Lasten ja nuorten fyysis-motorista harjoittelua tutkitaan
7.8.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Liikunnalla on tärkeä rooli lapsen ja nuoren elämässä. Erityisen merkittäviä asioita tulevaisuuden kannalta ovat liikunnan aikaansaamat terveysvaikutukset ja liikunnalliset valmiudet.

Hyvä Harjoittelu -selvitystyö käynnistyy

Kaikkiaan 4000 eri urheilulajia harrastavaa lasta ja nuorta ovat kesän aikana saaneet kutsun lähteä mukaan Hyvä Harjoittelu -selvitykseen. Joukossa on myös 240 ampumaurheilun harrastajaa.

Selvityksen taustalla ovat Nuori Suomi, Suomen Olympiakomitea, Suomen Valmentajat sekä 14 lajiliittoa. Selvityksen asiantuntijoina toimivat lääkäri ja valmentaja Harri Hakkarainen sekä liikuntapedagogiikan lehtori Timo Jaakkola.

Tavoitteena on selvittää 8–18 -vuotiaiden liikunta- ja harjoitusmääriä sekä pääelinjärjestelmien kuormitusta neljänä eri vuodenaikana. Selvitystyö tehdään 14:n eri lajin harrastajille.

Selvityksen tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään lasten ja nuorten harjoittelun yleisessä ohjeistuksessa ja valmentajakoulutuksessa sekä lajikohtaisesti harjoittelun laadun kehittämisessä. Tavoitteina on ottaa huomioon sekä liikunnan ja urheilun terveydelliset lähtökohdat että huippu-urheilulliset tavoitteet.

Kyseessä on laajuudeltaan mittavin koskaan Suomessa toteutettu selvitys, joka kohdistuu liikuntaa säännöllisesti urheiluseuroissa harrastaviin lapsiin ja nuoriin.

Projekti kestää vajaan vuoden. Mukaan valittujen lasten ja nuorten toivotaan täyttävän heille toimitettua harjoituspäiväkirjaa neljän eri viikon aikana. Tällä tavalla selvitetään eri vuodenaikojen vaikutuksia harjoitteluun ja liikkumiseen. Seurantaviikot ovat heinäkuussa (23.-29.7.), marraskuussa, tammi-helmikuussa sekä huhtikuussa.

Ampumaurheiluliitto kannustaa vastaamaan

Jos sinä tai lapsesi on saanut heinäkuun alussa selvitykseen liittyvää postia, niin toivomme että suhtaudutte selvitykseen myönteisesti ja lähdette mukaan. Näin autat myös ampumaurheilun valmennuksen ja harjoittelun kehittämistyötä.

Ampumaurheiluliiton kautta kyselyn saaneiden yhteyshenkilönä toimivat Pasi Wedman (1994 ja aikaisemmin syntyneet) ja Terhi Mansikkamäki (1995 ja myöhemmin syntyneet). Mikäli selvityksestä tai päiväkirjan täyttämisestä on jotain kysyttävää, voit ottaa heihin yhteyttä.

Nyt jos koskaan on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten harjoittelun ja päivittäisliikunnan tulevaisuuden linjauksiin.

Lisätietoja:

Riikka Lahti, Ampumaurheiluliitto
riikka.lahti(at)sal.slu.fi / 09 3481 2481
Nuoriso- ja harrastepäällikkö

Harri Hakkarainen, työryhmän edustaja
hm.hakkar(at)hytti.uku.fi / 0400–684 654
Lääketieteen lisensiaatti, Liikuntatieteiden maisteri ja Valmentaja

ps. Mallipäiväkirja ja tyhjä päiväkirjalomake löytyvät nettisivujen Materiaalisalkusta.

Lisätietoja: /nuorisotoiminta/hyva_harjoittelu/