WADA:lta uusi kiellettyjen aineiden ja menetelmien lista
4.10.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

WADA on julkaissut vuoden 2008 alussa voimaantulevan urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien listan.

Olennaisimmat muutokset uudessa listassa ovat kahden uuden aineryhmän kieltäminen sekä suonensisäisen nesteytyksen rajoittaminen ainoastaan akuutteihin tilanteisiin. Lisäksi akuutista nesteytyksestä on haettava antidopingorganisaatiolta jälkikäteishyväksyntä.

Uudet kielletyt lääkeaineryhmät ovat myostatiini-inhibiittorit ja selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (ns. SARM-aineet).

Myostatiini-inhibiittoreita ei vielä ole yleisessä kliinisessä käytössä. Ne estävät useilla eri eläinlajeilla lihaksen kasvua hillitsevän myostatiiniproteiinin vaikutuksen, jolloin lihaksen kasvu kiihtyy. Eläinkokeissa myostatiini-inhibiittorit ovat lisänneet lihasmassaa esimerkiksi hiirillä jopa 200-300 % ja naudalla 30-40 %. Myostatiini-inhibiittoreita kehitellään lääkkeiksi erilaisten lihassairauksien hoitoon. Yhdysvaltalaisen lääketehtaan Wyethin tutkimuslääke MYO-029 on toistaiseksi ainoa myostatiini-inhibiittori, jolla on suoritettu tutkimuksia lihastautipotilailla.

Toistaiseksi ei tiedetä vaikuttavatko myostatiini-inhibiittorit ihmisen lihaksia kasvattavasti tai mitä haittavaikutuksia ne saattavat aiheuttaa. Kehonrakennuspiireissä on kuitenkin jo kiinnostuttu myostatiini-inhibiittoreista lihasmassan kasvattajina ja useita fake-tuotteita, joiden väitetään olevan myostatiini-inhibiittoreita, markkinoidaan internetin kautta.

Selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit ovat nekin vielä kokeiluasteella olevia yhdisteitä. Ne sitoutuvat kudosten androgeenireseptoreihin muuttaen niiden rakennetta ja toimintaa. Kemialliselta rakenteeltaan ne eivät muistuta testosteronia tai anabolisia steroideja, vaikka niiden vaikutukset välittyvät saman androgeenireseptorin kautta.

Monet selektiivisten androgeenireseptorin modulaattorien vaikutuksista muistuttavat testosteronin ja anabolisten steroidien vaikutuksia ja niitä voidaan käyttää samojen tautien, esimerkiksi osteoporoosin, hypogonadismin ja lihassairauksien hoitoon. Testosteroniin ja anabolisiin steroideihin verrattuna selektiivisillä androgeenireseptorin modulaattoreilla on kuitenkin etuna se, että niillä on huomattavasti vähemmän haittavaikutuksia kuin testosteronilla ja anabolisilla steroideilla. Ne hakeutuvat kudoksiin selektiivisemmin, eivätkä toisaalta muutu elimistössä estrogeeneiksi. Tulevaisuudessa selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit syrjäyttänevät testosteronin ja anaboliset steroidit kliinisestä käytöstä. Urheilijoita kiinnostanevat aineryhmän anaboliset vaikutukset.

Kahden vasta kehitteillä olevan lääkeaineryhmän lisääminen kiellettyjen aineiden listalle on perusteltua niiden mahdollisen dopingkäytön vuoksi ja osoittaa WADA:n pyrkivän tukkimaan kiellettyjen aineiden listan aukkokohdat jo hyvissä ajoin, ennen kuin uudet potentiaaliset dopingaineet tulevat laajemmin saataville.

Timo Seppälä
ADT – lääketieteellinen johtaja