Ampumaurheiluseuroille tukea lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämiseen
15.12.2006 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Yhdeksän ampumaurheiluseuraa sai paikallistukea lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämiseen. Nuori Suomi ja SLU:n aluejärjestöt ovat julkaisseet listat seuroista, joille tukea tänä vuonna myönnettiin.

Lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämiseen myönnettiin paikallistukea 986 hankkeelle. Seuroille jaetaan tukea yhteensä 1 400 000 euroa, mikä on miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna. Nuori Suomi jakaa tukirahat yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Tuet ovat opetusministeriön liikuntayksikön myöntämiä veikkausvoittovaroja. Urheiluseurat hakivat paikallistukea peräti 7,3 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli yhteensä 2070, joista hieman alle puolet sai tukea.

– Hakemusten suuri määrä on hyvä osoitus urheiluseurojen halusta kehittää ja laajentaa lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Tänä vuonna tukisumman kasvu oli merkittävä, mutta tuen tarve on selvästi vielä tätäkin suurempi. Jos nyt jaetun tuen jakaisi kaikille urheiluseurojen toiminnassa mukana oleville lapsille, niin se tarkoittaa, että tukea tulisi kolme euroa jokaista urheilevaa lasta kohden. Ruotsissa ja Norjassa valtion suora tuki urheiluseuroille on huomattavasti suurempi, Nuoren Suomen puheenjohtaja Mari Kiviniemi toteaa.

Eniten tukea ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen

Paikallistukea jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Eniten tukea myönnettiin juuri näihin hankkeisiin, joissa seurat panostavat ohjaajien kouluttamiseen.

Liikuntakerhotoiminnan edistämiseen tai lajiharjoittelun monipuolistamiseen myönnettiin tukea 188 hankkeeseen. Urheiluseurat monipuolistavat lajin harjoitusryhmien toimintaa muun muassa lajikokeiluilla ja seurayhteistyön avulla. Näin harrastamisen mahdollisuuksia tarjotaan myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana urheiluseurojen toiminnassa.

Nuorten harrasteurheiluun tukea myönnettiin 168 hankkeelle. Urheiluseurojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan nuorten mielipiteitä aiempaa paremmin huomioon. Lisäksi paikallistuella kehitetään mm. seuratoiminnan laatua.

Tähän mennessä tukipäätöksensä ovat julkaisseet Etelä-Savon Liikunta, Kymenlaakson Liikunta sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu.

Tukea saaneet ampumaurheiluseurat hankemuotojen mukaan (seura, hanke, myönnetty summa)

Sinettiseurahanke:

Pieksämäen Seudun Ampujat

PiekSA sinettiseuraksi

2000

Monipuolisen liikunnan hanke:

Härmän Seudun Ampujat

Monipuolinen ampumakoulu

1000

Lappajärven Ampujat

Ampumakoulun aloittaminen

500

Nuorten harrastehanke:

Helsingin Varuskunnan Ampujat

Ampumaurheilu tutuksi

500

Kotkan Ampumaseura ry

Nuorten ampumakoulu

2000

Lappajärven Ampujat

Nuorten Ampumakerhon aloittaminen

1000

Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen:

Härmän Seudun Ampujat

Lasten ja nuorten ohjaaien ja valmentajien koulutus

500

Kyrkslätt Skytteförening

Osaamisen ja valmentamisen kehittäminen

2000

Salon Seudun Ampujat

Ampumakoulun ohjaajakoulutus

500

Siilinjärven Urheiluampujat

Ampumakouluohjaajakoulutus

1000

Muu merkittävä hanke:

Seinäjoenseudun Ampujat ry

Lajiesittely

1000

Urheiluseuratoiminnan paikallistuet luovutettiin maakunnallisissa jakotilaisuuksissa 2.-13.12.2006. Alueittain julkaistut listat paikallistukea saaneista seuroista löytyy osoitteesta www.nuorisuomi.fi/paikallistuki

Lisätietoja:
Nuori Suomi ry, yhteyspäällikkö Eija Alaja, eija.alaja*nuorisuomi.fi
Nuori Suomi ry, kehitysjohtaja Pasi Mäenpää, pasi.maenpaa*nuorisuomi.fi