Valta vaihtuu – mitä sitten?
17.1.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Maaliskuussa 2007 maamme saa uuden eduskunnan ja hallituksen. Onko asialla mitään tekemistä urheilun ja seuratoiminnan kanssa? Toivottavasti on!

Eduskunnan päätökset vaikuttavat järjestöjen ja seurojen toimintaedellytyksiin sekä suoraan että välillisesti. Nykyinen eduskunta sai mm. läpi päätöksen, joka kasvattaa liikuntarahoja usealla miljoonalla eurolla lähivuosina (Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä). Veropuolella seurojen taloudellista asemaa on helpotettu säätämällä vapaaehtoistoimijoiden matkakulut verottomiksi.

Liikunnan ja urheilun kannalta myönteiset päätökset eivät ole syntyneet itsestään, vaan ne on ajettu läpi urheilua ja seuratoimintaa ymmärtävien kansanedustajien voimin. On tärkeää, että eduskunnassa on ihmisiä, joiden sydän sykkii liikunnalle ja urheilulle – ja seuroille!

Vastuuta urheilun ja seuratoiminnan tulevaisuudesta ei voi kasata pelkästään kansanedustajien harteille. Urheiluväen on itse nostettava ongelmakohtia ja kehittämisehdotuksia esiin. SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen aktiivisuus liikuntapolitiikan pelikentällä on tärkeää. Saadaksemme äänemme kuuluviin tarvitsemme kumppaneita – politiikan luottopelaajia. Pelaajien valinnassa äänestäjien rooli on tärkeä. Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan piirissä on 1,1 miljoonaa suomalaista – maaliskuussa voimme vaikuttaa äänestämällä.

Tulevia pelaajia voi myös valmentaa. Hyvinvoiva Suomi – liikuntaa ja urheilua kaikille on liikunta- ja urheilujärjestöjen viesti eduskuntavaaleihin valmistautuville ehdokkaille. SLU jäsenjärjestöineen nostaa esille neljä merkittävää asiaa hoidettavaksi ensi vaalikaudella:

1. Urheiluseurojen ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten erityisluonne ja etuudet (mm. talkootyön verottomuus) on säilytettävä

2. Liikunnan ja urheilun veikkausvoittovaroihin perustuva rahoitus on turvattava

3. Kansalaisten liikunnan lisäämiseksi on parannettava paikallistason toimintaedellytyksiä. Kansallisen tavoitteen eteen on toimittava kaikilla sektoreilla – ei ainoastaan liikuntatoimessa.

4. Liikunnan ja urheilun edellytykset on säilytettävä kuntauudistuksessa.   

Lue lisää ja vaikuta: www.slu.fi/eduskuntavaalit2007

Teksti: Suomen Liikunta ja Urheilu

Lisätietoja: http://www.slu.fi/eduskuntavaalit2007