ADT julkaisi Nuoren urheilijan antidopingoppaan
19.5.2003 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n uusi Puhtaasti eteenpäin – Nuoren urheilijan antidopingopas kertoo selkeästi ja käytännönläheisesti nuoren urheilijan ja hänen sidosryhmiensä vastuusta dopingasioissa. Oppaassa paneudutaan urheilijan terveelliseen elämäntapaan, lääkityksen erityispiirteisiin, ravintolisien käyttöön sekä dopingaineisiin ja menetelmiin. Lisäksi esitellään dopingtestausprosessi ja kerrotaan, ketkä kuuluvat dopingtestauksen piiriin.

Oppaan tavoitteena on auttaa nuorta urheilijaa ymmärtämään vastuunsa urheilijana, tukea urheilijaa tekemään eettisesti kestäviä valintoja sekä lisätä nuoren urheilijan tietoja dopingista sekä ymmärrystä aineiden haitoista. Dopingin käyttö urheilussa heijastuu koko urheilun ja liikunnan arvoihin ja imagoon. Samalla se kertoo urheilijoiden ja urheilun parissa toimivien arvo-, moraali- ja asennevalinnoista.

Puhtain keinoin ja menetelmin huipulle pyrkivä urheilija noudattaa urheilun yhteisiä sääntöjä, rehtiä kilpailuhenkeä ja kilpailijoiden kunnioitusta. Dopingia käyttävät urheilijat rikkovat urheilun omia sääntöjä. Samalla he hankkivat tai ainakin yrittävät hankkia kielletyillä ja sääntöjen vastaisilla menetelmillä etua kilpailussa.

Puhtaasti eteenpäin – Nuoren urheilijan antidopingopas -vihkoa jaetaan ADT:n järjestämissä koulutuksissa.

Oppaan voi myös tilata ADT:lta hintaan 5 €/kpl
(51 kappaletta ja ylöspäin 3 €/kpl).
Puh. (09) 3481 2020 ja sähköposti mailto:info@antidoping.fi

Puhtaasti eteenpäin -Nuoren urheilijan antidopingopas
(pdf-tiedosto)