Dopingtestimäärä kasvoi vuonna 2007, ampumaurheilussa 15 testiä
15.2.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry teki vuoden 2007 aikana 1774 testiä. Määrä on lähes 400 enemmän kuin edellisenä vuonna. ADT testauspäällikkö Katja Huotari uskoo testimäärän kasvun jatkuvan. Ampumaurheilussa tehtiin 15 testiä.

– Testien lisäämiseen on paineita. Testaustoiminnan laadun tulee kuitenkin pysyä korkeana, vaikka testimäärää nostetaan. Tämä vaatii lisäresursseja paitsi testaukseen, niin myös testien hallinnointiin. Kohdennettu, kilpailun ulkopuolinen testaus on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Sen toteuttaminen vaatii muun muassa urheilijoiden olinpaikkatietojärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä, Katja Huotari sanoo.

Kansallisessa testauspoolissa on tällä hetkellä yli 300 huippu-urheilijaa, joiden tulee ilmoittaa olinpaikkatietonsa ADT:lle. Vuoden 2009 alusta voimaan tuleva Maailman antidopingsäännöstö sekä testaustoimintaa ohjaava Kansainvälinen testausstandardi tuovat muutoksia testaustoimintaan sekä urheilijoiden olinpaikkatietojärjestelmään.

Dopingrikkomuksia oli vuoden 2007 aikana yhteensä 5 kappaletta.

Dopingtestauksessa aktiivista kansainvälistä yhteistyötä

ADT tekee yhä aktiivisempaa testausyhteistyötä kansainvälisten lajiliittojen ja Maailman Antidopingtoimisto WADA:n kanssa. Vuoden 2007 aikana ADT:n testaajat tekivät testejä kansainvälisten lajiliittojen ja WADA:n pyynnöstä Suomessa sekä ulkomailla. Testejä tehtiin niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin urheilijoille. Huotari uskoo yhteistyön tiivistyvän ja toimeksiantojen lisääntyvän tulevana vuonna.

– Testien tekeminen eri maiden urheilijoille on osa kansainvälistä antidopingyhteistyötä, jolla pyritään luomaan tasavertaiset mahdollisuudet urheilla maailman huipulla. Kaikissa maissa ei ole kansallisia antidopingtoimistoja, joten testaustoimintaa toteuttamaan tarvitaan ulkopuolista apua, toteaa Huotari.

Dopingtestitilasto löytyy osoitteesta:

http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=7667637B-93F3-4F93-885A-810244415C7D

Lisätietoja: ADT:n nettisivusto www.antidoping.fi