PÄIVITYKSIÄ KIELLETYT AINEET LISTAAN
5.4.2004 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Oheisessa osoitteessa uusi päivitys kiellettyjen aineiden listaan http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=6C3B7BC1-3778-4F85-ADB8-E48A7279D15B

http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=6C3B7BC1-3778-4F85-ADB8-E48A7279D15B

Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa 2004
– täydennykset painettuun julkaisuun

Kaikissa urheilulajeissa kielletyt lääkkeet on tummennettu ja alleviivattu. Nimen alla on pienellä kielletty aine ja sen perässä suluissa on kirjaimin ja/tai numeroin ilmoitettu dopingaineluokka Taulukon I mukaisesti. Vinokirjaimin alleviivattuna on merkitty joissain urheilumuodoissa tai tietyllä tapaa annosteltuna kielletyt lääkkeet. Yläindeksit viittaavat listan lopussa oleviin selityksiin.

Muutokset

 

 

Päivitetty 2.4.2004

Taulukko I

S2. uusi teksti on: Muut kemialliselta rakenteeltaan tai farmakologisilta vaikutuksiltaan näitä vastaavat yhdisteet.

S4.1a ja S4.1b uusi teksti on: Muut kemialliselta rakenteeltaan tai farmakologisilta vaikutuksiltaan näitä vastaavat yhdisteet.

S5. uusi teksti on: Muut kemialliselta rakenteeltaan tai farmakologisilta vaikutuksiltaan näitä vastaavat yhdisteet.

P.1 (alkoholi) ja P.2 (beetasalpaajat) eivät ole kiellettyjä jalkapallossa (FIFA).

Taulukko II
 
ANTIX
BONVIVA
CALERIX
CLARIC
CLARIHEXAL
CONCERTA
metyylifenidaatti ( S1. )
FINAHEXAL 15
FINAPROST 15
FINASTERID 15
FINAURO 15
KLINDAGOL
LAURETTE
MIRANOVA
NODIRIL
NORDITROPIN NORDIFLEX
somatropiini (S5.)
PAMOL
PROSTAFIN 15
RIDON
RISPERADO
RISPERIDON
RISPERIX
TESTOSTERONIUNDEKANOAATTI 8
testosteroni (S4. 1b.)
UROFIN 15
VFEND

Yläindeksit
 
Yläindeksi 11 on poistunut käytöstä.
 
Yläindeksin 12 uusi selitysteksti on:
Glukokortikosteroideja ei saa käyttää suun kautta, peräpuikkoina tai suonen- tai lihaksensisäisin ruiskein ilman myönnettyä voimassaolevaa erivapautta (standard appilication form). Muulla tavoin, esimerkiksi paikallisin tai lihaksensisäisin ruiskein, voiteina, korva-, tai silmätippoina tai hengitystiesuihkeina käytettyinä käyttö edellyttää ilmoitusmenettelyyn perustuvaa erivapautta. Glukokortikosteroideja testataan vain kilpailujen yhteydessä otetuista dopingnäytteistä.