VUOSI 2003 OLI SAL:LLE TIUKKA
24.4.2004 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston kokous pidettiin 24.4.2004 SLU:n talossa Helsingissä. Vuoden 2003 tilinpäätös osoittaa ylijäämää + 30.102,19 €. Liiton budjetti on n.1,22 milj. euroa. Ylijäämällä liitto on pystynyt hoitamaan vuoden 2002 MM-kilpailujen tappioiden kattamiseksi otetun pitkäaikaisen lainan hoitokuluja ja lyhennyksiä sekä muita velvoitteita aikataulun mukaisesti.

Liittovaltuuston puhetta johti sujuvan jouhevaan tyyliin Timo Alanen. Liittovaltuusto hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka osoittaa hieman yli 30.000 euron ylijäämä. Vuosi 2003 ei ole ollut helppo, vaan tulokseen on päästy tiukalla talouden seurannalla. Liittovaltuusto myönsikin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodesta 2003 vastuuvapauden.

Kilpailullisesti vuonna 2003 suomalaiset saivat ISSF:n lajeissa 9  sekä ei-ISSF-lajeissa 15 henkilökohtaista mitalia.

Vuoden 2003 aikana jatkettiin uuden rataoppaan kirjoittamistyötä. Oppaasta on tulossa hyvä työkalu seuroille ja toisaalta myös kuntien kaavottajille. Ympäristötyötä ja siihen liittyvä kenttäväen kouluttaminen aloitettiin.

Hyvä Seura koulutuksessa oli mukana 12 seuraa -22 henkilöä. Toiminnan aktivoituminen on nähtävissä selkeästi koulutuksessa olleissa seuroissa.

Nuorisotoiminnassa aloitettiin uuden toimintamallin ja sisällön luominen.

Liittovaltuusto päätti asettaa ehdollepanotoimikunnan, joka valmistelee syksyn 2004 liittovaltuustossa esille tulevia henkilövalintoja sekä puheenjohtajan valintaa,joka tulee eteen syksyllä. Nykyinen puhhenjohtaja Alpo Vehanen ei ole lupautunut jatkaamaan 1998 alkanutta puheenjohtajuuttaan. Toimikunnassa on koollekutsujana Olavi Malminen ja jäseninä Jussi Keskitalo ja Timo Alanen. Toimikunta odottaa seuroilta esityksiä halltuksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi.

Vuoden 2005 jäsenmaksut ja muut maksut liittovaltuusto päätti pitää hallituksen esityksen mukaisesti samoina kuin vuonna 2004.

Kokouksessa käsiteltiin SAL:n uuden toimintastrategian suuntaviivoja sekä esitystä uudeksi aluejärjestelmäksi, jossa hallinnollisesti toimisi 4 aluetta, nykyisen 9 sijasta, mutta kilpailullinen toiminta tapahtuisi maakuntatasolla. Liittovaltuuston edustajilla on aikaa 31.5. saakka esittää kirjalliset kannanottonsa aluekysymyksestä, sen eteenpäin viemisestä sekä kehittämisestä.

Lisäksi kokous käsitteli kansainvälisten kilpailujen saamista Suomeen. Kilpailuja tullaan jatkossakin hakemaan ja niiden hakeminen kytkeytyy kiinteästi SAL:n huippu-urheilun toimalastrategiaan. ISSF:stä on haettu nyt vuoden 2007 haulikon MC-kilpailua Suomeen.

Liiton seurojen jäsenmäärä on nykyisellään 34.591 henkilöä. Liitto on työstämässä apuvälineitä seuroille jäsenmäärän nostamiseksi. Toukokuussa järjestettävä Kansallinen Ampumaurheiluviikko on yksi apuvälineistä ja siihen on jo ilmoittautunut mukaan lähes 30 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Viikon aikana seurat esittelevät toimintojaan avoimien ovien, haasteotteluiden jne. merkeissä. Yksi viikon tavoitteista on kertoa urheiluammunnan uusista tuulista ja houkutella uusia kiinnostuneita lajin piiriin.

Kokouksen alussa palkittiin ISSF:n myöntämällä kultaisella mitalilla Curt Sjöblom ja  ISSF:n hopeisella mitalilla Klaus Dejler. Vuoden 2003 tiedottaja on Paavo Raukko ja parhaista kotisivut löytyvät Suomen Metallikuva-ampujilta ja Isonkyrön Metsästys-ja Ampumaseuralta.

ra