan ko. toiminnan käynnistämiseen.

(M.E.)