MUSTARUUTIJAOSTO LINJASI LAJINSA TURVALLISUUSASIOITA
11.3.2004 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Mustaruutijaosto on linjannut vastíkään kokouksessan turvallisuuteen liittyviä. Monet asiat ovat tai pitäisi olla itsestään selvyyksiä, vai ovatko ne? Seuraavassa linjauksia.

Vastuu kysymykset

Vastuu kysymyksiä ei ole oikein perin juurin aikaisemmin selvitelty. Kysymys on periaatteessa vakuutusten kattavuudesta kilpailuissa ja eri osapuolten vastuista vahinko tapauksissa. Onneksi ei vahinkoja ole tapahtunut ja toivotaan, että niitä ei tapahdukaan.

Ampuma-ase tapaturmat johtavat aina automaattisesti poliisitutkintaan ja silloin selvitetään asiat pilkulleen. Vakuutusyhtiöt tutkivat tällaisessa tapauksessa erittäin tarkkaan onko kaikki asiat hoidettu siten kuin ne pitää olla.

 

Ensinnäkin syy miksi vain lisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan SAL:n alaisissa kisoissa ?

Lisenssissä on mukana vastuuvakuutus, joka korvaa myös mahdollisen toiselle osapuolelle tapahtuneen vahingon, joka voi olla hyvinkin suuri.  Ampujan velvollisuus on huolehtia siitä että ampuma ase on laillinen ja turvallinen. Kilpailujen järjestäjän on huolehdittava että ampujilla on vastuuvakuutus eli Lisenssi.

Asetarkastajan on sen lisäksi, että ase on sääntöjen mukainen, tarkastettava että ase on ainakin muodollisesti turvallinen. Silminnähden ase on oltava  kunnossa ja siinä on oltava  tarpeelliset leimat.

Kilpailujen järjestäjällä on vakuutus, mutta se korvaa ainoastaan kilpailujen järjestäjän toimenpiteistä tai laiminlyönneistä johtuvat vahingot.

 Edellä olevista seikoista johtuen Jaosto on tehnyt seuraavat päätökset :

 

1. Aseissa joilla ammutaan SAL:n alaisissa kisoissa on oltava CIP tai vastaava leimaus painekoestuksesta.

2. Ampujalla on oltava kantolupa aseeseen, jolla ampuu. Jos ampuu laina aseella, on oltava selvitys siitä kenen luvilla ase on.

3. Ase tarkastuksen yhteydessä asetarkastaja on velvollinen tarkastamaan aseen päällisin puolin ja todettava se ampumakuntoiseksi.

Ohjeet  tarkastuksen tekemiseksi laaditaan kevään aikana.

4. Ennen vuotta 1890 tehtyjen aseiden osalta vastuu aseen kunnosta on luonnollisesti aseen haltijalla. Näille aseille suositellaan tehtävän kunto tarkastus, ei ole pakollinen. Kunto tarkastuksesta annetaan suositus kevään aikana.

5. Kaikissa kilpailuissa on oltava nimettynä sääntöjen mukaiset tuomarit, ja asetarkastajat.

6. Kilpailuissa urheilijalla on oltava tarvittava voimassa oleva SAL:n lisenssi.