Helsingin kaupungin avustukset tapahtumiin haettavissa
9.1.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Helsingin liikuntalautakunta myöntää tapahtuma-avustusta helsinkiläisten rekisteröityjen yhdistysten vuonna 2007 järjestämiin liikuntatapahtumiin. Liikuntalautakunnalle osoitetut tapahtuma-avustushakemukset liitteineen (lisätietoa www.hel.fi/liikunta) on toimitettava viimeistään keskiviikkona 31.1.2007 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 
Helsingin kaupungin liikuntavirasto
PL 4800
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Lisätietoja tapahtuma-avustuksista: Ritva Oljakka puh. 310 87439 tai ritva.oljakka@hel.fi tai Sari Virta puh. 310 87736 tai sari.virta@hel.fi