HYVÄ SEURA KOULUTUKSEN PAIKAT HAKUUN
12.9.2003 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto aloitti vuoden 2003 helmikuussa seurajohdolle tarkoitetun koulutus- ja valmennusohjelman. Mukaan ilmoittautui heti silloin 12 seuraa. Koulutukseen on osallistunut yli 30 henkeä ja palaute on ollut hyvin positiivista. Mukana on ollut sekä seurajohdon ensikertalaisia että vähän pitemmällekin ehtineitä puheenjohtajia, tiedottajia ja hallituksen jäseniä.

 Ensi vuoden puolella koulutusta tullaan järjestämään kahdessa (2) eri ryhmässä, koska silloin pystymme vaihtamaan mielipiteitämme isommalla porukalla. Mikäli ilmoittautuneita tulee runsaasti, on useampi ryhmä mahdollista. Koulutus on tarkoitettu seurojen puheenjohtajille, sihteereille, hallituksen jäsenille, nuorisopäälliköille eli seuran 4-5 avaintoimijoille. Koulutuksessa on hyvä olla mukana mahdollisimman moni seurasta, koska kotitehtävien käsittely seuroissa helpottuu silloin huomattavasti ja asiat on helpompi perustella ja ”myydä”  muille. 

Koulutuksen aikana saat sekä perustietoa seuran johtamiseen liittyvistä asioista, puheenjohtajan tehtävistä, toimintasuunnitelman tekemisestä, mahdollisesta verotuksesta ja muusta juridiikasta jne.. Toisaalta koulutuksessa käydään kiinni oman seuran tilanteeseen, kartoitetaan tilanne ja tehdään kunkin seuran toiveidenmukaiset kehittämisohjelmat, jonka edistymistä koulutuksen aikana seurataan ja tuetaan. Osallistujien mielestä koulutus on avannut silmiä näkemään seuran syvimmän tarkoituksen ja niissä on seuran toiminta-ajatusta tarkennettu ja jopa uudelleen kirjoitettukin. 

 

Koulutuksen tavoitteet:                      

Taata seuran avainhenkilöille perustiedot seurajohtamiseen

Käydä läpi johtamisen ja päätöksenteon mekanismia

Luoda näkemys seuran nykytilanteesta ja tehdä seuralle toimintasuunnitelma/uusi strategia tai seuran haluamalle projektille mahdollinen kehittämissuunnitelma.

 

Kouluttajat:                       SAL:n ja SLU:n Osaamiskeskuksen kouluttajat

 

 

Uudistetut koulutusjaksojen sisällöt

 

1.      Jakso –oman seuran asemointi toimintaympäristöön

a.     Odotukset ohjelmalta

b.     Omien voimavarojen arviointi

c.      Oman seuran analyysi

d.     Hyvän Ampumaseuran idea

e.     Seuratoiminnan viitekehys ja kehitystrendit

f.        Seurojen kehittämishankkeet

 

2.      jakso  – seuran menestystekijät

a.     Yhteistyökumppanit ja –tahot

b.     Oman seuran analyysi jatkuu

c.      Seuran vahvuudet ja menestystekijät

d.     Mihin panostamme jatkossa

e.     Seurojen (alueiden) kehittämishankkeet jatkuu

 

3.      jakso – seuran johtaminen

a.     Millainen on hyvä seurajohtaja

b.     Oman seuran tavoitetila ja toimintamatriisi

c.      Verkottuminen ja sen merkitys

d.     Seuraväen innostaminen, rohkaisu ja  palkitseminen

e.     Päätöksenteko

f.        Seurojen (alueiden) kehittämishankkeet jatkuu

 

4.      jakso – uudistuksen tiellä

a.     Seuranta ja palautejakso

b.     Alueen ja seurojen kehittämishankkeet

c.      Suunnan tarkistaminen hankkeiden osalta

 

 

AIKATAULU

 JAKSO 1

Ryhmä 1 ) 20.-22.2.2004 , ryhmä 2) 12.-14.3.2004

JAKSO 2

Ryhmä 1) 2.-4.4.2004, ryhmä 2) 16.-18.4.2004

JAKSO 3

Ryhmä 1) 3.-5.9.2004, ryhmä 2) 17.-19.9

JAKSO 4:n ajankohta sovitaan erikseen.

Kuhunkin ryhmään voidaan ottaa noin 50 henkilöä eli 7-10  seuraa. Valitkaa itsellenne  paras mahdollinen ajankohta ja ilmoittautukaa mukaan 29.11.2003 mennessä. Ilmoittautua voit os. risto.aarrekivi@sal.slu.fi . Ilmoittautumiskaavake löytyy materiaalisalkusta. Ilmoittautumisten  pohjalta muodostetaan ryhmät ja vahvistetaan vielä koulutuspaikat. Koulutusjaksot ovat  pääsääntöisesti perjantai-iltaisin n. klo 18.00-21.00 ja lauantaisin 09- 17 välillä, mutta myös niiden siirto kestäväksi lauantaista sunnuntaihin tai myös koko viikonlopun kestäväksi on mahdollista.

 Koulutuksen hinta:

–  30 €/jakso/henkilö sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin, kokouskahvit  ja yhden lounaan . Jokainen huolehtii mahdolliset majoitus- ja muut kulut itse.

Tervetuloa mukaan!

 

Suomen Ampumaurheiluliitto ry

 Risto Aarrekivi

toiminnanjohtaja