Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön stipendit 67 urheilijalle
15.2.2005 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön (URA) tarkoituksena on edistää urheilijoiden ammatinvalinnan ja ammattiin valmistautumisen hyväksi tehtävää työtä sekä pyrkiä turvaamaan aktiiviuransa lopettaneiden urheilijoiden ammattipätevyys.

URA toteuttaa tarkoitustaan jakamalla opintorahoja erityisesti niille maamme edustusurheilijoille, joiden ohjelmoitu harjoittelu, erikoisleirit ja edustustehtävät vaikeuttavat opiskelua ja vähentävät heidän toimeentulomahdollisuuksiaan, samoin kuin niille kilpaurheilu-uransa lopettaneille, joiden ammattiin valmistautuminen on siirtynyt urheilun takia. Opetusministeriön maksamaa palkkaa nauttivat urheilijat eivät saa URA:n apurahaa. 

URA:n apurahat jaetaan kerran vuodessa, yhtä lukuvuotta varten. Apurahoja lukuvuodeksi 2004-2005 haki 351 urheilijaa kaikkiaan 40 lajista ja niitä myönnettiin 24 lajin 67 urheilijalle yhteensä 103 900 euroa. Sama hakija voi saada apurahan enintään kolme kertaa. Apurahoja on jaettu 33 vuoden aikana eri lajien 3 317 urheilijalle yhteensä 3 472 610 euroa.

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiö (URA) perustettiin 6.10.1972 presidentti Urho Kekkosen aloitteesta. URA:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajana kauppaneuvos Jukka Uunila, varapuheenjohtaja kansanedustaja Matti Ahde ja päivähoidon tarkastaja Tellervo Haapaniemi-Koskinen sekä 13 muuta jäsentä, jotka edustavat urheilujärjestöjä ja maamme elinkeinoelämää. Säätiön asiamiehenä toimii Kalevi Tuominen. Hallituksen alaisena jakotoimikunnan puheenjohtajana toimii rehtori Tapani Ilkka ja jäseninä toimitusjohtaja Risto Nieminen, europarlamentaarikko Marjo Matikainen, opintosihteeri Tuuli Merikoski-Silius ja säätiön asiamies opetusneuvos Kalevi Tuominen.

Urheilijoiden ammatinedistämissäätiön stipendit lukuvuodeksi 2004-2005:

Ammunta:  
Noora Antikainen (800), Hanna Etula (1600), Tuukka Laurila (1600), Vesa Lautamatti (1600), Marko Talvitie (1600)