SLU, alueet ja Kuortane auttavat käynnistämään EU-tukihankkeita
3.6.2005 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

SLU, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PLU), Hyvä verkko -hanke ja Kuortaneen urheiluopisto käynnistivät Urheilun EU-keihäänkärjet -hankkeen, jolla lisätään järjestöjen, liittojen ja seurojen mahdollisuuksia hyödyntää EU-tukia.

SLU:n vetämä urheilun EU-tukihanke on käynnissä neljättä vuotta. Tähän mennessä hanke on kouluttanut ja konsultoinut järjestöjen ja liittojen toimijoita EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistämisessä. Koordinaattorina ja neuvonantajana on toiminut hyvinvointikeskuksen johtaja Timo Hämäläinen Kuortaneen urheiluopistolta.

Nyt tukea on päätetty laajentaa. Osaamista laajentamaan on ilmoittautunut jo 11 kaikkiaan 15 SLU-alueesta. Sparraajana toimii Hämäläisen lisäksi Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) Hyvä verkko -hanketta vetävä aluejohtaja Aino-Maija Siren.

”Meidän pitää nyt saada lisää timoja ja ainomaijoja eri alueille auttamaan hankkeiden käynnistämisessä”, SLU:n kansainvälisten asioiden päällikkö Terhi Heinilä sanoo.

Malli toiminnalle on haettu Ruotsista, jossa keskusjärjestö RF on kouluttanut aluejärjestöjään samaan tapaan jo muutaman vuoden.

Ampumaurheiluliitto valuttaa tukea jo seuratasolle

”Osaamista on tarkoitus levittää kaikille alueille ja muihin urheilujärjestöihin. Yritämme ajaa mahdollisimman monia ihmisiä sisään hanketoimintaan, ymmärtämään siihen liittyvää päätöksentekoa”, Timo Hämäläinen sanoo.

Hän toivoo, että myös lajiliitot hyödyntävät EU-tukia. Hyvänä esimerkkinä toimii Ampumaurheiluliitto, joka on onnistunut valuttamaan rahaa myös seuroille ja liikuntapaikoille. Lisäksi Timo Hämäläinen on kouluttanut liiton luottamushenkilöitä ja seura-aktiiveja EU-tukien hakuun.

Hankerahoitus kolmannes PLU:n budjetista

EU-tukien käyttö liikunnassa ja urheilussa on laajentunut jatkuvasti. Parhaimmillaan EU-hankkeet voivat tukea merkittävästi järjestön toimintaa.

Onnistuneesta hanketoiminnasta hyvä esimerkki on PLU. Tänä vuonna hankerahoituksen osuus on noin kolmannes järjestön budjetista. Rahoituksella kehitetään toimintaa ja työllistetään viisi työntekijää, jotka kaikki toimivat aluejärjestölle strategisesti tärkeissä tehtävissä. Nyt käynnissä on mm. Hyvä verkko -hanke, jolla kehitetään urheiluseurojen ja kyläyhdistysten toimintaa.

PLU:n aluejohtajan ja Hyvä verkko -hankkeen koordinaattorin Aino-Maija Sirenin mukaan PLU on hankkeilla pystynyt käynnistämään sellaista strategiansa mukaista toimintaa, johon ei muuten olisi resursseja löytynyt.

”Olemme esimerkiksi rakentaneet hankkeen, jossa koulutetaan ihmisiä aikuisten kunto- ja terveysliikunnan järjestämiseen ja testataan uusia tapoja käynnistää aikuisten liikuntaryhmiä kylätasolla. Tähän on pystytty palkkaamaan kokopäiväinen työntekijä.”

Samalla tavalla on käynnistetty alueen Nuoret Toimijat -hanke, jolla mm. pyritään kasvattamaan uusia aktiivisia toimijoita urheiluseuroihin.

Hankkeeseen ei kannata ryhtyä pelkän rahan takia

Sekä Timo Hämäläinen että Aino-Maija Siren muistuttavat, ettei EU-tukia kannata lähteä hakemaan rahapää edellä. Ensin on mietittävä, millaiset hankkeet tukisivat oman yhteisön tärkeimpiä tavoitteita ja selvitettävä, sopisiko oma toiminta johonkin erilaisten hanketukien tavoitteista. Hyvä verkko -hanke esimerkiksi saa rahoituksensa alueellisen maaseutuohjelman toimintalinjasta, jonka tarkoitus on maaseutuyhteisöjen kehittäminen. Tarkempi määrittely eli toimenpidelinja on kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen.

”Hanketoimintaa ei kannata käynnistää rahan takia. Siihen kannattaa ryhtyä silloin, kun rahoitusta saa sellaiseen kehittämistyöhön, jota yhteisön muutenkin pitäisi tehdä”, Hämäläinen sanoo.

Teksti: Pete Saarnivaara

Urheilun EU-keihäänkärjet -hankkeen tulevia tapahtumia:

15.6. koulutustilaisuus Varalan urheiluopistolla. Teemoina kyläohjelmat ja toimintaryhmät.
7.9. Koulutustilaisuus SLU-talolla. Teemana nuoriso- ja koulutusohjelmat.

Koulutustilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Mukana verkostossa on jo 11 SLU-aluetta.

LisätietoJa keihäänkärki-hankkeista terhi.heinila@slu.fi, essi.puistonen@slu.fi ja timo.hamalainen@kuortane.com.

SLU:n jäsenjärjestöt saavat käyttää tekstiä lähteen mainiten: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 09/05, Pete Saarnivaara, http://www.slu.fi/