RATAVETOOMUS JÄTETETTIIN SISÄASIAINMINISTERIÖÖN
16.9.2005 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Toiminnajohtaja Risto Aarrekivi luovutti ampumaharrastajien vetoomuksen valtiosihteeri Kari Salmelle.

Ampumaurheilua harrastavat tahot (SAL, metsästäjät, reserviläiset ja maanpuolutuskoulutus) jättivät torstaina (16.9.)vetoomuksen ampumaratojen säilyttämisestä Sisäasiainministeriön valtiosihteeri Kari Salmelle.

Aiemmin samainen vetoomus on jätetty myös puolustusministeri Seppo Kääriäiselle ja jatkoa seuraa, sillä ensi perjantaina 23.9. klo 13.15 valtuuskunta jättää vetoomuksen ympäristöministeri Enestamille.

Vetoomuksessa järjestöt tuovat esiin huolensa ampumaratojen sulkemisesta ja siitä aiheutuvista ongelmista. Paine on varsinkin kova Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, koska asutus valtaa alaa ja levittäytyy ratojen läheisyyteen.

Vetoomukseen on tehty selvät toimintaesitykset, kuinka ratojen suhteen tulisi toimia. Tahot esittävätkin, että

– niissä tapauksissa, joissa viranomainen harkitsee toimivan ampumaradan lakkauttamista tai lupaehtojen tiukentamista, selvitetään allekirjoittaneiden järjestöjen edustajien kanssa mahdollisuuksia radan säilyttämiseen ja toiminnan jatkamiseen

– mahdolliset varuskuntien lakkauttamiset eivät johda siihen, että varuskunta-alueella sijaitseva ampumarata lakkautetaan ilman erityisen painavia syitä. Mikäli mahdollinen lakkauttaminen tapahtuu, tulee ammunnan harrastajille taata riittävät toiminnan mahdollisuudet lähialueella.

– mahdolliset puolustusvoimilta vapautuvat ampumaradat siirretään ensisijaisesti  kullakin paikkakunnalla muodostettavan eri käyttäjistä koostuvan yhteenliittymän hallintaan ja hoitoon. Tällöin niille voitaisiin osoittaa yhteiskunnallista tukea liikuntalain tarkoituksen mukaisesti.

– ampumaratojen ja – keskusten säilyttämis- ja kehittämistarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa.

Valtiosihteeri Kari Salmen mukaan asia pitää viedä myös kuntaministeri Hannes Manniselle ja hänen esikunnalleen, koska kaavoituksessa rata-asiat tulee jatkossa olla huomioitu. Salmi piti tärkeänä, että asia viedään eteen päin ja se saadaan kuntoon nopeasti, koska kyseessä on yli puolen miljoonan harrastajan sekä viranomaistahojenkin yhteiset intressit (poliisien ampumakokeet jne.).

Vetoomusta oli jättämässä valtuuskunta, johon kuuluivat Antti Nieminen Maanpuolustuskoulutuksesta, reserviläisjärjestöjä edustivat  Janne Kosonen ja Olli Nyberg, metsästäjäjärjestöjä Jari Pigg ja Juha K. Kairikko ja SAL:ia Risto Aarrekivi.