Alue- ja seurajohtajia koolla Vierumäellä
28.4.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Aluejaostojen puheenjohtajat oli kutsuttu vuoden ensimmäiseen yhteistapaamiseen Vierumäelle lauantaina 28. huhtikuuta. Mukana oli Lounais-Suomen, Hämeen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen sekä Lapin aluejaostojen edustajat. 

Aluejohtajien kanssa pohdittiin ampumaurheilun tulevaisuutta sekä suunniteltiin aluetoiminnan painopistealueita vuodelle 2008. Painopistealueiksi valittiin: 1) Vuorovaikutuksen kehittäminen seurojen, alueiden sekä liiton toimihenkilöiden sekä muiden ampumatoimintaa harjoittavien tahojen kanssa. 2) Nuorten eli 15-20 –vuotiaiden toiminnan kehittäminen. 3) Edunvalvonta sekä seuranta- ja kehitystyö olosuhdeasioissa. 4) Toiminnanohjaajien / liittokoordinaattoreiden löytäminen. Aluejohtajat pohtivat mitä toimenpiteitä kunkin painopistealueen suhteen voidaan käytännössä aluejaostojen ja liiton toimesta tehdä.

Aluejohtajien tapaamisia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Samaan aikaan Vierumäellä oli koolla seurajohtajakoulutukseen osallistuvat seurat: BS-PA, P-HA, SMY, OMAS ja SäSAn. Joten ampumaurheiluihmisiä vilisi Vierumäellä enemmänkin.

Tämänkertaisessa Hyvä Seura-koulutukseen kuuluvassa seurajohtajakoulutuksen teemana oli seurojen oman strategian laatiminen.
Viikonlopun aikana piirtyi monia skenarioita seurojen tulevaisuuden tavoitetilasta ja virisi vilkasta keskustelua.

– Kysymyshän itse asiassa on seuran elinvoiman ja menestyksen varmistamisesta. Kun olemme saaneet työvälineitä strategian laadintaan, on tästä hyvä jatkaa seuramme johtokunnassa strategian laadinta. Nyt muut ovat sparranneet meitä ja olemme joutuneet kyseenalaistamaan toimintojamme ja toimintatapojamme. Asiat näyttävät selkiytyvän pala palalta, tuumattiin.