Sponsoriyhteistyö rahapeliyhtiöiden kanssa
12.5.2006 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU

12.5.2006

Luvattomien arpajaisten edistäminen tai  mainostaminen on lain mukaan kiellettyä.

Arpajaislain mukaan rahapelien toimeenpano Suomessa edellyttää valtioneuvoston lupaa.  Luvat on myönnetty Veikkaus Oy:lle, Raha-automaattiyhdistykselle ja Fintoto Oy:lle. Luvattomien arpajaisten edistäminen tai mainostaminen on arpajaislain (§ 62) mukaan kiellettyä.

Korkein oikeus on päättänyt ahvenanmaalaista Raha-automaattiyhdistystä koskevassa asiassa (KKO 2005:27), että ahvenanmaalaisyhtiön ei sallittu harjoittavan sellaista pelitoimintaa eikä markkinointia, jonka voitiin katsoa tapahtuvan Manner-Suomessa. Tämän ratkaisun myötä kyseinen yhtiö tai mikään muukaan ilman arpajaislain mukaista rahapelilupaa toimiva yhtiö ei voi Manner-Suomessa harjoittaa sellaista sponsoriyhteistyötä, jolla markkinoidaan täällä tapahtuvaa pelitoimintaa.

SLU:n asettama sponsorityöryhmä suosittaa, että lajiliittojen toiminnassa pidättäydyttäisiin yhteistyöstä ulkomaisten rahapeliyhtiöiden tai vastaavien kanssa. Suomalainen urheiluelämä saa merkittävän osan rahoituksestaan veikkausvoittovaroista. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että urheilujärjestöt tai muut urheilun toimijat ottaisivat toisella kädellä vastaan sponsorirahaa sellaiselta yhtiöltä, joka pyrkii toiminnallaan vaikeuttamaan veikkausvoitto-varojen kerryttämistä.

On perusteltua edellyttää tämän periaatteen noudattamista kaikessa lajiliiton alaisessa toiminnassa yhtä lailla seuroilta kuin yksittäisiltä urheilijoiltakin.

Jukka Pekkala                                                              toiminnanjohtaja                                                          

Kerstin Ekman
yhteysjohtaja

Viite: Sponsorisopimustyöryhmän mietintö, SLU 1.3.2006