Ampumaurheiluliiton hallitus muutti 2008 olympialaisten valintajärjestelmää
11.12.2007 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliiton hallitus muutti 2008 olympialaisten valintajärjestelmää kokouksessaan 10. joulukuuta.

Suomen Ampumaurheiluliiton hallitus on käsitellyt 14.11.2007 ja 10.12.2007 pitämissään kokouksissa 2008 olympialaisten urheilijavalintoja Olympiakomitean valmennuksen johtajan Kari Niemi-Nikkolan alustuksen sekä liiton valmennuksen johtajan Leena Paavolaisen esitysten pohjalta. Keskustelun ja harkinnan jälkeen hallitus muutti ja päivitti 12.12.2006 vahvistetun alla olevin perusteluin.

 1. Olympiakomitea pyysi syksyllä 2006 lajiliittoja tekemään ja toimittamaan Olympiakomitealle tiedoksi lajiliiton valintajärjestelmän Pekingin 2008 olympialaisiin. Ampumaurheiluliiton hallitus hyväksyi liiton valintajärjestelmän 12.12.2006 pitämässään kokouksessa ja se lähetettiin tiedoksi Olympiakomitean hallitukselle tammikuussa 2007. Valintajärjestelmä tehtiin ja hyväksyttiin perustuen aiempien olympiavalintojen aikatauluihin, eli että ensimmäinen mahdollinen valinta-ajankohta olisi huhti-toukokuussa 2008. Syyskuussa 2007 Olympiakomitea kuitenkin päätti, että ensimmäiset valinnat olympialaisiin tehdään jo 19.12.2007.
 2. Ampumaurheiluliiton hallitus katsoo, että koska sillä ei ollut joulukuussa 2006 käytettävissä kaikkia valintoihin liittyviä tietoja ja valintapäiviä, on ollut perusteltua päivittää valintajärjestelmä niin, että siinä otetaan huomioon kaikki olympiavalintoihin liittyvät tiedot ja valintapäivät.

Peking 2008 -olympiakisojen valintajärjestelmä

1. Valinnat

Ampumaurheiluliiton liittohallitus vahvistaa ampujien valintaesityksen Pekingin 2008 olympiakisoihin liiton valmennuksen johtajan tekemän esityksen pohjalta. Valintaesitystä tehtäessä otetaan huomioon käytettävissä olevat valintapäivät, jotka ovat 19.12.2007, 16.4.2008, 20.5.2008 ja 21.7.2008.

Ampumaurheiluliiton esityksen pohjalta Suomen Olympiakomitean hallitus päättää valintakokouksessaan olympiakisoihin valittavat urheilijat, lajijohdon ja huollon.

2. Liiton valintakriteerit olympialaisiin

Maapaikat Pekingin Olympialaisiin ammutaan vuosien 2005–2007 kansainvälisissä kilpailuissa (EM-, MM- ja MC-kilpailut).

Valintojen lähtökohtana on lajin olemassa oleva kiintiöpaikka olympialaisiin. Olympiakomitean linjausten mukaisesti liitto tulee esittämään, että kaikki kiintiöpaikat olympialaisiin täytetään.

Pekingin 2008 olympialaisiin esitetään ensisijaisesti sitä ampujaa, joka on hankkinut lajissaan olympiapaikan Suomelle. Ampumaurheiluliiton hallitus päättää, edellytetäänkö olympiapaikan ampuneelta urheilijalta lisänäyttöjä vuoden 2008 kansainvälisissä kilpailuissa.

Olympialaisiin voidaan esittää myös sellainen ampuja, joka ei ole hankkinut Suomelle maapaikkaa Pekingiin, jos hän osoittaa nousujohteista ja maapaikan hankkineeseen ampujaan verrattuna parempaa tuloskuntoa vuoden 2007 kansainvälisissä näyttökilpailuissa. Tällöin vuoden 2008 kansainväliset kilpailut otetaan huomioon tarvittaessa ja niistä päätetään lajikohtaisesti erikseen.

Valintaesityksiä tehtäessä otetaan huomioon ensisijaisesti vuoden 2007 näyttökilpailujen tulokset ja tarvittaessa myös 2008 tulokset. Jos hallitus päättää ottaa huomioon vuoden 2008 näyttökilpailujen tulokset, on niillä suurempi painoarvo valintaesitystä tehtäessä. Tarvittaessa otetaan huomioon myös vuosien 2005 – 2006 näyttökilpailut erityisesti muutoin tasavertaisia ampujia keskenään vertailtaessa. Hankitut olympiapaikat otetaan huomioon vuosilta 2005 – 2007.

Valintaesitystä tehtäessä arvioidaan ja otetaan huomioon myös ampujan aikaisempi olympia- ja arvokilpailumenestys (myös huono menestys), ampujan kehityssuunta ja -ennuste, tulostaso sekä ampujan finaalisuoritukset erityisesti ampujia keskenään vertailtaessa.

3. Olympiavalinnan perusteena olevat näyttökilpailut

Näyttökilpailuiksi kelpaavat vain Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) määrittämät viralliset olympiapaikkojen jakamiseen oikeuttamat kilpailut 2005 – 2007 sekä tarvittaessa alla mainitut kevään 2008 kansainväliset kilpailut.

2008:

 • Pekingin esikisat huhtikuu 2008
 • MC- osakilpailut, ennen olympiavalintoja
 • EM-ilma-aseet 24.2 – 1.3 Winterhur Sveitsi

2007:

 • EM-kisat, kaikki lajit 10. – 25.7 Granada, Espanja
 • MM-haulikkolajit 1. – 9.9 Nikosia, Kypros
 • WC-osakilpailut (4 osakilpailua)
 • EM-ilma-aseet 12. – 18.3 Deauville, Ranska
 • MC-finaalit

2006:

 • MM-kisat, kaikki lajit, Zagreb, Kroatia
 • MC-osakilpailut (4 osakilpailua)

2005:

 • MM-kisat, haulikkolajit; Lonato, ITA
 • MC-osakilpailut (4 osakilpailua)