Pieksämäen Seudun Ampujille Sinetti laadukkaasta nuorisotoiminnasta
16.2.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto ja Nuori Suomi ovat myöntäneet Pieksämäen Seudun Ampujille Sinetin tunnuksena laadukkaasta nuorisotyöstä. Ampumaurheiluliiton hallituksen jäsen Sari Ollila, nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Jukka Törmänen ja toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi luovuttivat Sinetin lauantaina 16. helmikuuta.

Ampumaurheiluliiton seuroista Sinetti on nyt seitsemällä: Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS), Härmän Seudun Ampujat (HSA), Kankaanpään Ampujat (KaA), Mikkelin Ampujat (MA), Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA), Siilinjärven Urheiluampujat (SiUra) ja Sodankylän Ampujat (SodA). Pieksämäellä toimivista urheiluseuroista Sinetti on myös Pieksämäen Tsempillä (lentopallo) ja Pieksämäen Urheilusukeltajilla. Etelä-Savon Liikunnan alueella on ennestään 18 Sinettiseuraa. Kaikkiaan Suomessa on nyt 465 Sinettiseuraa.

Sinetti on paitsi tunnustus seuran nykytilasta, myös lupaus seuran sitoutumisesta ylläpitämään laadukasta toimintaa. Sinetti myönnetään tarkan arvioinnin jälkeen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Uusiminenkaan ei ole ilmoitusmenettely, vaan toimintaa seurataan ja ennen Sinetin uudistamista lajiliitto suorittaa myös auditointikäynnin seurassa.

PiekSA:n nuorisotyö pitkään laadukasta

Pieksämäen Seudun Ampujat on pitkään tehnyt hyvää nuorisotyötä. Seura on kahden vuoden ajan kehittänyt toimintaansa sinettiseurakriteereiden mukaisesti.

Seuralle sai jo syksyllä 2006 Nuoren Suomen paikallistukea seuratoiminnan kehittämiseen, jotta se voisi tavoitella sinettiä.

Seura on auditoitu eli arvioitu marraskuussa 2007.

Seura täyttää sinettiseurakriteerit ja se on sitoutunut toimimaan niiden suunnassa.

Sinetti on laatumerkki

Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Nuori Suomi Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä. Nuoren Suomen auktorisoiman Sinettiseurajärjestelmän tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään seuran lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuroja on useassa eri lajissa, kaikkiaan 465.

Sinetti on laatumerkki, joka kertoo seuran toiminnan laadusta ja sisällöstä:

– kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan,

– tasavertaisuus,

– lapsilähtöisyys,

– monipuolisuus ja

– kasvatuksellisuus

ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat.

Sinettiseurat ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

Sinettiseurakriteerit:

– Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista.

– Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.

– Seuran toiminta on kasvatuksellista.

– Seuran toiminta on monipuolista.

– Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamisen tarkoitetun koulutuksen.

– Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta.

– Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

– Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.

– Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö.

– Seura järjestää kilpailuita lapsille ja nuorille.

Lisätietoa Sinettiseuroista:

Nuori Suomi ry: http://www.nuorisuomi.fi/sinettiseurat

Suomen Ampumaurheiluliitto https://www.ampumaurheiluliitto.fi/nuoriso/sinettiseurat/