UUSI AMPUMARATAOPAS ILMESTYY PÄÄSISÄISVIIKOLLA
15.3.2005 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Urheiluammunta tarvitsee liikuntalain mukaisia liikuntapaikkoja – ampumaurheilukeskuksia, joiden turvallisuus-, ympäristö- ja laatutavoitteet ovat vaativia. Lainsäädännön monin osin perusteellinen uudistuminen on tehnyt ampumarataoppaan uusimisen ajankohtaiseksi. On myös nähty tarpeelliseksi, että erilaisia ampumaratoja – sekä sisä- että ulkoratoja – koskeva tieto löytyy yhdestä kirjasta.

Ampumarataopas ilmestyi pääsiäisviikolla 2005 ja niitä voi tilata tästä klikkaamalla.

Ampumarataoppaassa annetaan ohjeet ampumaurheilukeskusten suunnittelua, rakentamista ja turvallista käyttöä varten. Oppaassa selostetaan ampumaradan rakennushanke ja sen toteutusmuodot, radan käyttö ja turvallisuus, ammunnan ympäristövaikutukset, ampumakeskusten luokitus, ulko- ja sisäratojen suunnittelu, ampumaratakohtaiset ratamitoitukset sekä kustannusten arviointi. Lukujen yhteydessä on liitteitä, joihin on koottu kutakin aihealuetta havainnollisia kaavioita ja piirroksia. Oppaan lopussa on ampumaurheilua ja sen suorituspaikkoja koskeva lainsäädäntö.

Opas kuuluu opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisujen sarjaan ja se on laadittu yhteistyössä Suomen Ampumaurheiluliiton, sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön, puolustusvoimien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Opas on perusteos uusien ratojen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön sekä vanhojen ratojen saneeraukseen ja kunnostamiseen. Se on tarkoitettu ampumaratojen suunnittelijoille ja rakentajille sekä niiden käytöstä vastaaville.

Ampumarataopas, Liikuntapaikkajulkaisu 87

Tekijä: Suomen Ampumaurheiluliitto, Julkaisija: Opetusministeriö

Kustantaja Rakennustieto Oy, www.rakennustieto.fi

ISBN 951-682-774-8. Sivuja oppaassa on 184 s.

OPPAAN HINTA ON  32 €/kpl

Opas lähetetään postiennakolla ja hintaan lisätään päälle postiennakkokulut.

Opasta voit tilata sähköpostitse täyttämällä tilauslomakkeiston kauppasivulla  tai tilaamalla sen puhelimitse 09-3481 2481

Lisätietoja: /kauppa/