Haulikkoilta houkutteli 20 naista Lopen Ampumaurheilukeskukseen
15.8.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Lopen ampumakeskuksessa järjestettiin keskiviikkona 13. elokuuta naisten haulikkoilta. Paikalla oli 20 naista ja he pääsivät ampumaan halutessaan sekä trap- että skeet-radalla.

Kuuntele: Yle Radio hämeen juttu Lopelta

Ohjaajina tapahtumassa ahersivat Lounais-Hämeen Ampujien Jaana Grahn apunaan Sirpa Halminen (ESF) ja Kirsi Kurtti (Cal-12). Paikallinen aseliike oli tuonut aseita esittelyyn ja koekäyttöön. Hieno kesäilta ja tuore trapin Olympiakulta siivitti naiset hienoihin suorituksiin.

Osallistujista muutamalla oli kokemusta metsästyksestä, muutama oli käynyt haulikkoradalla kokeilemassa pari kertaa aiemminkin ja ilahduttavasti paikalla oli myös ensikertalaisia.

Lammilta tullut Henna Rauhala oli jo pitkään toivonut vain naisille suunnattua ampumailtaa. Aikaisempaa kokemusta haulikkoammunnasta hänellä ei ollut, mutta kiväärillä hän on ampunut. Kirsi Harri puolestaan oli työskennellyt Lopella eräalan liikkeessä yhdeksän vuotta, mutta ampumassa hän oli nyt ensimmäistä kertaa.

Vastaava tapahtuma järjestettiin kesäkuussa Tampereella. Elokuusta alusta alkaen Pohjois-Hämeen Ampujat järjestävät naisten haulikkoiltoja säännöllisesti keskiviikkoisin Kokkovuoren ampumakeskuksessa.

Tapahtumat ovat syntyneet osana SAL:n naisten haulikkoprojektia.

Taustaa: Naisten haulikkoprojekti startattiin marraskuussa 2007

SAL:n valmennuksen johtaja Leena Paavolainen käynnisti naisten haulikkoprojektin syksyllä 2007. Aloite oli tullut naishaulikkoampujilta itseltään, jotka kertoivat tarvitsevansa tukea valmentautumiseen ja kantavansa huolta harrastajamäärän vähyydestä. Jotta nykyisten ampujien omat kokemukset saataisiin mahdollisimman hyvin huomioitua, päätettiin kutsua kokoon kaikki aktiivisesti kilpailevat naishaulikkoampujat. Palaveri järjestettiin marraskuussa 2007.

Aloituspalaveriin osallistui 21 naishaulikkoampujaa. Päivän aikana keskusteltiin mm. siitä mitkä ovat suurimmat haasteet naishaulikkoampujan uralla ja mitä konkreettista voisimme yhdessä tehdä tukeaksemme naisten kilpauraa ja ennen kaikkea millä saamme lisää harrastajia ja kilpailijoita naisten haulikkolajeihin. Osallistujat pitivät tärkeinä sitä, että uusia harrastajia autetaa alkuun ja että naisille tarjotaan mahdollisuuksia aloittaa harrastus naisporukassa. Lisäksi jo kilpaileville ampujille pitää keksiä joku mahdollisuus saada tukea valmennukseen ja harjoitteluun.

Palaverin päätteeksi koottiin projektin työryhmä viemään hanketta eteenpäin: Pia Nybäck, Maarit Lepomäki, Satu Pusila, Jaana Grahn sekä Ursula Klemetti. Liiton toimihenkilöistä mukana ovat Riikka Lahti ja Leena Paavolainen.

Työryhmä pohti aloituspalaverin antia tammikuussa 2008, ja päätti lähteä tekemään seuraavia konkreettisia toimenpiteitä yhdessä naishaulikkoampujien ja heidän seurojensa kanssa:

– Kilpaa ampuvien naisten valmennuksen tukemiseksi päätettiin järjestää lajiryhmittäin (trap, skeet) valmennustapahtumia sekä koota joukko pari kertaa vuodessa kokoon yhteiseen valmennuspäivään. Leireillä on ollut nimetty valmentaja, jonka matkakulut SAL on maksanut. Osallistujat ovat vastanneet itse kuluistaan. SAL:n haulikkojaosto on tarjonnut leireille kiekot.

– Uusien naisharrastajien mukaan saamiseksi projektissa mukana olevat ampujat lähtivät suunnittelemaan omille ampumaradoilleen naisten harjoitusiltoja, joissa uusille naisharrastajille esitellään lajia ja he pääsevät kokeilemaan ammuntaa. Näitä tapahtumia on markkinoitu kahdessa valtakunnallisessa messutapahtumassa (Erämessut ja Farmari-näyttely) sekä liiton nettisivuilla.