Urheiluseuroille paikallistukea miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna
24.8.2006 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Urheiluseurojen toimintaan jaetaan tänä vuonna paikallistukea 1 400 000 euroa, mikä on miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna.

Urheiluseuroille paikallistukea miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna

Uutena tukimuotona on ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen. Lisäksi tukea voi edelleen hakea 6–12 -vuotiaiden monipuolisen liikkumisen edistämiseen, 13–19 -vuotiaiden nuorten harrasteurheilun kehittämiseen, lasten ja nuorten seuratoiminnan laadun kehittämiseen sekä muuhun hankkeeseen, joka edistää merkittävästi paikkakunnan lasten ja nuorten liikuntaa. Hakuaika päättyy 15.10.2006.

– Urheiluseuroille on tänä vuonna jaossa tukirahaa poikkeuksellisen paljon, joten seurojen ei kannata jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä, yhteyspäällikkö Eija Alaja Nuoresta Suomesta painottaa.

Ministeriö haluaa panostaa urheiluseurojen toimintaan

Tukirahat myöntää opetusministeriön kulttuuripolitiikan osasto, ja ne ovat peräisin veikkausvoittovaroista. Paikallistuen jakamisesta vastaa Nuori Suomi yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

– Paikallinen seuratoiminta on suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin ydin. Lasten ja nuorten liikunta on ollut ja tulee olemaan erityisenä painopisteenäni. On tärkeää, että voimme tarjota lapsille ja nuorille ammattitaitoista ohjausta ja valmennusta. Tämän johdosta halusin erityisen lisäpanostuksen lasten ja nuorten paikalliseen seuratoimintaan. Uskon, että lisämäärärahalla seurat voivat entistä paremmin tarjota liikuntamahdollisuuksia myös vähän liikkuville lapsille sekä luoda pysyviä toimintaedellytyksiä lasten ja nuorten seuratoiminnalle, kulttuuriministeri Tanja Saarela toteaa.

Tukirahaa myönnetään 1.9.2006-31.8.2007 välisenä aikana toteutuvalle toiminnalle. Summat vaihtelevat 500-10 000 euron välillä. Tuen saajat julkistetaan joulukuussa 2006 maakunnallisissa tilaisuuksissa.

Tukirahaa viiteen eri tarkoitukseen

Paikallistukea voi saada tänä vuonna ensimmäistä kertaa ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Onnistuakseen haasteellisessa ja mielenkiintoisessa tehtävässään ohjaajat ja valmentajat tarvitsevat tietoa, taitoa ja kokemusta. Paikallistukea painotetaan niille henkilöille, joille on ehtinyt kertyä vasta vähän ohjaus- ja valmennuskokemusta.

Paikallistuen avulla urheiluseurat voivat kehittää toimintaansa Nuori Suomi Sinettiseuraksi. Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla seura etenee kohti Nuori Suomi Sinettiseura -laatumerkkiä. Sinettiseuraprosessissa seura voi saada konsultointiapua omalta lajiliitolta tai liikunnan aluejärjestöltä.

Monipuolisen liikunnan paikallistukea voivat hakea urheiluseurat, jotka perustavat 6–12 -vuotiaille lapsille monipuolisen liikuntakerhon, kehittävät jo olemassa olevaa kerhotoimintaa tai kehittävät lajien harjoitusryhmien monipuolisuutta. Paikallistukihakemuksessa tulee ilmetä yhden kauden toimintasuunnitelma. Toiminnassa tulee lisäksi sopia yhteiset pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa.

Paikallistuen avulla halutaan lisätä myös nuorten harrastusmahdollisuuksia urheiluseuroissa. Tavoitteena on tarjota erilaisia vaihtoehtoja nuorten harrastamiseen. Nuorten harrastusmaista toimintaa kuvaa se, että nuoret voivat itse vaikuttaa harjoituskertojen määrään ja sisältöön. Nuorten paikallistuen avulla pyritään lisäksi synnyttämään uusia harrasteliikuntatapahtumia ja turnauksia 13–19 -vuotiaille.

– Ratkaisevassa asemassa nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi on vastuuhenkilön löytäminen urheiluseuroihin. Seuroihin tarvitaan turvallinen aikuinen, harrastemanageri, joka luo toiminnalle puitteet, järjestää tiloja ja käynnistää toimintaa yhdessä nuorten kanssa, projektipäällikkö Juhani Lehto Nuoresta Suomesta kertoo.

Paikallistukea voi hakea lisäksi hankkeeseen, joka merkittävästi edistää paikkakunnan lasten ja nuorten liikkumista. Tällä tukirahalla halutaan kannustaa uusia innovatiivisia lasten ja nuorten liikuntahankkeita.

Tukea haetaan Nuoren Suomen nettisivuilla osoitteessa www.nuorisuomi.fi/paikallistuki olevilla hakulomakkeilla. Lomakkeita on viisi erilaista, joista valitaan omaan hankkeeseen sopiva lomake. Hakemus lähetetään netin kautta Nuoreen Suomeen viimeistään 15.10.2006. Lomakkeen voi myös tilata Nuoresta Suomesta, jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä.

KS. MYÖS https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/artikkeliarkisto/?num=19188

Lisätietoja: http://www.nuorisuomi.fi/paikallistuki