Piikkarit-haku on avattu!
24.3.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Opetusministeriö ja SLU ovat julistaneet vuoden 2007 Piikkarit-palkinnon haettavaksi. Piikkarit jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi.

Ehdokashaku on avoin kaikille kiinnostuneille. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa henkilöä, ryhmää, yhteisöä tai hanketta. Ehdotuksia otetaan vastaan perjantaihin 20.4.2007 asti.

Ehdotukset toimitetaan SLU:hun joko netti- tai paperilomakkeella. 

Nettilomakkeen voit täyttää osoitteessa: http://www.slu.fi/slu-esittely/slu_ry_n_tehtavat/tasa-arvotyo/piikkarit_2007/

Mikäli haluat käyttää paperilomaketta, voit tulostaa sen SLU:n materiaalisalkusta. Paperilomaketta käyttävät toimittavat ehdotuksensa osoitteeseen: Suomen Liikunta ja Urheilu, Piikkarit-palkinto 2007, 00093 SLU

Lisätietoja: Kaisa Pyhälä, vt. yhteiskuntavastuupäällikkö, Suomen Liikunta ja Urheilu, p. (09) 3481 2605, kaisa.pyhala@slu.fi