Sisäasiainministeriö: Ruutipistooliin ei lupaa ensimmäisenä aseena, harrastus aloitettava seurassa ohjatusti
29.9.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Poliisi ei enää myönnä ruutipistooliin lupaa ensimmäisenä aseena. Jatkossa ruutipistooleilla on aloitettava ampumaharrastus ampumaseurojen ohjauksessa. Aikaisintaan vuoden aktiivisen harrastuksen jälkeen poliisi voi myöntää pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin hankkimisluvan, sisäasiainministeriö tiedotti maanantaina 29. syyskuuta.

Sisäasiainministeriö tarkensi poliisille antamiaan ohjeita ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista maanantaina 29. syyskuuta.

– Sisäasiainministeriö on tänään linjannut, ettei pistooleihin, pienoispistooleihin, revolvereihin ja pienoisrevolvereihin (ns. käsiaseet) lähtökohtaisesti tule myöntää lupaa ensimmäisenä ampuma-aseena, vaan ampumaharrastus näillä aseilla aloitetaan ampumaseurojen ohjauksessa valvottuna käyttönä. Hankkimisluvan voi kuitenkin saada vähintään vuoden aktiivisen harrastuksen jälkeen. Hallussapitolupa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin ja pienoisrevolveriin tulisi antaa aina määräaikaisena, ministeriö tiedotti.

– Poliisilaitosten on käsiaselupaa harkitessaan aina pyydettävä hakijaa esittämään lääkärilausunto, josta ilmenee, ettei henkilöllä ole sellaista psyykkistä sairautta tai mielenterveydellistä ongelmaa, johon liittyy vaara vahingoittaa itseään tai muita.

Sisäasiainministeriö korostaa ohjeessaan, että kaikki ensimmäistä lupaa hakevat on haastateltava erikseen.

– Haastattelu on tehtävä hakemuksen jättämisen jälkeen siten, että haastattelijalla on käytössään kaikki se materiaali, joka haastatteluun mennessä kertyneen tiedon perusteella tarvitaan ratkaisun tekemiseen. Kaikkien pistooliin, revolveriin, pienoispistooliin ja pienoisrevolveriin ensimmäistä lupaa hakevien henkilöiden haastattelussa on oltava läsnä kaksi haastattelijaa, ministeriö kertoi tiedotteessaan.

– Lääninhallitusten ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen on tarkistettava, että kihlakuntien poliisilaitosten ampuma-aselupienlupaprosessit täyttävät ampuma-aselain ja yhtenäistämisohjeiden vaatimukset. Lisäksi on tarkistettava, että poliisilaitoksilla on riittävät resurssit aseluvanhakijoiden haastattelujen tekemiseen.

Niin sanotun käsiaseen hankintalupaa hakeva joutuu jatkossa nimeämään harrastamansa lajin ja myös osoittamaan harrastavansa lajia, jos hän hakee hankintalupaa ampumaurheilun tai harrastuksen perusteella.

Sisäasiainministeriö kertoo ministeriön ja poliisilaitoksien selvittävän aserekisteristä viime vuosina käsiaseille myönnetyt luvat ja niiden myöntämisperusteet.

Sisäasiainministeriö teettää yhtenäistämisohjeen vaikutuksista seurantatutkimuksen. Lisäksi lokakuun 10. päivään mennessä lääninhallitusten ja Helsingin poliisilaitoksen on toimitettava selvitys siitä, miten luvan antamiseen ja peruuttamiseen liittyvät menettelyt vastaavat yhtenäistämisohjeiden sisältöä ja miten lupien antamiseen ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät on resursoitu.