Haulikkojaosto julkaisee pöytäkirjat haulikkojaoston sivuilla
6.5.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Haulikkojaosto on päättänyt julkaista kokouksiensa pöytäkirjat tiivistetyssä muodossa näillä sivuilla.

Haulikkojaoston kokous 3.5.2008 klo 16.00 Hyvinkäällä (tiivistelmä)

3. Nastan tukikiekkojen käyttäminen
Päätettiin, että mikäli loppuvuodesta kiekkoja on vielä jäljellä tullaan näiden osalta erikseen sopimaan mille radalle loppukiekot toimitetaan ja tässä yhteydessä tullaan sopimaan kyseisten kiekkojen osalta menetellään.

4. Urheilijavaliokunta
Keskusteltiin urheilijavaliokunnan perustamisesta.

5. Vammaisammunta haulikkolajeihin
Kannatetaan lajin ottamista SAL:n viralliseksi lajiksi. Vastaavasti toivotaan ampumaratojen saattamista siihen kuntoon, että pyörätuolilla kulkeminen niillä helpottuu.

6. Lyijyä korvaavat materiaalit SAL:n kilpailutoiminnassa
Käsiteltiin teräshaulien hyväksymistä ampumaradoilla ja kilpailuissa. Todettiin, että kilpailuvaliokunta on jo käsitellyt asiaa, ja asian ongelmallisuuden vuoksi on päätetty, ettei asiaa viedä eteenpäin. Päätettin, että säilytään toistaiseksi nykyisissä säännöissä.

11. Muut asiat
Hyväksyttiin Sportingille perustettava oma ranking-järjestelmä. Vahvistettiin säännöt.

Keskusteltiin uuden puheenjohtajaehdokkaan valinnasta. Valinta tapahtuu lajiparlamentissa ja ampujia kehotetaan miettimään ehdokkaita hyvissä ajoin.

Todettiin, että jaoston pöytäkirjat tullaan tästä eteenpäin julkaisemaan tiivistetyssä muodossa jaoston internet-sivuilla.