AMPUMARATOJEN TÄRKEÄÄ OLLA MAAKUNTA- JA YLEISKAAVOISSA
12.9.2003 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Monissa maakunnissa on meneillään maakuntakaavan ja yleiskaavan työstäminen ja tarkistaminen. Ampumaratojen (erityisesti selvien ylikunnallisten,isojen ratojen) on hyvä ja tärkeää olla niíssä, koska silloin se takaa mm. ratojen kehittämisen.

Maakuntaliitot ovat työstämässä ja tarkistamassa maakuntakavojaan ja yleiskaavaluonnoksiaan. Ampumaratojen mukanaolo noissa kaavoissa on tärkeää mm. senkin takia, että silloin kun rata on merkitty kaavaan tulee viranomaisten huomioida ne  esim. kunnostukseen ja kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia myönnettäessä. Erityisesti rata kuuluu maakuntakaavaan, kun sillä katsotaan olevan ylikunnallista merkitystä. Ja ratammehan ovat sellaisia lähes aina.

Ampumaradat tulisi merkitä maakuntakaavaan virkistysalueena merkitsemisen lisäksi myös melumerkinnöin (samoin kuin esim. lentokentät, mahdollisesti moottoriradat), silloin kaavoittamisessa huomioidaan tarpeeksi laaja alue radan ympärille.

Maakuntaliitoissa ei välttämättä ole paljoa tietoa radoistamme, siksi seurojen ja alueiden olisi hyvä itse tarkistaa tilanne. Lähin jolta asiaa voi alkaa lähestyä, on radan sijaintikunnan kaavoitusvirkamiehet ja pyytää että kunta esittäisi maakuntakaavaan tai yleiskaavaluonnoksiin huomautuksensa ratojen merkitsemiseksi kaavaan.

RA