Opiskele työn ohessa liikunnanohjaajan AMK-tutkinto Vierumäellä!
24.4.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Vierumäen Liikuntainstituutissa käynnistyy syksyllä 2007 seitsemäs tutkintoryhmä. Koulutuksessa päivitetään opistotasoinen liikunnanohjaajatutkinto tai liikunnanohjauksen perustutkinto AMK -tutkintovaatimusten mukaiseksi. Koulutuksen kesto määräytyy HOPS:n mukaan, keskimääräinen suoritusaika on 1,5 – 2 vuotta, opetus on ilmainen.

Hakuaika on 4.5.2007 saakka ja hakeminen tapahtuu valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yksipäiväinen pääsykoe järjestetän toukokuun lopussa.

Lisätiedot ja hakuinfo www.haaga-helia.fi tai suoraan aikuisten yhteisvalinnan sivuilta: www.amkhaku.fi

Koulutusohjelman taustaa

Aikuisille suunnattu tutkinto on järjestetty vuodesta 2001 lähtien ja tutkinnolta on valmistunut 57 opiskelijaa. Hakijamäärä oli viime vuonna 64 ja aloituspaikkoja on 16. Seuraava opiskelijaryhmä valmistuu toukokuun lopussa.

Koulutusohjelmassa opiskelevat ja valmistuneet edustavat monipuolisesti liikunta-alaa: kuntasektoria, urheilujärjestöjä ja seuroja, urheiluopistoja, opetusalaa, yksityistä sektoria sekä puolustusvoimia. Opiskelijoista noin puolet on naisia ja puolet miehiä, opiskeliijoiden keski-ikä on n. 35 vuotta. Ohjelmassa opiskellaan mm. yhteiskunnallisia aineita, johtamista, viestintää, kieliä, terveysliikuntaa sekä tehdään omaan työhön liittyvä laajahko kehittämishanke.

Muuta koulutustarjontaa

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helia ammattikorkeakoulu yhdistyivät tammikuun alussa. Uusi HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu on saanut Opetusministeriöltä luvan käynnistää liikunta-alan ylemmän korkeakoulututkinnon. Tutkinto käynnistynee vuonna 2008 ja tähän tutkintoon vaaditaan pääsyvaatimuksena Liikunnanohjaaja, AMK -tutkinto.

Jos olet kiinnostuntunut muista aikuisille suunnatuista koulutuksista (esim JET, Liikunnan ammattitutkinto, erikoisammattitutkinnot) lisätietoja löytyy Suomen urheilopiston nettisivuilta www.vierumaki.fi.

Lisätiedot:
Mairit Pellinen, ohjelmajohtaja
HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA – University of Applied Sciences
Vierumäen Liikuntainstituutti, Vierumäki Campus
puh. (03) 8424 1005
mairit.pellinen@vierumaki.fi

Ulla Stenberg, opintosihteeri
HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu
Vierumäen Liikuntainstituutti
puh. (03) 8424 1022
ulla.stenberg@vierumaki.fi