Hyrylän radat pysynevät osittain käytössä
22.12.2006 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin esikunta ilmoitti 14. syyskuuta, että Tuusulan varuskunnan ampumaradat suljetaan 1.12.2006 alkaen. Hyrylän ampumaratojen sulkemisen syyksi se kertoi Ilmatorjuntarykmentin siirtymisen Parolaan Hattulaan. Viimeisen tiedon mukaan lyhyet radat jäävät urheiluampujien käyttöön.

‑ Tarkoitus on, että lyhyiden ratojen käyttö sallitaan toistaiseksi ja että niiden käyttö pyritään turvaamaan tulevaisuudessa osana Hyrylän urheilukeskusta, kertoo Keski-Uudenmaan Ampumaseuran puheenjohtaja Veijo Ilmavirta.

 

‑ Tästä on olemassa jo Hyrylän kehittämistoimikunnan kirjallinen lausunto, joka tehtiin marraskuun lopussa, ja kehittämistoimikunnan esitys kunnanhallitukselle. Asia on siten aika pitkällä kunnan hallinnossa. Nyt ryhdymme etsimään tapaa, jolla tämä käytännössä toteutetaan.

 

Rata-alueen omistaa nykyisin Senaatti-kiinteistöt. Se on valtion liikelaitos, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta, kehittämisestä ja toimitilojen vuokraamisesta.

 

‑ Asiasta on keskusteltu Senaatti-kiinteistön kanssa valmiiksi. Ammunnan jatkaminen lyhyillä radoilla näyttäisi sopivan, kun kunta on ratojen käyttöä esittämässä.

 

Hyrylän varuskunnan alueella on 25 ja 50 metrin sekä riistamaali- ja practical-ratojen lisäksi hirvirata sekä 150 ja 300 metrin radat. Pitkien ratojen käyttö päättyy, kun Ilmatorjuntarykmentti muuttaa Parolaan.

 

‑ Pitkien ratojen sulkemisella ei meidän seuralle ole kovin isoa merkitystä. Meiltä jää vain hirvirata pois käytöstä.

 

Suunnitelmat jo tekeillä

 

Keski-Uudenmaan Ampumaseura on jo tehnyt radalle ohjesäännön. Nyt on tekeillä yhteistyössä kunnan päättäjien kanssa suunnitelma ratojen haltuunotosta.

 

‑ Kesäkuussa teimme kunnalle perustellun esityksen lyhyiden ratojen käytön sallimisesta ja niiden liittämisestä osaksi Hyrylän urheilupuistoa, mikä lisäisi kunnan urheilutoimen monipuolisuutta. Tätä ajatusta lähti ensimmäisenä tukemaan Tuusulan puolesta -yhdistys, joka on kunnan suurimpia poliittisia ryhmiä (kokoomus 14 valtuutettua, tupu 14 valtuutettua ja sdp 13 valtuutettua). Sitä kautta lähti liikkeelle Hyrylän kehittämistoimikunta, joka teki katselmuksen radalle lokakuun lopussa, Ilmavirta kertoo.

 

‑ Kehittämistoimikunta kävi kuuntelemassa, seuraamassa ja itsekin kokeilemassa ammuntaa. He olivat yksimielisesti sitä mieltä, että ratojen käyttöä on mahdollisuus jatkaa.

 

Katselmukseen osallistuivat Hyrylän kehittämistoimikunnasta puheenjohtaja Janne Leivo (kok), joka on myös kunnanhallituksen puheenjohtaja, Raili Kuusjärvi (kok), Päivö Kuusisto (sdp), Timo Huhtaluoma (kesk), Tuula Korhonen (vas) ja Jaakko Torppa (tupu), joka on kaavoituslautakunnan puheenjohtaja.

 

Asia-argumentit ratkaisivat

 

Veijo Ilmavirtatoteaa asia-argumenttien lopulta ratkaisseen.

 

‑ Pystyimme osoittamaan, ettei ampumaurheilun jatkamiselle matalapaineaseilla ole mitään estettä. Lisäksi toimme julkisuuteen sen, mitä seura on saanut aikaan. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme ampuneet 8 SM-mitalia ja yli 90 aluemestaruusmitalia. Se ei ole huono tulos, hän sanoo.

 

‑ Hankkeen aikana Ampumaurheiluliitosta ja muista järjestöistä saamamme tuki oli ensiarvoisen tärkeää. Ensimmäisen vetoomuksen ratojen puolesta allekirjoitti yhteensä 22 järjestöä keväällä 2004.

 

Tuusulan kunnan tavoitteena on saada varuskunta-alueen 250 hehtaaria pääosin asuinkäyttöön. Itsekin Tuusulan kunnallispolitiikassa mukana oleva Ilmavirta arvioi hankkeen kestävän pitkään.

 

‑ Alle kymmenen vuoden alueelle ei varmaankaan rakenneta. Tällä hetkellä ei vielä ole edes tietoa, koska ja miltä osin maat siirtyvät kunnan haltuun. Sen ajan voimme käyttää ratoja ja ajaa aluetta osaksi urheilupuistoa, hän sanoo.

 

‑ Ampumarata olisi mieluisa lahja pari viikkoa sitten 75 vuotta täyttäneelle seurallemme.