Sisäasiainministeriö perui Riihimäen asehuutokaupan 1.10.
29.9.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Sisäasianministeriö on perunut Kauhajoella tapahtuneen traagisen ampumatapauksen johdosta asehuutokaupan, joka oli tarkoitus järjestää Riihimäellä keskiviikkona 1. lokakuuta.

– Asehuutokaupat perustuvat ampuma-aselain säännöksiin ja niiden toimittaminen on poliisin lakisääteinen tehtävä. Aiemmin oli tarkoitus, että 1.10. järjestettäisiin asehuutokauppa siten, että käsiaseiden huutokaupasta olisi pidättäydytty. Nyt sisäasiainministeriössä on päätetty, että huutokaupan pitäminen ei sovellu tämänhetkiseen tilanteeseen ja se peruutetaan kokonaan, sisäasiainministeriö tiedotti maanantaina 29. syyskuuta.

– Uuden huutokaupan ajankohta harkitaan erikseen.

Sisäasiainministeriö kertoo, että asehuutokaupoissa on myynnissä sellaisia aseita, joiden hallussapito-oikeus on peruutettu ampuma-aselain perusteella ja joille aseen haltija ei ole voinut osoittaa tahoa, jolle ase voitaisiin luvittaa ja niin sanottuja armovuosiaseita. Arpajais-ja asehallintoyksikkö on tähän mennessä määrännyt sekä valtiolle menetettyjä että armonvuosilain perusteella valtiolle hävitettäväksi luovutettuja aseita hävitettäväksi noin 19 000 kappaletta.

-Julkisuudessa on esiintynyt virheellisiä väitteitä, joiden mukaan arpajais- ja asehallintoyksikön asehuutokaupat järjestetään valtiolle menetetyiksi tuomittujen, rikoksentekovälineenä käytettyjen ampuma-aseiden tai muuten valtion omistukseen tulleiden ampuma-aseiden myymiseksi. Nämä aseet määrätään joko romutettaviksi tai luovutettaviksi valtion käyttöön. Pääosa aseista määrätään romutettavaksi. Ne aseet, joita ei romuteta, määrätään pääsääntöisesti joko keskusrikospoliisin vertailuasekokoelmassa, Sotamuseossa tai metsästysmuseossa säilytettäviksi. Vähäinen määrä näistä aseista otetaan Poliisin Tekniikkakeskuksen ja arpajais- ja asehallintoyksikön käytettäviksi testausaseina, oikaisee arpajais- ja asehallintoyksikkö.

– Säädösten mukaan myös valtiolle menetetyksi tuomittuja tai muuten valtionomistukseen tulleita ampuma-aseita voidaan myydä huutokaupalla. Näitä aseita on myyty 40 kappaletta asehuutokaupoissa vuosina 2004 ja 2005, ei kuitenkaan enää sen jälkeen.