Sisäasiainministeriö uudistaa aselain kahdessa vaiheessa: terveystietojen saatavuuden ja käsiaseiden luvansaannin rajoittaminen ensimmäisessä vaiheessa
29.9.2008 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Sisäasiainministeri Anne Holmlund asetti aselainsäädännön uudistamishankkeen maanantaina 29. syyskuuta. Ministeriö kertoo ministeri Holmlundin linjanneen valmistelua siten, että ensimmäisessä vaiheessa keskitytään terveystietojen saatavuuden parantamiseen ja käsiaseiden luvansaannin rajoittamiseen. Ensimmäisen vaiheen hallitus esittää eduskunnalle kevätkaudella 2009.

– Käytännössä hankkeessa tulee selvittää, miten terveydenhuollon henkilöstön käytössä olevat tiedot saadaan nykyistä paremmin poliisin käyttöön. Lisäksi tulee selvittää, miten Kansaneläkelaitoksen lääketiedot saadaan lupaharkinnan tueksi ja miten muilta viranomaisilta saadaan nykyistä paremmin tietoa luvanhakijoista, sisäasiainministeriö tiedotti maanantaina.

Ministeriö toteaa puolustusvoimien olevan ”keskeinen muu viranomainen”. Sillä on tiedot asepalveluksesta.

– Olen myös linjannut, että työryhmän tulee selvittää, voitaisiinko jotkut käsiasetyypit kieltää kokonaan. Tämä on vaikea tehtävä, koska uusia aseita kehitetään jatkuvasti. Kaikki mahdolliset keinot on kuitenkin käytävä läpi, jotta Jokelan ja Kauhajoen kaltaisilta murhenäytelmiltä vältytään, Holmlund toteaa ministeriön tiedotteessa.

Aselakia uudistavan hankkeen toimikausi on 29.9.2008-28.2.2011. Sisäasiainministeriö sanoo valmistelleensa hanketta kuluneen kesän aikana.

– Kauhajoen valitettavasta tapauksesta johtuen hankkeen aikataulua on nopeutettu ja se on jaettu kahteen osaan, ministeriö tiedottaa.

– Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tiukentaa käsiaseiden luvansaannin edellytyksiä, tehostaa luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvontaa, saattaa voimaan YK:n tuliasepöytäkirja sekä asedirektiivin edellyttämät muutokset.

Ministeriö aikoo valmistella ensimmäisen vaiheen muutokset kiireellisinä siten, että hallitus voi antaa esityksensäö eduskunnalle kevätkaudella 2009. Lait on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian. Hankkeen valmistelusta vastaa ylitarkastaja Mika Lehtonen sisäasiainministeriöstä. Lainsäädännön uudistamista valmistellaan kolmessa työryhmässä. Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Jouni Laiho sisäasiainministeriöstä.